خبر و دیدگاه

خواب پریشان

علمای کلام،حدیث ودانشمندان عرفان وتصوف اسلامی در مورد خواب ورویاهای پیامبرانه روایات ظریف ،عقلایی ومورد توجه دارند. پیغمبران،اولیا وعرفا ومتصوفین،با رویاها وخواب های رحمانی وسیر وسلوک وتزکیه ی نفس به مدارج رفیع معنویت نایل وبار رسالت بنده گان خدارا در حدود معین به دوش میگیرند.
واما خواب پریشان وشیطانی از آن تراز خواب های است که رهبران دولت های ناکام وفاقد مشروعیت برای تحمیق مردم گوسفندی وتحت ستم قلمرو خداداد به کثرت به آن متوسل شده اند.ازنمونه های بارز این خواب های شیطانی وپریشان یکی هم خواب امیر ابن امیر ابن امیر عبدالرحمن خان است که در تاج التواریخ از آن تذکر رفته است.امیر مظهر استبداد کبیر به خوبی میدانست که با توافق کامل دوقدرت استعماری وقت هند بریطانیوی وروسیه ی تزاری برای ایجاد دولت پوشالی حایل عز تقرر حاصل ودر خلای مشروعیت سنتی ومردمی قرار دارد باتوسل به جعل خواب پریشان که گویا پیامبر اسلام با حضور چاریار صادق به پادشاهی اوصحه گذاشته است در بزکشی قدرت برحریفان غالب می آید.
نمونه بعدی وتعجب آور خواب رهبر دولت داری چپی دوکتور نجیب در مقطع تطبیق طرح سیاست مصالحه ی ملی شورویهاست.تعجب این خواب در آن است که دولت با ایدیولوژی مارکسیستی پرولتری وانترناسیونالیزم کمونستی با بی حیایی عام وتام به چشم مردم خاک می پاشد.نجیب خواب می بیند که کمرش توسط مولا علی بسته وسوار به اسپ سفید کاروان مصالحه ی مسلح را به هدف میرساند
اینک در آستانه ی ماه پنجم غصب قدرت دولتی وگروگانگیری مردمی به غایت ناچار توسط تروریستان رسمی وشناخته شده نوبت خواب پریشان وشیطانی به حسن آخوند ریس الوزرای گروه نیابتی واشغال میرسد. این گروه که طی این مدت جز قتل سربریدن،لت وکوب تحقیر دشنام ،ستمگری وبی عزتی مردم مسلمان اعم از مرد زن جوان پیر،موسفید ،عالم ،عامی،فقیر وغنی در ریکارد دولت داری کوتاه چیزی ندارند برای تلافی بیکاره گی،جهالت تحجر تک جنسیتی ،تک قومی تک زبانی زن ستیزی معارف ستیزی فرهنگ ستیزی وعدم عرضه ی حد اقل خدمات دولتی روایت خواب پریشان وشیطانی جعل وپیشکش مردم متدین ومسلمان میشود.این گروه با انتباه از استبداد بس خشن وفاقد کنترول قدمه های پایینی به خوبی واقف اند که قلمرو شهر ودهات به جهنم مبدل شده است .ازین رو خواب نوار هشت دقیقه ی آخوند زاده لال که گویا مشرف با پیامبر شده ازهمه بیشتر به اختلال عدالت واستبداد به مفهوم هرج ومرج اشاره دارد مزید بر آن این خواب پریشان به اختلافات عمیق شبکه تروریستی حقانی ودنباله روان غنی برادر متمرکز است.آخوند زاده با دریافت مشورت از شبکه های ماهر تبلیغاتی میخواهد سنگینی فشار بر مردم را ازابعاد امنیتی معیشتی اجتماعی وروانی با جعل خواب های شیطانی وپریشان،تسکین بخشد.اگرچه چنین ابزار ها در دولت داری های ناموفق وناکام از سنن درشت وکاربردی بوروکراسی ها شمرده میشود اما در شرایط کنونی قرن ۲۱ که آنرا قرن انفجار اطلاعات می نامند به کار برد ترفند های قدیم کار ساز نیست وخواب های ازین دست به پشیزی ارزش ندارد در واقع با این صحنه سازی گروه غاصب خودرا رسوا وبه شعور مردم در بند وزنجیر اهانت وتحقیر میکند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا