خانه » خبر و دیدگاه » پیشینه کاربرد واژه‌های دانشگاه و پوهنتون در کشور

پیشینه کاربرد واژه‌های دانشگاه و پوهنتون در کشور

پیشگفتار

مدت زیادی می شود که گفتگو بر سر کاربرد واژه های دانشگاه و پوهنتون در کشور داغ بوده است. در این بررسی فشرده بصورت مستند نشان داده می شود که واژه دانشگاه سال ها پیش از اختراع واژه پوهنتون و پس از آن مروج بوده است. دلچسب تر اینکه پیشینه کاربرد آن در کشور ما پیشتر از کاربرد آن در کشور ایران است.

برای مطالعه بیشتر به اینجا کلک نمائید

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com