خبر و دیدگاه

نگاه زن ستیز طالبان و وضعیت زنان در افغانستان

beating_women

طالبان که مدت پنج سال زیر نام پاک شریعت و اسلام با دیدگاههای قرون وسطایی و قرائت های  نادرست از دین و مذهب سیطره سیاه خویش را بر مردم افغانستان روا داشتند اما در درون حکومت طالبان هم ارزش های جامعه اسلامی ما فروریخت و هم انسان ارزش انسانی خود را از دست داد . با شهروندان کشور برخوردهای خشن و دور از کرامت انسانی صورت گرفت قتل عام ها، خشونت های جسمی و روحی، ذبح نمودن انسان، چور و چپاول ، تجاوز به عنف و عفت، تحت فشار قرار دادن مردم  از طریق تحریمات اقتصادی و صد ها مشکل دیگر از مشخصات بارز درون آن لشکریان سیاه بود، اما خشونت های اعمال شده علیه زنان بسیار فاجعه بار و غیر انسانی تر بود که همه موازین و ارزش های اسلامی را زیر پا گذاشت.

طالبان که تحت نام اسلام و عدالت اسلامی به افغانستان سرازیر گریده بودند به نام اسلام زنان را از حقوق حقه ی شان محروم نموده و به حصار خانه ها محبوس نمود. در های مکاتب را به روی شان بستند و آنان را از فعالیت های سیاسی و اجتماعی باز داشتند. حتی اجازه  ندادند که آن ها از خانه های شان بیرون شوند، تا مبادا به ایمان مردان صدمه وارد شود و چشم شان به زنان بیفتد و هوس شیطانی شان گل کند، مثلاً جامعه فاسد شود و اسلام آسیب ببیند.

اما بی خبر از این که خداوند  خطاب به مردان می فرماید  که چشمان تان را از دیدن زنان نامحرم باز دارید و با زنان نا محرم با نگاه غرض آلود نبیند، این هم هدایت خداوند است تا زنان با خیال آسوده و آرام به کارهای روزمره خود و فعالیت های اجتماعی بپردازند، تا زنان ابتکارات و خلاقیت های خود را به نمایش بگذارند و در کنار مردان برای آبادانی این کرۀ خاکی تلاش نمایند زن یعنی مادر، یعنی عاطفه، یعنی مهر و محبت و نمادی از صداقت و ایمان داری، این موجود عظیم که تداوم دهنده ی نسل انسان در کره ی خاکی است به واسطه طالبان در افغانستان از تمامی  حقوق و آزادی های شان محروم شدند. متأسفانه بنام دین از طرف حامیان و داعیان دروغین شان اساسی ترین حقوق و مزایایی سیاسی و اجتماعی زنان را زیر پا کردند این در حالی است که در دین مبین اسلام بر تساوی حقوقی مرد و زن تأکید شده است و اولین پیامش (اقرأ) و به تعقیب آن (الذی علم باالقلم) است یعنی دینی که با خواندن ونوشتن نازل می شود و انسان ها را به دانایی، علم، آموختن، بصیرت و آگاهی بشارت می دهند اما جریان متحجر و تاریک اندیش طالب نه تنها از اصول و آموزه های ارزشمند دین مبین اسلام پیروی نکردند، بلکه از دین در راستای تحقق آمال و خواسته های شوم شان ابزارُ ساخته و به جای توسعه و گسترش زمینه های آموزشی و تعلیمی؛ جهل و نادانی را در جامعه ترویج و نهادینه ساخت و با سرکوب قلم و خواندن تحت نام دین که پیغمبرش آموختن علم را بر مرد و زن فرض نموده، دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برروی زنان مسدود و با اعمال ناروا و غیر انسانی شان مکاتب و مراکز آموزشی را به آتش کشیدند به همین ترتیب حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی را از زنان سلب و آنان را در زندان خانه های شان محصور کردند در همین دورۀ سیاه است که ازدواج های اجباری، خرید و فروش زنان و دختران و بد دادن از جمله عرف های رایج در جامعه افغانی به حساب می رفت که متأسفانه ادامۀ این روند هم اکنون در گوشه و کنار کشور به ملاحظه می رسد.

خداوند(ج) در قرانکریم می فرماید ((ولا تزرو وازره وزرتاً اخری)) یعنی هیچ گاه کسی بار گناه دیگری را بدوش نمی کشد به عبارت ساده تر جرم و مسوولیت ناشی از آن شخصی می باشد؛ همچنین پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: هیچ کس به جرم پدر یا برادرش مورد مواخذه قرار نمی گیرد. اما در افغانستان این روال هم چنان وجود دارد که در واقع یک چالش بزرگ در جهت بهبودی وضعیت زنان در افغانستان تلقی می گردد، به زن این سرزمین کارد داده شد تا انسان مظلوم دیگری را در میان انبوه جمعیت سر بزند و به زندگی اش خاتمه دهند و زن دیگری را بیوه و کودکانش را یتیم کند این ست گوشۀ ایُ از  کار ویژه های امارت طالبانی و مفکوره های مربوط به آن.

حال چه باید کرد؟

beating5با توجه به مادۀ ۲۲ قانون اساسی کشور که “هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.” اکنون سهم زنان افغانستان در ادارات دولتی، رسانه های همگانی، فعالیت های اجتماعی و سیاسی و … چشمگیر است؛ کوتاه این که امروزه زنان در پرتو رهنمود قانون اساسی توانسته اند به حقوق مدنی و سیاسی و امتیازات اجتماعی شان برسند …

و در وضعیت اشتغال و معارف آنان بهبودی قابل ملاحظۀ رخ داد است. قابل یاد آوری است که افغانستان یک کشور اسلامی و مبتنی بر ارزش های دین مبین اسلام است و از جانب دیگر یک جامعه سنتی، بنابرین بر زنان است که در مطابقت به ارشادات دین اسلام در زمینه حقوق و مکلفیت های شان، ارزش های اسلامی را رعایت و با در نظر داشت وضعیت موجود اصول و ارزش های جامعه شان را هم چنان مدنظر داشته باشند و با حمایت از روند فعلی در کشور در برابر کلیه اندیشه های زن ستیز و رفتار های مرد سالارانه در جهت تثبیت جایگاه اجتماعی و سیاسی شان مبارزه کنند. زیرا هنوز شمار زیادی از مردان فرصت طلب که بانی خشونت های زننده و فاجعه بار و غیره ناروایی ها در برابر زنان این کشور می باشد در گوشه و کنار کشور هم چنان وجود دارد. و با گذشت هر سال این روند افزایش پیدا کرده و هنوز با سنگسار شدن زنان در افغانستان مواجه هستیم، خرید و فروش زنان و دختران اعمال خشونت های غیر انسانی علیه زنان از جمله موارد معمولی به حساب می آید. به این صورت بر دولت و نهاد های مدنی و حقوقی است که با مسوولیت پذیری در راستای زدا یش فقر و خشونت در میان زنان از طریق ایجاد دوره های آموزشی و مراکز جمع آوری صنایع دستی، برگزاری سیمنار ها در عرصه ی بهبود وضعیت زنان و اگاهی افکار عامه از حقوق و آزادی های اساسی زنان و پیروی از قانون اساسی اقدامات مؤثری را بردارند.

ضمناً بر زنان افغانستان است تا با احساس مسوولیت از فرصت ایجاد شده در راستای ارتقای ظرفیت و صلاحیت کاری شان به نحوه مؤثر استفاده نموده و در جهت بازسازی نوسازی کشور شان تلاش نمایند همچنان با احترام به ارزش های اسلامی و اصول رفتن به طرف جامعۀ مدنی و دموکراسی با توجه به ارزش های جامعۀ شان مؤثر واقع گردند.

 

برگرفته از روزنامه ی نخست

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا