جاسوسی انگلیس تحت نظر سفارت برتانیه در کابل تأسیس گردد.

دکمه بازگشت به بالا