خانه » خبر و دیدگاه » راهنمای چریک _ جنگ چریکی بر ضد فاشیسم طالبانی

راهنمای چریک _ جنگ چریکی بر ضد فاشیسم طالبانی

اهدا:

_ برای مقاومت گران متعهد و جان باز هندوکش ها
_ برای سنگرداران شجاع و نترس

_ برای جنبش مقاومت ملی افغانستان برضد فاشیسم طالبانی
_ و برای مردم خسته از استبداد جاهلانۀ طالبانی

جهت مطالعه کتاب به لنک کلک نمائید … راهنمای چریک (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com