خبر و دیدگاه

پیشنهاد به مقام محترم پارلمان کشور ما به ارتباط بودجه عادی و انکشافی سال 1400

 

دولت ها به منظور حفاظت از تمامیت ارضی و تأمین امنیت و خدمات اجتماعی و رشد شعور جامعه و تاسیسات زیربناهای اقتصادی تاثیر گذار را در ادارات دولت  در چوکات تشکیلات بوجود میاورند و بودجه مصارفات هم وزن با عواید با نظرداشت شرایط اقتصادی کشور تنظیم از آنجا که اکثریت بودجه کشور ما از پول کمکهای خارجی که به مردم افغانستان صورت میگیرد تأمین بناً طبق نظام صلاحیت تعدیل و تنقیص کود های شامل بودجه از نمایندگان واقعی مردم است .

این قلم منحیث یک شهروند محاسن سفید و محاسب مسلکی به ارتباط بودجه سال 1400 نظر خود را به پیشگاه نمایندگان واقعی ملت ذیلاً بعرض می رسانم:

  1. به ارتباط بودجه عادی اکثراً اعضای محترم پارلمان سرمایه دار و عواید از جایداد نیز دارند از طریق سرمایه یک تعداد به پارلمان انتخاب شده اند در قدم اول کسر را درمعاشات اعضا و مصارف غیر ضروری بنام کرایه خانه و مصارف موتر بادیگاردهای اضافی را از بودجه پارلمان بپذیرند تا در تنقیص مصارفات نهادهای دولتی دستاویز داشته باشند در ریاست جمهوری دو معاون و اعضای محترم کابینه مشاورین مسئولیت ناپذیر اند در مشاوره مسئولیت قانونی ندارند صرف نمایش قدرت اند معاشات و مصارفات آنها از بودجه پول ملت قابل تنقیص می باشد همچنان تشکیل شوراهای ولایتی یک حکومت در بین حکومت های محلی است در این مدت هجده سال در اجرات وظایف شان مانع فشار اداری و غضب ملکیت عامه و فرار سرمایه کشورو تخریب ملکیت های عامه و دستگیری اختطاف گران منحیث یک نهاد مردمی نشده اند بلکه با استفاده بادیگارد ها و موتر های دولتی اکثراً از جنایت کاران حمایت نموده اند بهتر خواهد بود به عوض این شوراهای ولایتی جامعه مدنی تقویه در ولایات و ولسوالی ها متشکل از استادان و جوانان پوهنتون ها و معلمین در ولسوالی ها دفتر و اداره مستقل از بودجه دولت داشته و رسماً از حمایت پارلمان برخوردار باشند
  2. در موضوع بودجه انکشافی مدت ده سال حاکمیت جناب حامد کرزی و چندین سال حاکمیت محترم اشرف غنی و داکتر عبدالله گذشته و موجودیت وزارت آب و برق با تشکیلات وسیع و بودجه هنگفت و امکانات همه جانبه و نیرو بشری فکر میشود که آگاهانه به تولید انرژی اقدام نورزیده اند زیرا کشور با داشتن انرژی وافر صناعتی میگردید از جانبی آب مدیریت و فابریکات و تأسیسات دولتی که از پول ملت سرمایه گذاری شده بود فعال می شد از فرار نیرو کار جلوگیری وی سطح تولید صورت می گرفت اما با تاسف با سیاست نادرست در بخش اقتصادی کشور زمینه چورو چپاول جایداد های منقول و غیر منقول حسابات بانکی خصوصاً پشتنی تجارتی بانک و غیره که پول ملت سرمایه گذاری شده بود توسط جنگ سالاران و تکنوکراتها غضب گردید حالا اگر خواسته باشند رسیدگی شود بیلانس های نفع و ضرر آن تاسیسات در ریاست تصدیهای وزارت مالیه و آرشیف مستوفیت های ولایات موجود جایداد ها معلومات شده میتواند به باور این قلم در بودجه انکشافی نظر به دیگر پروژه ها سرمایه گذاری و اقدام به تولید انرژی مقدم است.
  3. اقتصاد با سیاست ارتباط مستقیم دارد محترم خلیل زاد که از پدر و مادر افغان است طبق استراتیژی استخبارات سی آی ای امریکا سیاست را در افغانستان چنان مهندسی نمود که حکومت در مدت 19 سال به محوریت حامد کرزی و اشرف غنی  و داکتر عبدالله طوری بچرخد که احزاب قومی, مذهبی, سمتی و زبانی غیر ملی نباشند و کثرت آن نا متجانس و تعداد رهبران آن ضعیف النفس و قدرت طلب را حریص مقام دولتی و حاکمیت بالای اقوام مختلف 90 فیصد بیسواد و کم سواد ساخته اند و همیشه در اختلاف باشند که نتیجه آن فقر و بیکاری که عامل جنایات است.
  4. طالبان نیز یک پروژه استخباراتی است ببینید دوازده هزار طالب نزد دولت زندانی بوده و می باشد اگر دولت آنها را در کورس های سواد آموزی و توسط روحانیون آگاه از ارزش های اسلام ناب می آموختن و از تکنولوژی پیشرفته مثل وسائل اینترنتی استفاده می نمودند به تخریب خانه و کاشانه مسلمان و کشتن مردم بیگناه نمی پرداختند استخبارات دولت های قدرتمند و منطقه افغانستان را روی منافع خود تخته شطرنج قرار داده با مهره های ساخت خود چال بازی نموده قربانی مردم مظلوم بی دفاع افغانستان می دهند برای نجات آن جامعه مدنی متشکل از استادان معلمین جوانان آگاه  روشن ضمیر از سراسر افغانستان عزیز تحت حمایت سازمان ملل می باشد زن و مرد کشور باید دانست مردانه زیستن و مردانه مردن افتخار انسان و انسانیت است. احترام

الحاج اسرار خواجه محاسن سفید .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا