حامد کرزی افتتاح پارلمان افغانستان اکتر عبدالله عبدالله

دکمه بازگشت به بالا