به همان سرشت اولیه و طبیعت الهی

دکمه بازگشت به بالا