Uncategorizedخبر و دیدگاه

کشور به یک تشکل سیاسی نیرومند ضرورت دارد

Ahmad-saidi-meghalat
احمد سعیدی

مبارزه انفرادی در برابر بی عدالتی ها نتیجه نمیدهد. مردم افغانستان در شرایط موجود اگر با تقدسهای جعلی و بی محتوا و دروغین موجود که همه هست وبود مملکت را زاده ای تفکر نا عاقبت اندیشانه خود میدانند وخیره سرانه بدون مشوره در حرکت اند مبارزه نکنند جامعه افغانی بزودی تبدیل به مردابی ایستاده خواهد شد که در آن زالوهای مقدسی بوجود آمده که فقط با خون انسان تغذیه و رشد میکنند و این زالوهای مقدس فقط با ویتامین تعظیم و احترام چاق و فربه میگردند آنقدر چاق که اگر خون همه ملت را بمکند باز کفاف شان نمیکند و برای زنده ماندن بازهم احتیاج به خون بیشتری خواهند داشت از جامعه ما و کشور ما آنهائیکه دارای تقوا هستند خود مشخص اند نزد همه و محترم بوده و احترام شان در هرحال نزد همه ما برقرار است ولی زالوها هم نمایان هستند و هرکسی آنان را می بیند و می شناسد مبارزه با اینها یک فریضه است  تا وضعیت نیمه جان این کشور و این مردم از سنگینی تقدس شان بطور کامل بی جان نشود. من در  کشورم از چندی بدینسو  بر سر هر شاخی  جغدی را نشسته می بینم خدا آخر و عاقبت این کشور پر جغدرا به خیر کند-

 همه میدانند انسان امروزی افغانستان غرق در مصیبتهاست بخاطر اینکه بعضی از مسؤولین عوض تحقق عدالت، خود خواه و فزون طلب شده اند. آنچه را که برای خود و نزدیکان خود میخواهد برای دیگران هرگز نمیخواهد. خود را بهتر و افضلتر از دیگران میدانند. برای خود هر حقی قایل اند. و برای دیگران هیچ و همین طرز فکرریشه همه مصیبتهایی این کشور است که زمامداران امروزی به آن دچار اند. برای اینکه از مصیبتها بدر آییم بیایید مردانه و سر سختانه با بی عدالتی ها و نابسامانی هادر تمام اشکالش مبارزه کنیم. امروز بزرکترین بی عدالتی ها در زیر ماسک فهم ها و تقدسهای دروغین انجام می شود و عده ای زرنگ و فزون طلب و حتی خدانترس، همه چیز را بخود اختصاص داده اند و فقط با سرنوشت باور ها و اندیشه های مردم بازی می کنند. بی تقوا و بی محتوا دست بهر عملی میزنند. بیایید این ماسکهای تقدس و همه کاره های دروغین را که عده ای از آنها فهم و دانش خود پرستی را بر چهره مکروه خود کشیده اند بدون ترس و بدون کدام ملاحظه پاره کنیم وگرنه سنگینی این فهم و دانش دروغین شان پشت ملت را برای همیشه خم و جامعه را با رایج کردن بدون قید و شرط همه چیز را پذیرفتن و سر فرود آوردن تباه خواهدکرد. هیچکسی مقدس نیست و هیچ کس از کسی دیگری برتری ندارد، اما در شرایط موجود با همه بدبختی ها و مشکلات که دامنگیر مردم ما گردیده انسانهای بی تقواهم میتوانند خود را مقدس بتراشند و با این ابزار مجهز کنند و زیر همین پوشش ها دست بهر بی عدالتی و ظلم بزنند و ملت را با گذشت زمان با مشکلات زیادی روبروسازند و باز هم به این باور باشند که هیچ کسی جرأت اعتراض به بی عدالتی های شان را نداشته باشد چون رهبر اند و هر چه که میخواهند کرده میتوانند. بیاییدهمانطوریکه اینها با بکار گرفتن ابزار تزویر همه چیز را به خود و به نزدیکان خود اختصاص داده اند و عزت همگان را زیر پا و نادیده گرفته اند دلیرانه مخاطب قرارداده و از ادامه خود پرستی و بی عدالتی و فزون طلبی باز داریم که امروز ملت فقط چوب جا طلبی و خود کامگی همین خود خواهان را هر روز می‎خورد. خدمتگزاران قلابی رشوت خور قوم پرست استفاده جو و بی تقوای امروز ظلم و جنایت و خیانت شان نسبت به انسانیت کمتر از دیکتاتورهای نا بکار دیروز نیست.  میگویندکه ماهی از سر می گندد و نه از دم. بیایید این سر های گندیده را اگر قابل علاج است معالجه کنیم و گرنه دور بیندازیم تا کل جامعه از گند خود خواهی و پاکی دروغیناینها نه گندد.  ای مردم بیایید دست از خودخواهی برداشته و عدالتخواه شویم تا انسانیت به آسایش حقیقی و امنیت برسد.  میدانم در حال حاضر ما به یک تشکل سیاسی ونیرومند ضرورت داریم اما بی برنامه گی های ما هرگز ما را  قادر به ایجاد یک تشکل سیاسی که بتواند راهکار برای آینده باشد نمی سازد.

 من ممنون و مدیون مردم افغانستان هستم. که و ضعیت موجود را همه جانبه درک نموده اند و میدانند که اگر توجه خاص صورت نگیرد چه آینده ای در انتظار شانخواهد بود از اینکه تا کنون نتوانسته ایم برای نجات از وضعیت موجود گام مؤثری برداریم سخت شرمنده هستیم ، مخاطب من آن انسان های هستند که دارای وجدانی سالم بوده و به هر حرفی معقول گوش میدهند سپس حرفهای خوب و مفید را پذیرفته و به آن عمل می‎کنند و حرفهای بد و بیهوده و مضر را بدور می اندازند و بلاخره بههمه آنهاییکه به هر نحو ممکن تلاش مینمایند تا برای آینده مملکت گام مثبت بردارند تا خدا نا خواسته تا این ملت دراین سرزمین پدری خود از نابودی نجات یافته و درکنار دیگر ملیتهای دنیا زندگی خوشحال و انسانی و عادلانه دست یابند. به نسلهای  آینده افغانستان بخصوص آنهاییکه این بار مسؤولیت سنگین را که ما با تحمل مشقت بی حساب تا کنون بر دوش ضعیف خود کشیده و به آنها تحویل میدهیم مردانه بدوش کشیده و بسر منزل مقصود میرسانند.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا