خانه » خبر و دیدگاه » به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و پژوهشگر
فروپاشی، بحثی در مورد سقوط دولت جمهوری افغانستان و فرار ناگهانی و غیرمنتظرۀ اشرف غنی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ برابر به ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به عنوان رئیس جمهور افغانستان و سرقوماندان قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان است.
فرار اشرف غنی ناگهانی و آنی بود، اما سقوط حکومت او و فروپاشی دولت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان ناگهانی و غیر منتظره نبود. فرار غنی نقطۀ پایانی به فروپاشی و دولت و نظامی حاکم سیاسی گذاشت که مقدمات و زمینه های این سقوط و فروپاشی در تمام سالهای پیشین این حاکمیت متدرجاً شکل گرفته بود.
این نوشته که به شکل یک کتاب در دسترس خوانندگان قرار می گیرد، فروپاشی دولت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان، فرار اشرف غنی رئیس جمهور و شخصیت او را به روایت ها و تحلیل های مختلف شماری از مسئولان حکومت غنی، ماموران امریکایی، ژورنالیستان، نویسندگان و پژوهشگران امورافغانستان بیان و بررسی می کند.
ممکن است تصویر ‏نوشتار‏ باشد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com