خبر و دیدگاه

سنگسار وحشت قبیلوی و عمل طالبانی

taliban_womanstoning

 

سنگسار یکی از اعمال ضد انسانی است که اکنون هم در کشور ما با وحشت تمام در ساحات تحت سلطه ترورستان (طالبان) بدون هیچ درنگی عملی میشود.

تصاویر اخیری که از این عمل ضد انسانی و وحشیانه از ولایت کندز به دست آمده نشان دهنده اوج وحشت و قباحت طالبان سگ صفت را نشان میدهد.

این تصاویر نشان میدهد که یک زوج در محکمه صحرای سنگسار میشوند و یک عده اوباش وارازیل وحشی صفت بنام عالمان دین حکم سنگسار را بالای این دوزوج صادر نموده ودر میان عده ای از دیو و دد با ضربات سنگ به قتل میرسند.

نگاه تاریخی به این حکم به اصطلاح اسلامی نشان میدهد که این عمل ریشه خیلی بلند تاریخی دارد.

عمل سنگسار بیشر از اینکه یک حکم تاسیسی باشد یک حکم تاییدی و امضایی بوده که پیامبر گرامی اسلام با توجه به وضیعت اجتماعی، فرهنگی وسیاسی قرن هفتم میلادی آنرا مورد تایید قرارداده بود. البته این عمل در زمان ما یک عمل خلاف حقوق بشر و غیر انسانی آنطوری که طالب های جنایت کار بدان عمل میکنند پنداشته مشود. در قرن هفتم با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان سنگسار عملی بود که میتوانست از جنایت های معمول و جاری آن زمان جلوگیری نماید. تاریخ ماقبل اسلام عرب ها نشان میدهد که در میان عرب های بادیه نشین بیابان گرد هفت خط نویس و حتی هفت باسواد موجود نبوده است. جهالت این قبایل به حدی وحشتناک بود که به تصریح قرآن دختران خودرا زنده به گور میکردند. در میان عرب های بیابان گرد جنایت، وحشت و جهالت به حدی بالا رفته بود که خداوند متعال برای رهنمای شان پیامبری برگزید تا این قوم جهالت پیشه را هدایت کند. با همه دشواری های یکه که در تواریخ بدان اشاره شده عرب ها شدیدا با پیامبر مخالفت کردند و چندان او را رنجاندن که از خانه و دیارش بیرونش کردند. اما ازجانب خداوند مقدر بودکه این قبایل باید هدایت شوند.

ریشه و تاریچه سنگسار به 4400 سال قبل میرسد که قدیمی‌ترین قوانینی که بوسیله‌ بشر ساخته‌ شده‌اند بر روی الواح سومری مربوط به دوره‌ی  سوم سومری ها درطول دوران ده ساله‌ی پادشاهی اوروکاگینا  در شهر لاگاش در بین‌النهرین، کشف شده‌اند. قدمت این الواح به 2400 پیش از میلاد یعنی حدود 4400 سال پیش می‌رسد. یکی از بزرگ‌ترین سومرشناسان متن این قوانین را گرد  آورده که در آن گفته شده کسی که دزدی کرده باشد و زنی که با دو مرد زناشویی کرده باشد باید سنگسار کرد.

در کتب دینی مانند تورات که مخاطبانش در سرزمينهاي باستاني سومر و آشور زندگي مي­کردند, بيست و شش بار به مجازات سنگسار اشاره شده است. سه مرتبه آن حکم سنگسار براي گاوي است که با شاخ خود کسي را بکشد و  متباقی موارد آن مانند سنگسارشدن حضرت موسی توسط مصریان، سنگسار شدن جادو گران ، سنگسار کسی که مردم را به بت پرستی دعوت نمایدو غیره.

اما سنگسار در قرآن که کتاب آسمانی ما مسلمانان است شش بار از سنگسار در سوره های متعدد مانند(کهف آیه 20) نوح (شعرا آيه 116), ابراهيم (مريم آيه 46), (هود آيه 91), (يس آيه 36)، (دخان آيه 20) سخن بمیان  رفته است که هر شش بار سخن از تهديد به سنگسار کردن مرتدين است. در قرآن هيچگاه از سنگسار بعنوان حکم سخن رانده نشده و همواره از سنگسار بعنوان روش تهديد  بت پرستان نسبت به يکتاپرستان ياد شده است.

همانگونه که در بالا  نیزبدان اشاره شد این احکام تاییدی  بوده و برمبنای مقتضیات زمان بوده است. وقتی قرن هفتم میلادی جزیره عربستان را مطالعه کنید در می یابید که اقوام و قبایل خیلی وحشی و ادمکشی در آن صحرای سوزان زندگی میکردند. برمبنای همین درنده خویی و جهالت شان قوانین واحکام بسیار خشنی مانند سنگسار میتوانست مانع جنایت باشد.

با توجه به  مقتضیات  و شرایط جهان امروز که با قرن ششم و هفتم میلادی تفاوت بنیادین پیدا نموده است حکم سنگسار یک عمل غیر انسانی پنداشته میشود. احکام تاییدی  شاریع را  برآن داشت که مبتنی بر شرایط و اوضاع قرن هفتم میلادی بادیه نشینان عمل نماید.

اکنون که چهارده قرن از آن عصر گذشته است گروه بدنام، جاهل، و ترورستی بنام طالب تحت عنوان احکام شرعی این احکام ظالمانه جاهلیت عرب و مردمان 4400 سال قبل را اکنون بالای مردم جاری مینمایید.

برای هر انسانی که خود را مومن و مسلمان می نامد این عمل ضد انسانی خیلی شرم آور است.

فقها ی بنيادگرايی ما که جز تکفير و تازيانه و سنگسار و ترور انتحار دستاوردی عملی و فرهنگی ندارند به نحوی سنگسار را یک عمل اسلامی و یک حکم قابل اجرا برای تمام اداور تاریخ میدانند.

طالب های جنایت کار این حکم غیر انسانی را با ظالمانه ترین شکل آن در نقاط مختلف کشور ما عملی مینمایید.

قباهت این عمل بحدی زیاد است که هیچ دین و مذهبی در عصر کنونی فتوا به آن نمی دهند به جز یک عده بنیادگرایان تاریک اندیش ترورست که خود را مسلمان ویک سرو کله از دیگران برتر میدانند. به نظر بنده دینی که این همه از عدالت، حقوق انسانی، تفکر حرف به میان آورده است چگونه میتواند سنگسار را در کنار عدالت و حقوق بنشاند؟

هیچ ارتباطی میان این آیه شریفه که میفرماید « و لقد کرمنا بنی آدم»  وعمل فیج و غیر انسانی سنگسار دیده نمی شود. طالب های جنایت کار که بوی از انسانیت و عدالت نبرده اند و همانند قبایل جنایت کار و بیانگرد قبل ازاسلام زندگی میکنند این احکام را اسلامی و قرآنی میدانند.

و با وحشت هرچه تمام تر بالای مردم تحمیلش میکنند.

شاید کسانی خرده گیرند که از یک سو میگوی که این یک عمل غیر انسانی است و از سوی دیگر میگوی که شش بار در قرآن حکم سنگسار آمده است. چگونه میشود این را باهم جمع نمود؟؟

فکر میکنم که جواب خیلی واضع است همانگونه که در بالا ذکر آن رفت حکم سنگسار مربوط به قبایل عرب قبل از اسلام بوده وحتی هزاران سال قبل از آن بوده است و ربطی به وحی الهی ندارد. یعنی به طور خلاصه باید گفت که  این احکام قبل از آنکه  قرآن نازل گردد این احکام در قرن هفتم میلادی میان عرب های بیابان گرد ساری و جاری بوده است و ریشه تاریخی آن را هماطوری که دربالا آمده به چهارهزارسال قبل میکشد. حکم سنگسار بیشتر از اینکه انرا وحیانی بداینم بهتراست آنرا انسانی  وبشری بدانیم که مردمان آن عصر زمان مطابق به شرایط و مقتضیات زمان خویش این قوانین و احکام را مقرر نموده بودند.

دین اسلام که امروز یک دین عقب گرا، ضد فرهنگ، ضد علم، ضد ترقی معرفی شده است  بخاطر آن بوده که مشتی از بی سواد تحت عنوان عالم جید احکام و قوانین ماقبل اسلام را که مربوط به عرب های بادیه نشین قرن هفتم میلادی  بوده به عنوان احکام قرآنی و اسلامی بالای مردم به شکل فجیع آن تطبیق نمایید.

طالب های جنایت کار که در ترور، انفجار,قطع بینی،قطع دست،قطع گوش انسان به عنوان ننگ زمانه مبدل شده اند جنایت کارترین گروه ترورستی اند که کشور ما و منطقه  شاهد آن بوده است. تصاویر اخیری که از سنگسار یک زوج از ولایت کندز بدست آمده خیلی تکان دهنده و در عین زمان خیلی شرم آور برای ما مسلمانان است. که با نام خدا انسان را چگونه با سنگ در محضر عام به قتل میرسانیم .

در میهن ما منطق اسلام ترور است                 اکنون همگی پیروی این دین جدید اند

گفتند که این منطق اسلام عزیز است              این ها که سیه کار تر از شمر و یزید اند

به قول حکیم سنایی :

مسلمانی کنون اسمیست برعرفی و عادتی                 از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی

مسلمانی کنونی ما همان تطبیق عرف و عادت ماقبل اسلام و قرن هفتم میلادی بادیه نشینان است که تحت قوانین الهی و شرعی بالای مردم اجرا میگردد . در این میان چیری که هیچ به چشم نمی خورد همان.عدالت، اخلاق است که  اصلا در این برداشت ها ی اسلامی تحجر آمیز جاه و منزلتی ندارد. 

طالبان جنایت کار بااین اعمال ضد انسانی و قرون وسطی خویش روی شداد، شمرود را روشن ساختند و به جهانیان آشکار ساختند که قومی اند حیوان صفت و آدم نما. حکم غیر انسانی و قبیله وی سنگسار یکی از آن احکامی در اسلام فقهی است که نه پایگاه اخلاقی دارد و نه جایگاه انسانی . این عمل تحت عنوان احکام شرعی اسلامی با چنان وحشت و دهشتی در کشور ما و پاره ای از کشورهای عقب مانده اسلامی اعمال میشود  که کمر انسانیت  را شکستانده است.

کسانیکه درک انسانی و اخلاقی دارند باید بدانند که  با همچو جنایت کاران حرفوی صلح هیچ معنی نخواهد داشت. طالب ها جنایت کارانی اند که از دین وقرآن برداشت های قومی، سمتی، قبیله وی ارایه میکنند و تحت عنوان احکام شرعی  جنایت می آفرینند و انسانیت را مدفون میکنند. 

 

___

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا