خانه » آرشیو نویسنده: جاودان (برگه 10)

آرشیو نویسنده: جاودان

راغب

هادی عروسنگ- شاعر

  راغبی در کوچه بند بیشه ها جستجو داشت او در اندیشه ها هر کجا میرفت غبارالود بود میشنید حق ...

ادامه مطلب »

فریاد

هادی عروسنگ- شاعر

  علم بشر بالا گرفت امابجای دین نشد اسطوره ی وهم وخیال تمکین نمود پایین نشد بر ما زمان افتاده ...

ادامه مطلب »

اسیر

فهیم فرند

  بنهاده به هر رهگذری، تخت و سریر است هرکس به خیالِ خودِ خود، شاه و وزیر است این کشور ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com