پارلمان افغانستان حامد کرزی یونس قانونی نامزدان متعرض نامزدان کامیاب ولسی جرگه

دکمه بازگشت به بالا