خانه » آرشیو برچسب: جاسوسی انگلیس تحت نظر سفارت برتانیه در کابل تأسیس گردد.

آرشیو برچسب: جاسوسی انگلیس تحت نظر سفارت برتانیه در کابل تأسیس گردد.

تاریخچه وظایف جاسوسی پاکستان درقبال افغانستان

  امروز سروصدای زیاد  جاسوسی و استخبارات  پاکستان در افغانستان بگوش میرسد. پاکستان نه تنها امروز این اعمال را در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com