خانه » خبر و دیدگاه » سه درس مهم از کمون پاریس

سه درس مهم از کمون پاریس

در۱۸مارس ۱۸۷۱ طبقه ی کارگر و زحمتکشان ، پاریس را به کنترل خود در آوردند و در۲۶ مارس به درخواست کمیته مرکزی گاردملی وموافقت مردم انتخابات کمون های پاریس برگزارشد و با انتخاب نمایندگان بلافاصله در ۲۸ مارس دولت طراز نوین کارگری در شکل شورای کمون اعلام موجودیت نمود و حاکمیت خود را مستقر کرد و حاکمین سرنگون شده به ورسای فرار کردند. تجربه ی دوران کوتاه ۷۲ روزه ی حاکمیت انقلابی کمون پاریس بیانگر درس ها و نکات مهم و اساسی است که جا دارد امروز مورد توجه افراد و تشکل های کارگری قرار بگیرد.
۱- کمون از هر گونه بیماری فرقه گرایی و سکتاریسم تنگ نظرانه به دور بود و توانسته بود با اعتماد به توده ها در عمل هزاران نفر از میان بخش های مختلف اجتماعی ، طبقات و قشرهای گوناگون را پیرامون اهدا ف و آرمان های انسانی خود بسیج و به صفوف خود جذب نماید. کموناردها توانستند با حرکت از منافع طبقه کارگر و مردم زحمتکش هنر بی مانند خود را در متحد کردن اکثریت مردم به نمایش بگذارند. کمون با این کار در عمل نشان داد که : پرولتاریا به آزادی تمامی بشریت(انسان ها) به موازات آزادی خود، اعتقاد کامل دارد و در این راه گام بر می دارد.
۲- افراد انقلابی شرکت کننده در کمون ، به آزادی و بهی روزی انسان ها فکر می کردند نه به منافع شخصی و رسیدن به جاه و مقام و برای تامین و تحقیق آن در – هم اکنون- مبارزه می کردند. آن ها به نابود کردن همه چیز و سلب آزادی مردم و داغان کردن آن چه مردم در حال حاضر داشتند به بهانه ی تامین و تحقق آن در – آینده- در فردا دست نزدند. و همواره پاسدار حفظ حرمت انسانی و آزادی بودند. و از هر وسیله برای رسیدن به هدف استفاده نمی کردند.
۳- آنها آدم های سیاست باز و بوروکراتی که مبارزه را وسیله ای برای کسب و حفظ قدرت به هر قیمتی قلمداد نمایند، نبودند. آنها باند باز و نوچه پرور نبودند. آنها مصالح انقلاب و منافع مردم را برتر از منافع گروهی و فردی می شمردند. در یک کلام آنها ویژگی های انقلابیون تمام عیار را در مرحله ی انقلابی کاملاً به نمایش گذاشتند و از سیاستمداران و بوروکرات ها حزبی که تاریخ گذشته را تحریف وبرای خو کارنامه می سازند، کاملا متمایز بودند و درست به همین دلایل با حماسه آفرینی در میدان عمل ، کمون را جاودانه ساختند.
 و این چنین بود که طبقه کارگر و آزادیخواهان جهان از زبان اوژن پوتیه کارگر کمون فریاد برآوردند و سرفرازانه به جهانیان اعلام کردند:
آری کمون جاودانه زنده است!

Jahangir Mohebi jahangirm@jahangirm.net

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com