احمد ضیا مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، ائتلاف سیاسی، مخالف، حکومت کرزی

دکمه بازگشت به بالا