خانه » اندیشه » فلسفی

فلسفی

سقراط چگونه شخصیتی بود

چگونگی مرگ سقراط با نوشیدن جام شوکران دانش سقراط در دوران اوج ظلمت فکری اعتقاد به دمکراسی و آزادی به ...

ادامه مطلب »

سقراط چگونه شهروندی بود؟

حدود ۲۴۰۰ سال پیش، در ۳۹۹ ق.م، سقراط در آتن محاکمه شد. اتهام او بی‌دینی بود و محاکمه در «دادگاه ...

ادامه مطلب »

در آزمون زندگی

  زندگی را درین سراپرده، معنی است بس ارزنده و هدفی است بس والا، که همه ای معانی وحقایق سترگ ...

ادامه مطلب »

دو نمود، در یک باز نمود

  زبان، پدیده یی است که ارتباط چند گانه و چند سویه با پدیده های دیگر دارد، و بنابراین زبان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com