اخبار و گزارشات

نمايندگان كندز: در کندز، طالبان همه کاره استند

taliban_kunduz

 

شماري از نمایندگان ولايت كندز در مجلس نمايندگان، مقام‌های محلي را در ناامنی‌های این ولایت دخیل می‌دانند. اين نمايندگان به این باورند که اوضاع امنيتي در كندز بدتر از هر زماني شده و مردم روز تا روز از حكومت دوري مي‌جويند. به گفته‌ی نمایندگان کندز، روزگذشته در نقاط مختلف اين ولايت، انفجارهای از جانب طالبان سازمان‌دهي شده بود كه خسارات مالي و جاني هنگفتي را به جا گذاشته است. معين مرستيال، عامل اصلي گسترش نفوذ طالبان در كندز را «بي‌كفايتي مقام‌هاي محلي» می‌داند و می‌‎گوید: «عامل اصلي بدامني در كندز و در ميان چند ولايت شمالي، حكومت نهايت ضعيف است. آنها(مقامات محلي كندز) تا حال نتوانسته اند امنيت را تأمين كنند، چون اكثر شان در نا‌امني‌ها دست دارند.»

وی می‌افزاید: «مقام‌های محلي كندز نمي‌خواهند قانون را تطبيق كنند و اين امرسبب شده تا در جسارت طالبان در جنگ افزايش چشمگيري به عمل آيد. مردم در كندز در يك كار قانوني مجبور مي‌شوند رشوه وپول بپردازند که اين موضوع به خودي خود سبب پيوستن مردم به طالبان گرديده است. بي‌كفايتی مقام‌هاي محلي كندز صد در صد عامل اصلي ناامني است.» وي مي‌گويد: «شب‌هنگام ولايت كندز تحت بمباران هوايي و زميني نيروهاي خارجي و داخلي قرار دارد. از طرف روز هم در مناطق چاردره، گور تپه و… جنگ ادامه دارد؛ ماين‌گذاري‌هاي كناره جاده در هفته‌ي گذشته در كندز بي‌نهايت زياد شده است. ده‌ها تن درهفته‌ي گذشته در اثر ماين‌گذاري كناره جاده كه به شكل كاملاً جديدش جاگذاري شده بود كشته و زخمي شدند.»

معين مرستيال هم چنان مي افزايد: به هراندازه‌یي كه تدابيرنيروهاي امنيتي افغانستان گسترش پيدا كند به همان اندازه تلاش هاي مخالفين براي گسترش بحران شدت پيدا مي كند و هرزماني كه عمليات نيروهاي ناتو در هرگوشه ي افغانستان افزايش پيدا كند به همان اندازه در ميزان نا امني هم افزايش به عمل مي‌آيد. در روزهاي اخيرعمليات بي سرو بي پاي نيروهاي ناتو در كندز افزايش يافته و به همان اندازه هم نا امني ازدياد يافته است.» به گفته‌ی مرستیال، بسياري از قضاياي جنايي وعدلي به دليل فساد گسترده‌یي كه در اداره‌ي محلي كندز موجود است و بنابر بي نتيجه بودن دعاوي، مردم به طالبان رجوع مي كنند و طالبان در آن موارد، به مشكلات مردم رسيدگي مي‌کنند.

وی می‌گوید: «امروز، معارف در كندز از طرف طالبان كنترل مي‌شود. قرطاسيه، كتاب و لوازم درسي كه به این ولایت مي‌آيد، از طرف طالبان بررسي مي‌شود. اين مسأله به اين معني است كه حكومتي در كندز وجود ندارد و طالبان همه كاره هستند. مردم از طرف شب در شهر كندز نمي‌توانند گشت‌و‌گذار نمايند، چه رسد به ولسوالي‌هاي اين ولايت.» در همین حال، فاطمه عزيز نماينده‌ی مردم كندز در مجلس نمایندگان، ضمن نگراني از گسترش نفوذ طالبان در كندز مي‌گويد: نمونه‌ی قدرت طالبان دركندز جلوگيري از فعاليت تمامي شبكه‌هاي مخابراتي از طرف شب مي‌باشد. وی تصریح می‌کند: «طالبان حالا هرچه خواسته باشند در اين ولايت انجام مي‌دهند.»

خانم عزیز می‌گوید: «روز گذشته در ولسوالي علي آباد در گيري شديدي ميان نيروهاي دولتي ومخالفين صورت گرفت كه تلفات زيادی را در قبال داشت. در اين روزها در مسير راه هاي ولسوالي هاي كندز تلفات به خاطر ماين گذاري به شدت افزايش يافته و تلفات زيادي را ما در كندز شاهد هستيم. روز گذشته در منطقه خان آباد دو ماين منفجرشد كه تلفاتي انساني و مالي را به بارآورد.» به گفته‌ی وی، مردم كندز هرلحظه‌یي انتظار يك حادثه را مي كشند و دلهره‌ی شان به شدت افزايش يافته است. دكتر فاطمه عزيز می‌گوید که عدم هماهنگي ميان نيروهاي درگير جنگ با طالبان در ولايت كندز و پراكندگي عملياتي ميان آن ها در ميزان بد امني تأثير افگنده و اوضاع را متشنج ساخته است.

وی می‌افزاید: بمبارمان هاي خارجي ها شب هنگام در كندز و تلاشي هاي خود سرخانه ها بدون هيچ گونه دليل عامل اصلي جا باز كردن طالبان دركندز شده است. عمليات در كندز نا خود آگاه صورت مي گيرد بدون اينكه خود خارجي ها بفهمند چه انجام مي دهند. این نماینده‌ی مردم می گوید: سوالي كه تا اكنون بي پاسخ مانده چگونگي تمويل اسلحه و مهمات طالبان و تجهيز آنها مي باشد. طالبان از طريق انگيزه‌بخشي به توده هاي جامعه آنها را به صفوف خويش مي كشانند وشك ما همين است كه چگونه تجهيزات جنگي براي طالبان از جنوب به شمال انتقال مي‌يابد. در اين مورد گمانه زني هاي وجود دارد كه كساني در طرف مقابل طالبان(دولت یا نيروهاي بين المللي) در ظاهر وجود دارند كه مواد را به آنها انتقال مي دهند.

وی تأكيد می کند، به هر اندازه یي كه در كندزنيروهاي ناتو افزايش يافته به همان اندازه به قوت طالبان هم افزايش به عمل آمده است؛ با توجه به توانايي كه نيروهاي ناتو دارند، اگر خواسته باشند به مدت كمي قادربه جمع كردن رخت طالبان از افغانستان و به خصوص ولايت شمالي كندز هستند كه متأسفانه نمي خواهند. اما در تماسي كه با انجنير عمر والي كندز داشتيم، وي با رد نظريات نمایندگان این ولایت، مي گويد نبود امكانات ونيروی كافي نظامي سبب شده است تا طالبان در اين ولايت فعاليت جدي داشته باشند. آقاي عمر با نگراني از اوضاع امنيتي در اين ولايت ازانفجار ماين هاي كنار جاده در مربوطات شهرستان هاي قلعه ذال و خان آباد خبرداده كه در اثر آن چند نفر كشته و زخمي گرديدند. والی کندز در مورد دلايل گسترش نا امني در اين ولايت مي گويد: «هدف اصلي مخالفين اينست كه در كندز انتخابات صورت نگيرد، از جانب ديگر نيروي امنيتي كه ما در كندز داريم پاسخگوي ساحه ي جغرافيايي اين ولايت با توجه به نفوذي كه طالبان دارند نيست.» عمر مي‌افزايد: «امروز[دوشنبه] در ولسوالي قلعه ذال انفجار شديد صورت گرفت كه طي آن دو طفل شهيد و چند تن ديگرمجروح گرديده اند. به همين قسم در ولسوالي خان آباد هم مايني انفجاركرد كه چند نفر را مجروح ساخت، مخالفين به دليل ضعفي كه دارند نمي توانند رو در رو به جنگ ادامه دهند و بنابراين از ماين و حملات چريكي بيشتر استفاده مي كنند.»

والي كندزهم چنان مي‌گويد: روي ملحوظات بد امنيتي بود كه ما بارها تقاضاي كمك كرديم؛ اما در اين روزها به خاطرعملياتی كه در كندهار روي دست است، برگزاري عمليات دركندز به تعويق افتيده است؛ متأسفانه در روزهاي اخير به شمار نيروهاي چچني و پاكستاني در كندز افزوده شده و آنها تصميم به گسترش حملات به آسیاي ميانه را دارند.» انجنيرعمر اضافه مي‌کند: «همين اكنون به دليل نبود نيروي كافي ما با مشكل جدي امنيتي مواجه هستيم، فعلاً سه ولسوالي تحت نفوذ طالبان است كه ولسوالي دشت ارچي، امام صاحب و چاردره مي باشد؛ اما هرچه داد و فرياد مي زنيم،هيچ كس به داد فرياد ما گوش نمي دهد و اين مشكلات را ما هر روز متقبل مي شويم.»

والي كندز با رد ديدگاه‌هاي وكلاي مردم كندز در مجلس نمايندگان، مبني بر ضعف مقامات محلي این ولایت و دست داشتن شان در نا‌امني‌ها و رجوع مردم به طالبان به خاطر حل مسايل عدلي شان، مي‌گويد: «وكيل صاحبي كه ما را متهم به بي كفايتي كرده ما جواب مكمل را برای شان ارايه كرديم. روزانه هزارها نفر به ولايت كندز به خاطر امور كاري شان مي‌آيند، اگرحرف هاي آنها شنيده نشود چرا مي‌آيند. از جانب ديگر وقتي كه ادعا مي‌شود كه به خاطر فساد مردم در برابر دولت خيسته اند، پاكستاني ها، چيچني هاي و ازبك‌هايی كه ازكشورهاي بيروني مي‌آيند به ما در اين باره چه دشمني دارند.» وي می‌افزاید: فعلاً گورتپه به مركز تروريسم و القاعده تبديل شده كه در حدود 28 كيلومتر از شهركندز دورتر واقع شده، ساحه جنگل زار است و ما نيروي كافي براي پاك سازي ساحه نام برده شده نداريم.

 

برگرفته از ماندگار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا