خبر و دیدگاه

گاو پیـر و خـواب کنجـاره

گاو پیـر کـه همـیش خـواب کنجـاره مـی دید و هـوای امـارت اسـلامی به سـرداشـت حـالا از جـور روزگـار در پشـت مـلا اشـرف غـنی
! مسـیحی اقـتدا به نمـاز میکـند
من ترک عشــــقبازی و ســــاغر نمیکنــــــم
صــــد بار توبه کــــــردم و دیگر نمیکــــــنم
باغ بهشت ســـــایه طوبی و قصـــــر حـــور
با یکــــــروز امـــــــارت برابر نمیکــــــــنم
افضل المجاهدین، شیر مرد راه دین، چشم چراغ مسلمین، قوت قلب مؤمنین، خار دو چشم کافرین سیف الاسلام جنت مقام برادرمحترم مکرم گلب الدین اسبق مشهور به گلب الدین حکمتــــــیار ولی پس ازانکه حکمت با او یاری نکرد تغیر رشته داده و در رشته های آدم کشی ، چاقو کشی ، تیر اندازی ، بمب سازی ، خرابکاری ، آتش افروزی تحصیلاتش را ادامه داده و بالاخره در فنون راکت اندازی و تخریبات شهری از دانشگاه حربی پشاور پاکستان دیپلوم شانرا بدست آورده به گلب الدین راکتـــــــــــــیار معروف گشتن
پس ازان روزشمشیر ایشان یک لحظه ای هم درغلاف نبوده و شب و روز در راه اسلام سر بریده و جوی خون جاری ساخته ، برادر راکتیار برای نیل به اهداف اسلامی شان تنها به سیف الاسلامی و شمشیرزنی قناعت نکرده بلکه ازهیچ وسیله دیگری هم درین راه دریغ نفرموده  که بر همین نکته منافقین و کافرین انگشت انتقاد نهاده و سرو صدا براه انداختند که برادر راکتیار دست به قتل و ترور رقیبان سیاسی ، شکنجه و قین و فانه مخالفین زده ، با دشمنان اسلام طرح کودتای مشترک ریخته ، در خانه خدا پیمان صلح بسته و دوروز بعد آنرا زیر پا کرده ، با سازمان های جاسوسی پاکستان وامریکا معاملات ننگین انجام داده ، شهر زیبای کابل را توسط راکت هایش به خاک یکسان کرده و هزاران مادرغمدیده را در سوگ فرزندان شان نشانده و حرف های مفت دیگر ازین قبیل
متاسفانه که مسلمانان هم فریب این تبلیغات زهرآگین دشمن را خورده اند و یکبار هم توجه نکرده اند که برادر راکتیار آنهمه را فقط و فقط برای اسلام و خوشنودی و رضایت خداوند انجام داده نه برای کدام مقصد دیگر
ایشان اگر برای بدست آوردن کرسی امارت سعی و تلاش پیگیرداشته و دارند اینهم فقط برای اسلام است و بس ولی بیچاره درین راستا تا هنوز چندان توفیق شایان نداشته و همیش با کجروی های چرخ فلک دست و پنجه نرم کرده وهر باریکه به کرسی امارت چنان نزدیک شده که دستش بدان می رسیده وبوی دلگوارش را استشمام میکرده چرخ باد حوادث اورا به سوی دیگری پرتاب کرده و پلان هایش را برای سالها به عقب انداخته و خودش را روانه کوه و صحرا و مبتلا به تکلیف روانی واسهال خونی ساخته
ولی حالا که جهت باد ها به سمت مراد تغیر کرده و شرکت سهامی عین وغین شدیدا ورشکست شده پس ازین حالت زار و ناخن افگار آنها به نفع اسلام استفاده نبردن از جمله ای گناهان کبیره محسوب خواهد گشت این است که برادر راکتیاربازهم هوای وطن به سرش زده و ازینرو در پیش شرط های قبلی اش که بسیار غلیظ و ثقیل الهضم بود قدرآب زمزم مخلوط کرده تا هم پر برکت شده و هم برای همگان قابل هضم باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا