خبر و دیدگاه

علت مخالفت روستار ترکی و امثالش با دموکراسی

roster_taraki_democracy

 

“ما پشتونها اکثریت هستیم” بوقی است که هر روز در گوش مردم از سوی تعدادی فاشیست تخته میشود. اما وقتی پای حقیقت جوی و کشف حقیقت پیش می آید مانع میشوند. پس از سال 2001 صدها بار برای پیشبرد بهتر امور کارشناسان خواستار سرشماری نفوس شدند اما دولت مانع شد. وقتی می پرسید چرا مانع میشوید؟ بجای پاسخ قانع کننده به شما اتهاماتی همچون نوکر ایران، جاسوس خارجیها، شرانداز، وقت این سخنان نیست، وحدت بین افغانها بهم نزنید و دشنامهای فراوان روبرو میشوید. اگر شما آمار دقیقی از میزان نفوس،سواد، پیری و جوانی، نوع تحصیلات، صنعت، تولیدات، شهری و روستای مردم، مرگمیر و زادولد و صدها موارد دیگر نداشته باشید هرگز نمی توانید برنامه درستی برای آبادانی و توسعه کشور تهیه کنید.

اما ما و شما گواه هستیم که سرداران  قبیله پرست همه ای  اینها را فدای مصلحتهای قومی خود میکنند. چرا؟ چون وقتی آمار  نفوس کشور گرفته شود تمام دروغهای آنها افشا میشود. در پناه یک آمار گیری بیطرفانه و دقیق معلوم میشود پشتونها نتنها اکثریت نیستند بلکه اقلیتی در حدود 25 در صد هستند. اگر چنین شود با توصل به کدام وسیله قدرت را در انحصار خود بگیرند. دقیقا بهمین دلیل از یک سرشماری دقیق نفوس در کشور جلو گیری میکنند.

حالا میخواهند پروسه انتخابات را هم  سرنوشت سرشماری نفوس دچار کنند تا با توجه به دروغهای ما اکثریت و شما اقلیت قدرت را در اختیار خود داشته باشند. چون در یک انتخابات آزاد و بدون تقلب کسی رای می آورد که طرفدار داشته باشد و رای بیاورد. وقتی در استانی همچون غزنی که اکثریت 90 در صد مردم فارسی زبان هستند، چطور میشود نماینده گان آنها فارسی زبان نباشد. اما حالا دولت میخواهد با تقلب نماینده گان پشتون را برای شان بقبولاند. در اینجا  بیاد آقای روستار ترکی افتادم که  پیش  از انتخابات میگفت و توصیه میکرد: انتخابات و دمکراسی بدرد مردم افغانستان نمی خورد. باید قدرت در اختیار قوم زورمند و اکثریت یعنی پشتونها باشد. اقوام اقلیت باید متابعت بدون چون چرا از اکثریت  بکنند.

وقتی یک انتخابات آزاد و عادلانه  برگزار شود نماینده گان پشتون در پارلمان 25 در صد بیشتر نخواهد بود. چنین انتخاباتی بنوعی یک سرشماری نفوس غیر مستقیم  از اقوام هم خواهد بود. همین سرشماری غیر مستقیم این موضوع را نشان خواهد داد که پشتونها اقیلت هستند. در واقع با یک انتخابات آزاد و بدون تقلب تشت رسوای قبیله پرستان بر زمین می افتد و داستان اکثریت و اغلیت شان سرچپه میشود.

در اینجا متوجه این نکته میشویم که آقای روستار ترکی و دیگر همتباران شان در باند کرزی خوب میداند پشتونها در اقلیت هستند. چون در سرشماری نفوس این موضوع آشکار میشود با آن مخالفت میکنند. آقای ترکی میدانست در یک انتخابات آزاد هم آبروی شان خواهد ریخت بنابراین پیشاپیش با آن مخالف کرد.  اگر آقای کرزی و دیگر هم اندیشان سیاه اندیش به توصیه های این آموزگار سیاه اندیش و نیرنگ باز گوش میدادند امروز به چنین مشکلی گرفتار نمی شدند. حالا میخواهند

اگر تعداد واقعی 25 در صد نماینده گان پشتون به پارلمان راه یابد، هرگز آنها نمی توانند برنامه ها قومی خود را بپیش ببرندبناً با هزاران نیرنگ و تقلب کوشش میکنند، نمایندگان بیشتری از پشتونها را به پارلمان روان کنند، ولو با تقلب تا به وسیله آنها برنامهای نژادی و هویتی خود را بپیش ببرند.

برای کسانی که وحدت ملی و آینده فرزندان کشور را فدای امیال قومی خود میکنند آرزوی سیه روزی میکنم.  

 

___

در همین زمینه:

‘دمکراسی خوب است بشرط اربابی ما’

یک پاسخ مستند، به تلاش غیر مستند جعل سالار کبیر، روستار تره کی

 

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا