خبر و دیدگاه

هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان فرخنده باد

افتخار به زنان مبارز و مقاوم افغانستان!

 

هشتم مارچ روز جهانی زن بخاطر یاد بود از اعتصاب و مارش زنان کارگر صنایع نساجی شهر نیویورک که علیه شرایط دشوار کار و  تبعیض  در ۸ مارچ سال۱۹۰۸ صورت گرفته بود در سراسر جهان برگذار میگردد.

در سال ۱۹۱۰ خانم  سوسیالست المانی  ( Clara Zetkin (1857-1933 در روز کانفرانس بین المللی زنان در شهر کوپن هاکن پیشنهاد نمود که روز هشتم مارچ منحیث روز بین المللی زنان شناخته شود.
در هشتم مارچ سال ۱۹۱۷ زنان کارگر صنایع نساجی شهر پیترز بورگ روسیه بخاطر بهبود شرایط کار دست به اعتصاب عمومی زدند که در اثر همین اعتصابات سکرتریت زنان کمونست در انتر ناسیونال سوم  در سال ۱۹۲۱ بصورت قطعی روز هشتم مارچ منحیث روز بین المللی زنان نام گذاری شد. در زمان جنگ سرد در کشور های کمپ سوسیالستی از روز جهانی زن با ترتیبات و مراسم خاص تجلیل بعمل می آمد..
درسال ۱۹۷۸ روز بین المللی زنان توسط ملل متحد برسمیت شناخته شد.
در افغانستان هم از روز هشتم مارچ در زمان حکمرانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان طی محافل  و اجلاس در ادارات و محلات کار با ترتیبات خاص تجلیل بعمل می آمد.  و بعد ازان ازین روزِ با اهمیت نه در ادارات و محافل رسمی  بلکه بطور خصوصی و به ابتکار زنان شجاع و مبارز گرامی داشت بعمل آمده است.

بد بختانه که با اشغال قدرت دولتی توسط تحریک طالبان زنان افغانستان از حق کار و تحصیل و داشتن نقش شایسته در عمران و آبادی کشور محروم ساخته شدند. وزارت زنان که بخاطر همکاری و هم آهنگی نیروی زنان در عمران و آبادی کشور تشکیل گردیده بود از تشکیلات دولتی حذف و بجای آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر که یک تشکیل غیر ضروری و پس رونده و ستمگر میباشد ایجاد گردید.

مبارزه و مقاومت زنان مبارز و آگاه افغانستان بخاطر احقاق حقوق طبیعی شان از چند نقطه نظر بی نظیر میباشد.

۱- زنان نیویورک و زنان پیترز بورک بخاطر شرایط بهبود کار دست به اعتصاب و مارش زده بودند در حالیکه زنان افغانستان در قرن ۲۱ بخاطر حق کار و حق تحصیل و سهم در آبادی افغانستان مبارزه مینمایند. دشواری مبارزه زنان افغانستان در اینست که زنان افغانستان از ابتدائی ترین حق محروم اند و با وحشت دور حجر در نبرد میباشند.

۲- زنانِ آنوقت با طرفی در نبرد بودند که قلم و بی انصافی سلاح شان بود و لی زنان افغا نستان با کسانی مقابل اند که  تفنگ و  جهل سلاح شان میباشد.

۳- زنانِ آنوقت با کسانی مقابل بودند که قانون دولتی را منحیث وسیله جهت استثمار زنان بکار میبردند  و لی زنان افغانستان با کسانی مقابل اند که شریعت اسلامی را منحیث وسیله جهت محروم ساختن زنان بکار میبرند.

۴-… وغیره

به این حساب زنان مبارز و مقاوم و شجاع افغانستان در مبارزه بخاطر آزادی و احقاق حقوق طبیعی شان  در تاریخ مبا رزات زنان  بی نظیر میباشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا