خانه » زنان و جوانان

زنان و جوانان

نسل امروز و دغدغه های آن

نسل امروز ی نسلی است که سال هاست گوش های شان  با صدای شیون تفنگ عادت کرده و چشم های ...

ادامه مطلب »

جنگ غصابان و نبرد نابرابر

ما در آغاز یک جنگ جدید قرار داریم. این جنگ عقل، دانش، تخصص، تیز بینی، محارت، فن نوین و حافظه ...

ادامه مطلب »

زنان؛ رهــایی یا خــود سوزی؟

  درکمتر کشوری مثل افغانستان این همه ظلم وستم بر زنان روا داشته می شود و به این پیمانه نیم ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com