خبر و دیدگاه

سلسله درس های پیرامون انواع و اقسام طالبان


در درس های گذشته گفتيم که سه نوع طالب وجود دارد: طالب تندرو، طالب ميانه رو  و طالب سست رو، که هر کدام اينها به نوبه خويش به شاخه های کوچک ديگری تقسيم بندی ميشوند. طالب تندرو به دو شاخه طالب انفجاری و طالب انتحاری تقسيم شده و ساحه فعاليت تخريبی هر دو شاخه را  انسان ها، حيوانات و جمادات تشکيل داده و ابزار کارشان عموما بمب و واسکت انتحاری می باشد.

types_taliban

طالب ميانه رو نيز در ابتدا به طالب ميانه رو اعدامی و طالب ميانه رو اخطاری تقسيم ميشود که ساحه فعاليت هر دو گروپ را قتل و ضرب و شتم انسان ها تشکيل داده ابزار کارشان کارد ، تبر ، ساطور ، کيبل و دُره می باشد.

شاخه طالب ميانه رو اعدامی به نوبه خويش از نوع طالب کيبل کش ، طالب حلق آويز و طالب ذبح اسلامی تشکيل ميگردد به همين ترتيب شاخه طالب ميانه رو اخطاری نيز از نوع طالب گوش بر، طالب بينی بر و طالب انگشت بر تشکيل ميگردد.

گروپ سوم طالبان را طالبان سست رو گويند که در زبان عاميانه بنام طالبان بدل مشهورند و اينها نيز به دو شاخه طالبان نکتايي پوش و طالبان چپن پوش تقسيم بندی می شوند که مشترکات هردو شاخه عبارت است از انکشاف دماغی بيشتر افراد اين دو شاخه نسبت به ساير شاخه های طالبان و به يقين ميتوان در يک جمع بندی کلی گروپ سوم طالبان را در جمله طالبان اهلی و دو شاخه ديگر را در جمع طالبان وحشی قرار داد.

چيزيکه اين دو شاخه را از هم متمايز ميسازد اينست که طالبان نکتايی پوش برعلاوه خصوصيت های اخلاقی رندی و زرنگی ، رياکاری و عوامفريبی که طالبان چپن پوش نيز بدان متصف اند ايشان از سواد و دانش علمی نيز برخوردار اند که طالب چپن پوش فاقد اين صفات بوده و در جبران اين نقيصه به همان ميزان درعوامفريبی و معاملات سياسی از خود مهارت و کاردانی نشان ميدهد.

با وجود اين دسته بندی ها و تفاوت های چشمگير طالبان و حشی و طالبان اهلی ايشان مانند يک پيکر واحد درفعاليت های سياسی و تخريبی عرض اندام کرده تقسيم بندی کار هارا به نحو احسن انجام ميدهند.

طالبان اهلی مسؤليت طرح و پلانگذاری ، تدارکات مالی، تبليغات و معاملات سياسی را عهده دار شده و در قتل و کشتار های طالبانی مستقيما دخالت نکرده بلکه از دور و از پشت ميز به هدايت و کنترول جريان امور می پردازند ، طالبان وحشی مسؤليت اجرای امور را در عمل عهده دار شده بدون چون و چرا به اجرای اوامر پرداخته و آنرا چون وجيبه دينی بی درنگ انجام داده در انتظار پاداش عملش چشم از جهان می پوشد و پاداش آنرا طالب اهلی در همين جهان و بدون انتظار زياد بدست می آورد. تا که احمق در جهان باشد مفلس در نمی ماند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا