خانه » آرشیو نویسنده: جاودان (برگه 3)

آرشیو نویسنده: جاودان

نقشۀ افراطیت

  غـارت و کشـتار مظلومان جهـاد اکبر است؟ تابکی این جنگ تحمیلی روان درکشوراست وعـدۀ افـراطیت گـرچـه بهـشـت کاذب است ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com