خبر و دیدگاه

دشمنی با منافع ملی، دشمنی با مردم افغانستان است

taliban_suicidebomer

 

نمیدانم آنها برادران نا راضی بخوانم و یا دشمنان منافع ملی افغانستان؟ حال با توضیح واقعیت های روز این مسئله را ثابت خواهم ساخت که دشمنان منافع ملی، دشمنان ملت افغانستان اند، نه برادران نا راضی.

أخیرا کشف منابع سر شار لیتیوم در کشور روزنه های امید را بروی مردم ما گشود. اما دشمنان منافع ملی افغانستان اعلان نمودند هر شخصیت حقیقی و حکمی که تصمیم استخراج معادن افغانستان را داشته باشد با وی مانند یک مرتد بر خورد میشود. یعنی مرگش روا است؟

ahmad_saidi2دشمنان قسم خوردۀ منافع ملی افغانستان همیشه به شعار ها واقدامات مبادرت می ورزند. که در راستای منافع و اهداف پاکستان باشد.این واقعیت را هرکس میداند که افغانستان دارائی معادن سر شار و بالقوه یک کشور غنی است اما عقیده بر اینکه افغانها بتوانند ازین منابع بخاطر رفاه وآسایش ملی استفاده کنند خیلی دشوار به نظر میرسد.چون دشمنی در کمین دارند که گاهی خودرا برادر ودلسوز معرفی میکند.

هموطنان عزیز ما بیاد دارند، عناصر بنام طالب زمانی ایجاد شد که تمدید لوله نفت تر کمنستان از مسیر افغانستان من حیث یک دست آورد بزرگ ملی در تئوری جا افتاده بود اما مقامات پاکستانی تلاش کردند با استفاده از واژۀ مقدس طالب وتأثیر روحانیت در جامعه سنیتی افغانستان نیرو های را زیر نام طالب ولشکر خدا ایجاد وساز ماندهی کنند تا مانع احداث وتمدید لوله های نفت وگاز در افغانستان شوند وخود شان خودرا با شرکت های نفتی طرف ساختند..وحال هم تمر کز مخالفین مسلح در مسیر راه های تور غندی تا سپین بولدک به همین منظور صورت میگرد.این واقعیت را کس انکار کرده نمیتواند که احداث وایجاد هر پروژۀ عام المنفعه در افغانستان خنجری تیزی است که به دل وجگر دشمنان افغانستان فرو میرود همان است که به اجیران ودست نشاندگان خود تلقین میکنند تا سر مایه گذاران داخلی وخارجی را تهدید کنند تا از سر مایه گذاری در افغانستان اجتناب ورزیده دست به استخراج سر مایه های ملی مردم افغانستان نزنند. تهدید شرکتها برای استخراج معادن افغانستان از سوی گروه طالبان در حالی صورت می گیرد که دولت هفته گذشته در لندن تلاش کرد با ارائه معلومات نسبتاً کامل در معادن افغانستان به سرمایه گذاران خارجی ؛ توجه آنان را برای سرمایه گذاری و استخراج معادن جلب کند.اما نفیر دشمنانه اجیران پاکستانی با عث سستی اراده خارجیان میگردد که میشود آنرا دشمنی به منافع ملی افغانستان دانست.

صلح با دشمنان منافع ملی جائز است؟

وقتی فرد ویا حجماعتی در پی نا بودی منافع ملی افغانستان باشد دشمنی جز به ملت افغانستان جز ضرری بیش نیست.نا راض کسی است که از پروسه سیاسی خارج واما نسبت به منافع ملی کشورش خوشبین است . اما طالبان با صدور  بیانیه های تهدید آمیز تلاش میکنند هر نوع حرکتی را که به نوعی باعث رونق اقتصادی در افغانستان گردد در همان شروع خنثی سازند.این طرز برخورد به سادگی این واقعیت را روشن میسازد که حرکت طالبان در جهت منافع پاکستان ودر مغایرت با منافع ملی مردم ما قرار دارد.در واقع تمام این گونه اعمال از سوی گروه تروریستی طالبان برای کوبیدن تلاش های اقتصادی در کشور، تأمین اهداف استراتژیک و پیروزی جنگ نرم پاکستان در افغانستان می باشد.زیرا پاکستان هیچ گاه تحمل یک افغانستان با ثبات و با شرایط اقتصادی بهتر را نداشته است.متأسفانه سیاستمداران اسلام آباد از چند دهه بدین سو استراتژی مداخله و ناآرام کردن افغانستان را دنبال کردند به خصوص زمانی که کنترل طالبان افغان را در دست گرفتند.وحال دولت افغانستان بر نامه صلح وسازش را با کسانی مطرح میسازند که در شعار ودر عمل با منافع ملی افغانستان دشمنی دارند.

چاره چیست؟

همه امکانات چه سیاسی چه نظامی وچه اقتصادی قر بانی سیاست مصالحه دروغین با طالبان شده.مثلا مأموریت میک کرستال که با حوصله ومدارا با طالبان بر خورد کرد با عث افزایش صد در دصی نیرو های خارجی در افغانستان گردید.بسیاری های از میک کرستال من حیث یک جنرال ورزیده غرب توصیف میکنند واما از نظر من این جنرال علاوه ازینکه کفایت نظامی نداشت که باعث مورال روز افزون طالبن نیز شد در زمان مأموریت این جنرال ساده اندیش طالبان بر مراکز نظامی دست به حمله زدند و با جرأت بیشتر بر نیرو های خارجی حمله کرده تلفاتی زیاد را بار آوردند و مورال نیرو های دولت و حامیان بین المللی را کاملا زیر صفر بردند.

از نظر من مدارا با دشمنان منافع ملی افغانستان دشمنی با ملت افغانستان است. با انکه صلح یک واژۀ مقدس است سیاست صلح با طالبان یا پاکستان هم ارزش های ملی را صدمه میزند وهم غرور ملی مارا بخاک یکسان میسازد.حال من را عقیده بر این است که باید امریکا دست زیر الاشه نشیند وجلو بازی های تباه کن پاکستان را بگیرد عنصر بنام طالب واقعی وجود ندارد همه لشکریان مزدوری اند که در راستای منافع پاکستان علیه منافع ملی ما میجنگند بناءٍ تا زمانی که امریکا؛ پاکستان را متقاعد ومجبور به دست کشیدن از حمایت گروه تروریستی طالبان نکند و سران اسلام آباد و سازمان استخبارات اردوی این کشور به این ایمان نیاورند که داشتن یک افغانستن با ثبات و امن به نفع آنان و منطقه است؛ هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. افغانستان همچنان در بحران ونیرو های خارجی هم جز لش مرده دست اورد دیگری نخواهند داشت. و حکومت افغانستان هم باید از بیگانه ها انتظار بیش از حد نداشته باشند. این دولت ماست که میتواند وحدت ملی را حفظ امنیت و ثبات را اعاده و زمینه پیشرفت و انکشاف را مساعد سازد. با یک مبارزۀ شفاف و حرکت قانونمند فساد و قاچاق و قانون شکنی را را محو سازد.

 

_________

در همین زمینه:

صالح: ریشۀ چالش های افغانستان در بیرون از مرزها است


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا