گلبدین حکمتیارشورای نظارعبدالحی شبگیر

دکمه بازگشت به بالا