اخبار و گزارشات

امریکا: اسناد افشا شده باید برگشتانده شود

obama_karzai_pak_wikileaks

 

در حالیکه وزارت دفاع ایالات متحده امریکا از صفحۀ انترنیتی ویکیلیکس خواسته است تا ده ها هزار اسناد سِری را به این وزارت تسلیم دهد، مالکین سایر شبکه های انترنیتی میگویند، آنها آمادگی میگیرند تا این معلومات را به نشر برسانند. یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز میگوید جزو تام های نظامی در افغانستان نیز آماده اند تا جان آنعده از شهروندان افغان را که نام آنها در این اسناد ذکر شده است، در صورت ضرورت، حفاظت نمایند.

جیف مورِیل، مسئول روابط عامۀ وزارت دفاع امریکا، با الفاظ شدید از شبکۀ ویکیلیکس تقاضا کرد تا اسنادی را که مَحرم طبقه بندی شده اند، دوباره به این وزارت بازگرداند.

وی میگوید: “افشأ نمودن معلومات محرمِ بخشِ دفاعی، صرف میتواند خسارات را بیشتر سازد. تنها راهی قابل پذیرش برای شبکۀ انترنتی ویکیلیکس اینست که، به زودی در تسلیم دهی تمامی نسخه های این اسناد، به حکومت ایالات متحده امریکا، گام برداشته و از صفحۀ انترنتی، کمپیوتر ها و آرشیف خود آن اسناد را برای همیش حذف نماید.”

موریل، در ضمن، ویکیلیکس را متهم نمود که این شبکه به عاملین افشأ کننده، وعده های دروغین داده است که آنها توسط قانون محافظه میشوند، و تقاضا نموده است که صفحۀ انترنتی درخواست و تشجیع اسناد محرم را از عساکر امریکایی توقف میدهد. یک افسر جوان به اتهام تسلیمی این اسناد به ویکیلیکس، تحت اسارت قرار دارد.

موریل میگوید، حکومت از ویکیلیکس میخواهد تا ” کار درست را انجام دهد،” اما اضافه کرد که وی مشخصاً از آن گروه انتظار ندارد که آنچه وی خواسته است، انجام دهند.

او گفت: “نمیدانم که ما اطمینان کامل داشته باشیم تا در افکار شان تغییر رونما گردد. اینکه آنها تا چه اندازه باعث حساس شدن وضیعت شده اند، چه تعداد زندگی ها را به خطر انداخته اند، تا چه اندازه عملیات را تحت شعاع قرار داده اند، در نتیجۀ این همه اعمال، چه بسا زندگیِ انسان های بیگناه را به خطر مواجه ساخته اند، آنها تا حال هیچگونه اشارۀ به دشواری و اهمیت اوضاع نداده اند.”

هفتۀ گذشته، صفحۀ انترنتی ویکیلیکس، بیشتر از 70 هزار اسناد محرم را به نشر رساند که شامل گزارشات ناکامل شبکه های جاسوسی بود که نشان دهندۀ مشکلات جنگ افغانستان در سالهای 2004-2009 بوده، و حاکی از دخالت ممکن شبکۀ جاسوسی پاکستان در شورش گرایی میباشد. بعضی از اسناد شامل نام های آنعده از عساکر امریکایی و شهروندان افغان میباشد که برای آنها معلومات را فراهم نموده اند.

ویکیلیکس میگوید، آنها 15 هزار کاپی این اسناد را در دست دارند، و بعضی گزارشات حاکی از آنست که باید توسط وزارت دفاع امریکا، قبل از نشر، دوباره از نظر گذشتانده شده و حذف های ممکن را در آن انجام دهند. مورِیل میگوید، همچو درخواستی تا حال به آنها نرسیده است. وی بر ویکیلیکس تأکید کرد تا با وزارت دفاع امریکا مستقیماً ارتباط گیرد، وحتی نمبر تیلفون شخصی خود را هم به آنها مهیأ نموده است. اما وی اینرا هم میگوید که وزارت دفاع در کمک نمودن نشر اسناد، علاقمندی ندارد، و تنها میخواهد تا روی چگونگی برگرداندن آن صحبت نماید.

مورِیل همچنان میگوید، اشخاص و حکومت های خارجی که نام آنها در اسناد ارزیابی شدۀ وزارت دفاع موجود بوده است، هشدار داده شده اند، ولی وی اینرا نگفت که به چه تعداد اسمها در آن فهرست قرار دارند. وی اضافه میکند، جُزو تام های ایالات متحده امریکا در افغانستان، زمانیکه اَسمای مُخبرین آنها در مناطق مربوطۀ شان که در این اسناد درج بوده اند، روشن شد، آگاه ساخته شدند تا این دسته های نظامی بتوانند عمل به موقع انجام دهند. اما نگفت که برای افغان های که نام آنها در اسناد وجود دارند، چه نوع دستورالعمل محافظتی پیشنهاد شده است.

مورِیل میگوید، وزارت دفاع امریکا، یک گروه کاریِ، مشتمل بر 80 متخصص جاسوسی را منسجم نموده تا مواد و اسناد ویکیلیکس را ارزیابی نمایند، و اعضای این گروه شاید به 125 تن افزایش یابد. وی میگوید، تاحال، آنها 400 کلمۀ کلیدی را در اسناد جستجو نموده اند که معلومات حساس را شناسایی نمایند. آین معلومات شامل تکتیک ها، تخنیک ها و طرزالعمل های ایالات متحده امریکا در نبرد افغانستان میباشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا