خبر و دیدگاه

به ایران تعزیرات وضع می شود؛ جرا به اسرائیل نمی شود؟

Iran_Usa

 

آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، مانند گذشته موقف سختگیرانه و انعطاف ناپذیر را در برابر سیاست های ایالات متحده امریکا در پیش گرفته است. آقای محمود احمدی نژاد در کمپاین انتخاباتی خویش از تعقیب برنامه اتومی ایران که یکی از جنجال بر انگیز ترین مسئله نزد ایران و آمریکا  میباشد، حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام داشته، که میتوان یکی از فکتور های پیروزی وی در انتخابات دور دوم احمدی نژاد  تلقی گردد.

ahmad_saidi2مقامات امریکا در انتظار آن بودند تا آقای محمود احمدی نژاد بعد از صحبت های اوباما در مصر و پیام حسن نیت بارک اوباما به مردم ایران اعتدال را پیشه  گیرد تا از راه دپلوماسی مسایل مورد مناقشه را تحت غور و بررسی قرار دهند که مسئله برنامه اتومی در الویت آن قرار داشت ولی این تصور قصر سفید خلاف توقع به ناکامی انجامید و اراده مردم ایران نشان داد که آنها به هیچ صورت در برابر ایالت متحده امریکا تن در نخواهند داد. و هر گز زانو نمی زنند احمدی نژاد مجبور است در خط ملت ایران باشد.

طبق آمار منتشر شده محمد احمدی نژاد در انتخابات دور دوم  ایران (51.5) فیصد اراء مردم را از آن خود نموده بود؛ بعد از اعتراضات آقای موسوی و آقای مهدی کروبی حریفان با قوت آقای احمدی نژاد که سر تا پا انتخابات را تقلب خواندند و تظاهرات را سازمان دانند؛حالا آقای احمدی نژاد در بین مردم ایران آن محبوبیت قبلی گذشته را ندارد، طوری که آقای بارک اوباما نیز ندارد. با وجود اینکه آیت الله خامنه یی رهبرمذهبی  جمهوری اسلامی ایران از اراده مردم ایران در خصوص به گفته وی پشتیبانی از احمدی نژاد اظهار رضایت نمود و خاطر نشان ساخت که مردم ایران در برابر فشارهای امریکا از جرآت اخلاقی کار گرفته اند  و مصمم بودن خویش را به جهانیان اشکار ساخته اند  ولی ایالات متحده امریکا طی واکنش خویش اظهار داشت که ایران با جهت گیری افراطی خویش در جامعه جهانی بیش از پیش در انزوا قرار خواهد گرفت که مسلماً اتخاذ همچو موقف به نفع مردم ایران نخواهد بود اینکه مردم ایران حق دارند در سرنوشت کشور خود چه کنند، به حیث فکتور داخلی میتوان بر شمرد. ولی فکتورهای خارجی در قبال اوضاع آینده ایران قضایا را از زوایای دیگر می نگرند. اکنون اوضاع اپراتیفی در اطراف ایران بکلی دگرگون گردیده است، حضور نظامی ایالات متحده امریکا و متحدین وی در افغانستان و عراق از یکسو و عضویت ترکیه در پیمان ناتو و متحد نزدیک آیالت متحده امریکا در جنگ با تروریزم بین المللی از سوی دیگر، این مفهوم را افاده می نماید که جمهوری اسلامی ایران عملا در محاصره ایالات متحده امریکا و نیروی نظامی ناتو قرار دارد که این خود نماینگر آنست که روند اوضاع به نفع ایران و منطقه نبوده، بلکه با چالش های جدی در آینده رو برو خواهند بود.

ایالات متحده امریکا شدیداً نگران آن انست، که ایران تلاش دارد تا پروسه غنی سازی یورانیم را انکشاف داده و متعاقبا دست به ساختن بمب اتومی زند – درین مورد رئیس سازمان انرژی اتومی ملل متحد  نیز از نگرانی های ایالات متحده امریکا تائید بعمل اورده است و خود نیز ابراز داشته است، که ایران ظاهرا پروگرام اتومی خویش را صلح امیز معرفی میدارد ولی در حقیقت امر در تلاش ان است تا به توانائی اتومی دست یابد که به هیچ صورت برای ایالات متحده امریکا و جهان غرب قابل قبول نیست. ایران به زعم ایالات متحده امریکا در فهرست کشورهای محوری شامل بوده که خطرات جدی و بالقوه را میتواند به جهان متوجه سازد. با وصف این همه تلاشها که از جانب ایالات متحده امریکا در برابر ایران و برعکس تلاش های ایران به منظور تحقق اهداف و حقوق بر حق شان دارم که منحیث یک کشور مستقل باید تصمیم بیگیرند که چه کنند و چه نکنند اما بر عکس  قصرسفید و پنتاگون با مهارت خاص این ستراتیژی خویش را گام به گام بخاطر مشکل آفرینی برای ایران  با مشورت با متحدین خویش عملی و تحقق خواهد بخشیدچناچه همین اکنون تعذیران را علیه ایران وضع کرده اند  از جانب دیگر ایالات متحده امریکا بعداز انتخابات دور دوم  سال گذشته ایران نتایج جدید را بدست اورده زیرا تغیرات سیاسی که اصلاح طلبان یا طرفداران موسوی و کروبی  از صحنه کنار رفته اند  و به عوض آنها  محافظه کاران سنتی تحت قیادت محمود احمدی نژاد که از حمایت قاطع رهبر مذهبی ایران ایت الله خامنه یی نیز برخوردار میباشد یک بار دیگر  سرکار امد، میتواند احساسات افراط گرایان را در برابر ایالات متحده امریکا تحریک نماید بناءً طراحان قصر سفید در قبال انکشافات اخیر ایران نیز به تحرک امده و تلاش های خویش را در خصوص ایران افزایش داده و قبل از تعمیل ستراتیژی خاص خویش سعی خواهند ورزید تا ایران را در روند دپلوماسی تحت فشار قرار داده و در صورتیکه فعالیت های دپلوماتیک بدون نتایج مطلوب به ناکامی بیانجامد راه توسل به زور اخیرین چاره خواهد بود که از جانب ایالات متحده امریکا علیه نظام یا تعزیرات اقتصادی ایران بکار خواهد رفت. چنانچه این آغاز گردیده ولی این زور آزمایی ها و جنگ آفرینی ها هر گز به نفع امریکا نبوده و نتایج آن به ضرر امریکا است.

همین حالا ایران تحت تعزیرات اقتصادی قرار داشته که دستخوش مشکلات متعدد از جمله بحران عمیق اقتصادی گردیده است. فقر، غربت، بیکاری و ازدیاد قیم مواد ارتزاقی باعث آن گردیده است تا مشکلات مردم کسب شدت نماید این خود ظلم است از طرف کشور های غربی بالای ملت ایران با دز نظرداشت این وضیعت  ولی با انهم احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران با صراحت اعلام می دارد که از پروگرام اتومی ایران به هیچ صورت به عقب نخواهد رفت بلکه کما کان به آن ادامه خواهد داد – در حالیکه تعقیب همچو پروگرام پول و هزینه گزاف را ایجاب می نماید مبصرین و تحلیل گران اوضاع راعقیده بر آنست که آقای  احمدی نژاد با وصف این همه مشکلات که در پیش روی ایران قرار دارد اصرار می ورزد که پروگرام اتومی خویش را طبق برنامه قبلا طرح شده به پیش خواهد برد و هیچ اعتنای و هیچ پروای  با تهدیدات امریکا نخواهد کرد  اما به نظر نویسنده شرایط موجود ایجاب مینماید تا آمریکا و ایران روی مشکل که دارند از راه تفاهم و مذاکره حل فصل نمایند اگر آمریکا یا اسرائیل بخواهند بالای ایران حمله نظامی نمایند اشتباه بزرگ تاریخی آمریکا خواهد امریکا و هم پیمانان  آن باید خبال حمله بالای ایران را ازسر بدر کند در غیر آن منطقه به دیگ دان آتش مبدل خواهد شد با وجود همه چالش ها درین اواخر با وساطت بعضی از کشور ها این بگو مگو ها بخصوص با اظهارات اخیر منوچهر مطقی وزیر امور خارجه ایران که گفته است ما با تفاهم باور داریم میشود از راهی مظاکره نتایج را بدست آورد ایران و آمریکا هر دو باید از سخت گیری ها و یکه تازی ها بگذرند.

راهی دیگری که به موجب آن صلح در منطقه تهدید نگردد جستجو نمایند باور ما این  است که حمله به ایران ثبات منطقه را بر هم زده بالای افغانستان جنگ زده تاثیرات نا گواری دارد اگر جنگ بین اسرائیل و ایران در منطقه رو نما میگردد القاعده میتواند از این جنگ بهره برداری همه جانبه نماید حمله از طرف اسرائیل به ایران منطقه را با شعله های آتش خواهد سوختاند دست  اندر کاران سیاست و پنتاگون باید درین مورد محتاط و هوشیار  باشند و کاری نکنند که پشیمانی زیاد را همرا داشته باشد  کشور هائیکه از این جنگ نهایت متضرر میگردند، بعد از ایران افغانستان خواهد بود، افغانستان که همین اکنون از اثر مداخلات شبا روزی پاکستان در امان نیست و مردم بی گناهی ما هر روز به خاک و خون می غلطند؛ نهایت بحران آفرین خواهد بود تا به معضله دیگری گرفتار گردد.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا