خبر و دیدگاه

زندگینامه مختصر علمی و کاری دکتر فرید یونس توسط استاد شکر الله کهگدای رئیس بنیاد ژورنالیسان اریانا ‎

زندگینامه استاد دانشگاه دکترمحمدفرید یونس

مبتکر دموکراسی اسلامی و رئیس جوایز مطبوعاتی بنیاد ژورنالیستان آریانا

  استاد دانشگاه پروفیسور دكترمحمد فريد يونس, از کارشناسان نامدار اسلامی و  اجتماعی افغانستان در سطح بین المللی وبه ویژه در ایالات متحده آمریکا به شمارمیرود که در بخشهای بشر شناسي فرهنگي خاور ميانه ، پژوهش های فلسفه اسلامی و جامعه شناسی اسلامي بحیث یک کارشناس اندیشمند, در دانشگاه های معتبر ایالات متحده آمریکا به تدریس پرداخته است که مورد توجه بنگاه های رسانه یی و اندیشکده های علوم بشری قرارگرفته است.  

  دکترمحمدفرید یونس فرزند روانشاد استاد محمد يونس مشهور به متخصص كيميا و بانی اصول يونس براي سواد آموزی كلان سالان كه در سال ١٣٣٨ خورشيدی در كابل به چاپ رسيد ، و جنت مکان بانو ستاره يونس مي باشد که در شهر زیبای کابل به دنیا آمده و تحصیلاتش را در داخل کشور  وکشورهای اروپایی وآمریکا بسر رسانیده است . 

   دکترمحمدفرید یونس در بخشهای فرهنگ, تاریخ, جامعه شناسی, تساوی حقوق بانوان ومسایل سیاسی دست بالا داشته تا بحال ده ها جلد كتاب اين پژوهشگر اکادمیک, در اسلام شناسي به شمول تفسير يونس نظر به مقتضيات و ايجابات عصر حاضر  به دسترس علاقمندان  كتاب در  سايت بين المللي آمازون  قرار  گرفته است که هر  کتابش از یک دید تازه بویژه برای جوانان, به نگارش درآمده است.   پروفیسوردکترمحمدفریدیونس از همکاران نزدیک ماهنامه کاروان است که ده ها مقاله  جالب پژوهشی ونوپرداز  وی به چاپ رسیده که مورد علاقه فراوان خوانندگان قرارگرفته است. كتاب جامعه شناسی اسلامی اين پژوهشگر اکادمیک, كه در سال ٢٠١١ به زبان انگليسی نوشته شده بود ، توسط دانشمندان ايرانی از متن انگليسی به فارسی ترجمه شده اســت كه بزرگترين افتخار برای همه افغانستاني ها به شمار میرود . 

  شناسایی بنده با دکتر یونس به 35 سال پیش برمیگرددکه که تازه به کالیفورنیای شمالی آمده بودم وبرای بیمه تیزرفتارم به شرکت بیمه AAA مراجعه کردم و شخصی که مراجعین را پذیرایی وبا آنها با بسیار خوش رویی ومهربانی کمک میکرد, همین دکتر فریدیونس بود. جناب شان با لهجه شیرین فارسی کابلی از بنده پذیرایی وهمکاری نمود ودیدم که یک شخصیت دوست داشتنی , صمیمی وکارآگاه است. هنگامی که که بنده درسال 1991 ترسایی شروع به انتشار دور دوم ماهنامه کاروان در ایالات متحده آمریکا کردم, دکتر محمدفرید یونس از نویسندگان و همکاران نخستین ,صمیمی, راستکار, بی آلایش وبی غل وغش ودوست داشتنی بنده بود که  چاپ نوشته هایش در مورد مسایل اسلامی واجتماعی, از نگاه بکر بودن ونگاه نو به مسایل مورد بحث, خوانندگان بسیاری را بخود جلب کرده بود.

     دکتر یونس در نوشتن وانتشار کتاب های ارزشمند اسلامی و اجتماعی هم دست بالا دارد. جناب شان که یک پژوهشگرخردمند در مسایل اسلامی به شمار میرد,   تفسیر یونس را درهمین تازگی ها انتشار داده که نوع خود بیمانند است. بیمانند بخاطری که نخست مطابق شرایط عصر پیشرونده تکنالوژی نوشته است, دیگر اینکه به زبان قندپارسی کابلی نوشته شده است. باید گفته شود که زبان هم بمانند همه پدیده های اجتماعی دچار تحول ودگرگونی از پایین به بالا ویا هم برعکس آن است. زبانهای که از پایین به بالا درحال رشد ونوساز ی ونو پردازی اند, عمر درازی دارند وبه زودی عمر شان به شمارش معکوس گیر نمی افتد ومزه مرگ را باین زودی ها نمی چشند, مگر زبانهای که از بالا به پایین یعنی عمر شان به شمارش معکوس گیر می افتد بمانند زبانهای که تنها در یکی دو کشور وآنهم به زور برجه وتوطئه ودسیسه وبویژه حمایت کشورهای استعماری ازاین زبان درحال مرگ, برمردم تحمیل میشود تا تفرقه بیاندازند وحکومت نمایند, بزودی مزه مرگ را می چشند. فشرده, کاربرد زبان قندپارسی کابلی در تفسیر یونس, نه تنها از نگاه فصاحت وبلاغت زبانی مورد توجه است, بلکه صدها وهزارها سال پس از امروز, اگر هر پژوهشگری که بخواهد در مورد لهجه زبان قندپارسی کابلی, بداند وبفهمد, همین تفسیر یونس بهترین سند ومدرک پژوهشی میتواند باشد؛ همین گونه که آهنگهای شهید احمدظاهر نابغه تکرارناشدنی موسیقی حوزه فرهنگی آسیای میانه, میتواند بحیث یک سند ومدرک زبان قند پارسی کابلی, مورد توجه واستفاده پژوهشگران زبان قندپارسی و موسیقی قرن 20 در حوزه فرهنگی آسیای میانه مورد توجه قراربگیرد.    

  پروفيسور دکتريونس مبتكر دموكراسي اسلامي اســت كه كتاب دموكراسی اسلامی اين پژوهشگر اکادمیک, از مشهور ترين كتاب های او به شمار مي رود  زيرا تا امروز كسي همگونی دموكراسی را با اسلام  فكر نكرده بود . در سال ٢٠١٠ از جناب شان در كانگرس امريكا دعوت به عمل آمد تا برنامه صلح را كه برای افغانستان تهيه كرده بود به خوانش بگيرد  که برای اولين بار بود یک افغانستانی, نظام دموكراسی اسلامی را به اساس ايجابات عصرنوین ,  در كانگرس امريكا پيشنهاد كرد . 

    دکتر یونس 25 سال پیش ,کتاب (داعیه نامنهاد پشتونستان) را نوشت وانتشار داد که غوغای عجیبی در میان جامعه افغانستانی های درون مرزی وبرون مرزی, پدید آورد و موافقان ومخالفان زیادی را به دنبالش کشانید.  یکی از خصوصیات یک کتاب خوب هم همین است که  در میان خوانندگانش, سرو صدا  برپا کند و موافقان ومخالفانی را پدید بیاورد. از موافقان احساس مسرت دست میدهد و از مخالفان, باید بسیار آموخت وبه پیش رفت. یک کتاب که تنها موافقانش را داشته باشد, کتاب خوبی به شمار نمی رود. از تقابل اضداد, نو آوری و نو سازی و شگوفایی و پیشرفت پدید می آید, همین آهنگ زنده ماندن و زندگی تازه ونو پیشرفت است که باید باشد. کتاب (داعیه نامنهاد پشتونستان) با دلایل پخته عقلی ونقلی, ثابت ساخته است که نواختن در طبل میان تهی پشتونستانخواهی و سرازیر سازی پتانهای هندوستان به خاک خراسان/افغانستان بوسیله امان الله خان به واسواس محمودطرزی وسپس به اثر خیانت های نادرغدار وهاشم جلاد وشاه محمود مکار وداود مستبد وبرادرش نعیم خان و حکومت کمونیستی وخاینین دزد چون حامدکرزی واشرف غنی , فقط یک حربه نفاق افگنی وفارسی ستیزی به نفع استعمار و سرانجام تسلط پاکستان برافغانستان/خراسان بوده است وبس.

  دکتریونس از سال ١٩٩٣ تا ٢٠٢٣ ترسایی مجری برنامه های جالبی در تلويزيون های مختلف برونمرزی است  که در سال ٢٠٠٨ برنده جايزه بهترين برنامه ساز دينی از طرف تلويزيون نور شناخته شد . 

  استاد  يونس مؤسس دفتر حل و فصل منازعات خانوداگی ، در چارچوب اتحاديه افغانستانی ها در آمريكا است كه مسايل خانوادگی را در امريكا ، اروپا و كانادا رسيدگی مي كندو مشوره ميدهد . به خاطر خدمات ارزنده در در امور خانوادگی  مفتخر به قاب تحسين از طرف دفتر قضايی الميدا كونتی و همچنان مجلس سنای كاليفورنيا شد. دکتریونس مؤسس انجمن مبارزه عليه نكاح صغير ؛ مؤسس حركت آزاديخواهی افغانستان ؛ بنيانگزار كانون انديشه افغانستان ، رئيس نهضت ملی عدالتخواهی افغانستان و همچنان رئيس انديشكده اسلام شناسی بنیاد ژورناليستان آريانا  می باشد .  اخيرا به حيث عضو هيأت علمی نهاد بين المللی آموزشی آنلاين بانوان افغانستان نیز همكاری مي كند. 

  دکتریونس در  سال اكادميك ٢٠٠٩ نامزد بهترين پروفيسور سال در دانشگاه ايالتی كاليفورنيا شناخته شد. دكتر محمد همايون قيومي سابق رئيس دانشگاه ايالتی كاليفرنيا در تخسین نامه كه برای پروفيسور دکتر يونس نوشته اســت او را يك پروفيسور پرشور  و دانشمند حكيم  خطاب كرده اســت . استاد يونس از مدافعين آزادی و كرامت انسانی ، حقوق بشر و از مدافعين جدی حقوق مساوی مدنی بانوان با مردان اســت  و اولين شخصيت اســت كه حقوق بانوان را با مردان از نگاه مدني مساوی اعلام كرد .     

  ادوارد زيلم شهروند امريكا ، و نويسنده كتاب ١٥١ ضرب المثل  های فارسی دری افغانستان مي نويسد كه در جامعه امريكایی- افغانستاني, دکترمحمدفرید یونس از جسور ترين و آزادمنش ترين سخنوران جامعه خود شمرده مي شود. شعار استاد يونس از بيست سال به اينسو اين اســت كه هيچ قومی بر قومی برتری ندارد و هيچ قوم در اكثريت نيست . هيچ مذهبی بر مذهبی برتری ندارد و مذهب يك موضوع شخصي اســت و هيچ مذهب در اكثريت نيست . هيچ مردی بر زنی و هيچ زنی بر مردی برتری ندارد به جزء از تقوي و دانش. به اين اساس اولين شخصيت اسلامي اســت كه موضوع شهروندی را براي افغانستان پيشنهاد كرد كه همه مردم ، زن ومرد و همه مذاهب و اقوام در مقابل قانون حقوق مساوی دارند و ديگران به اين انديشه لبيك گفتند . 

  پروفیسوردکتریونس با بی بی حاجی فوزيه قاسمي دختر مرحوم استاد يوسف قاسمی و مرحومه كريمه قاسمی و نوه مرحوم استاد قاسم  موسيقيدان شهير كشور ازدواج كرده اســت و در شمال كليفورنيا زندگي مي كند .

به سلامت

دکترشکرالله کهگدای

رئیس بنیاد ژورنالیستان آریانا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا