خبر و دیدگاه

چرا لویه جرگۀ مشورتی؟

 

به سلسله تحرکات فردی و جمعی نهاد ها، دولت ها و جامعه جهانی بخاطر قطع جنگ و آمدن صلح و امنیت در کشور دولت جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور ارج گذاری به خواست های مردم در راستای رهایی (۴۰۰) تن زندانی گروه طالبان  و تحکیم یک صلح دایمی در کشور به سنت دیرینه افغانها که حین حل مشکلات و تصمیم گیری های ملی از آن کار گرفته شده می شود به تدویر لویه جرگه اقدام نمود که اینکه ما در استانه تدویر آن قرار داریم، این جرگه درحالی برگذاری میگردد که ملت مظلوم و دربدر ما سالهاست که بار جنگ های تحمیلی و تجاوزات وحشیانه قشون سرخ و مداخلات کشور های همسایه و تنظیم جنگی های بیهوده و تهاجم افراطیون و تروریستان اجیر بیگانه را که تا همین حالا ادامه دارد، پشت سر گذارنیده و می گذارند و قربانیهای بی شماری را این ملت متحمل گردیده که در نتیجه زیربناهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بکلی از هم پاشیده و اردوی مجهز افغانستان که روزی از قویترین و مجهز ترین اردوهای منطقه بشمار می رفت و خار چشم متجاوزین و منافقین منطقوی بوده از هم پاشیده شد و سلاح و وسایط آن را به تول آهن بفروش رسید و به کار خانه های ذوب آهن  به کشور های همسایه بخصوص پاکستان سرازیر گردید و مقدار هم زنده و سلامت ذریعه مزدوران  شان به غنیمت به اردوی پاکستان داده شد تا حق نمک را این اجیران بیگانه اداء نموده باشند.

بلی برای قطع جنگ و بر قراری یک صلح پایدار در کشور که همانا آرزو و امید دیرینه ملت مظلوم و رنجدیده ماست که اکنون پیرامون موضوع صلح افغانستان در سطح ملی و بین المللی تلاش جریان دارد، ونشست های متعدد در کشورهای مختلف صورت گرفت تا یک راه حل برای قطع جنگ در افغانستان و کشاندن مخالفین مسلح دولت به گفتگوهای بین الافغانی صورت گیرد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز برای رسیدن صلح دایمی و ارج گذاری برای خواسته های ملت و اقشار مختلف جامعه بر اساس امضاء تفاهمنامه میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان در قطر بیشتر از (۴۰۰۰) تن از زندانیان این گروه را از زندانهای کشور آزاد ساختند واکنون بالای رهایی (۴۰۰) تن زندانی دیگر میان دولت افغانستان و گروه طالبان کشمکش های بوجود آمده که دولت نیز برای حل این موضوع پیشنهاد تدویر لویه جرگه را نموده و قرار است  این جرگه  به تاریخ ۱۷ اسد سال روان با اشتراک اعضای شورا های ملی، شوراهای ولایتی، سران قومی، علمای دینی، سیاسیون، جامعه مدنی، زنان و … تدویر گردد.

بناَ‌ با در نظر داشت اهمیت جرگه ها در کشور که همواره باعث از میان برداشتن مشکلات میان ملت ما گردیده است، اکنون نیز امیدواری مردم ما بر این است تا مایه امیدی برای قطع جنگ و خونریزی در کشور ما گردد، ولی از تمامی اشتراک کننده این جرگه توقع میرود تا بدون در نظر داشت منافع سیاسی و حزبی شان منافع ملی کشور و آرزوهای دیرینه ملت شان را در نظر گرفته از هیچ نوع تلاش در این راستا دریغ نورزند.

ضمناَ از مخالفین مسلح دولت تقاضا داریم تا دیگر جنگ و خشونت را نه گفته و آرزوی دیرینه ملت شانرا که همانا یک صلح دایمی است لبیگ گویند.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. سکوت اعضای دو اتاق شورای ملی در قبال بی حرمتی و به زمین زدن خانم بلقیس روشن

  نهضت جدایی طلبان افغانستان به نمایندگی از شهروندان میهن دوست، ملت گرا و استقلال طلب کشور جهت پایان بخشیدن به اشغالگری ها، تجاوزات و مداخلات بیگانگان در امور کشوری و لشکری افغانستان و به منظور نابودی و به محاکمه کشانیدن همه دهشت افگنان چپگرا و راستگرا ، جنایتکاران جنگی، تخطی گران حقوق بشر، خائینین ملی و نوکران بیگانگان و برای تاسیس یک دولت منتخبی ملی در افغانستان اعلان می دارد این که خانم بلقیس روشن دارای چه افکار سیاسی است مربوط به شخص خودش و بخشی از حقوق شهروندی ایشان است. اما خانم بلقیس روشن عضوی از اعضای شورای ملی نظام موجود در افغانستان است. خانم بلقیس روشن همیشه برای دفاع از حقوق شهروندی و تامین عدالت در همه عرصه های زندگی بشری شهروندان افغانستان به صورت مدنی مبارزه کرده است. مبارزه برای دفاع از حقوق شهروندان افغانستان، سرنوشت کشور و ملت افغانستان در راستای منافع ملی کشور حق مسلم هر شهروند افغانستان است. اعتراض در سطح شورا ها، جرگه ها و نشست های سیاسی و سرنوشت ساز حق هر شهروند افغانستان است. جرگه نمایشی که در طی چهار روز در کابل به نمایش گذاشته شده هیچگونه مشروعیت حقوقی، قانونی، ملی و سیاسی ندارد. اما حمله ی سگ وحشی ریاست دهشت افگن امنیت نام نهاد ملی رژیم دست نشانه امریکا در کابل به خانم بلقیس روشن در جرگه ی به اصطلاح مشورتی صلح به تاریخ هجدهم اسد ۱۳۹۹ هجری خورشیدی قابل نکوهش و تقبیح است. عبدالله عبدالله مترسک و رئیس مسخره جرگه مذکور تنها با پوزش خواهی نمی تواند بار حقوقی این جنایت علیه نماینده مردم فراه را روپوش گذارد.
  شورای نهضت جدایی طلبان افغانستان در قبال حمله جسمانی بالای خانم بلقیس روشن با احترام، باور و دفاع از حقوق شهروندی همه شهروندان با شرف افغانستان اعلان می دارد که:
  ۱. اشغالگران افغانستان باید از خانم بلقیس روشن معذرت رسمی و کتبی بخواهند و در بدل حمله سگ تربیه شده شان به این نماینده مردم فراه در صحن آن جرگه جعلی حداقل ده ملیون دالر جریمه و بیست ملیون دالر غرامت نقدی بپردازند؛

  ۲. محمد اشرف غنی احمدزی سرکار رژیم دست نشانده کاخ سپید در کابل باید به صورت کتبی از خانم بلقیس و مردم فراه و کافه ملت افغانستان پوزش بخواهد و از بابت آن جمله ددمنشانه عنصر قبیله بر یک شهروند عدالتخواه و استقلال طلب افغانستان ده ملیون افغانی غرامت و بیست ملیون افغانی جریمه بپردازد؛

  ۳. ریاست دهشت افگن ریاست امنیت ملی رژیم دست نشانده امریکا در کابل باید از خانم بلقیس روشن به صورت مکتوب عذرخواهی کند و به این نماینده مردم فراه ده ملیون افغانی جریمه نقدی و بیست ملیون افغانی غرامت بپردازد و آن سگش را که این نماینده مردم را به قصد زخمی کردن، کشتن، بی آبرو ساختن و بی عزت نمودن به زمین پرتاب کرده و به کرامت انسانی وی بی حرمتی نموده پس از بریدن یک دست و پایش برای بیست سال به زندان اندازد تا درسی به دیگر جنایتکاران، خاینین ملی و دشمنان حقوق شهروندی شهروندان افغانستان گردد؛

  ۴. همه شرکت کنندگان در جرگه مذکور اگر بی ناموس، دایوث، جاسوس، دست نشانده، بی عزت، بی اراده، بی حیثیت، بی شخصیت، بی وقار، بی وجدان، خاین ملی و دهشت افگن نیستند، باید از حضور در جرگه مذکور کنار روند و به صورت مکتوب حمله بالای خانم بلقیس روشن را محکوم کنند و خواهان پرداختن غرامت و جریمه به صورت رسمی و نقدینه به آن نماینده مردم فراه شوند.
  شورای ملی افغانستان باید در طی یک اعلامیه رسمی حمله توسط سگ ریاست امنیت ملی رژیم تمامیت خواهی قبیله گرای انحصار طلب قدرت غضب شده به جان خانم بلقیس روشن را که به قصد زخمی و حتی کشتن وی در صحن جرگه نام نهاد امروزی انجام شد به صورت کتبی نکوهش و محکوم کند و از بودجه آن شورا برای ایشان ده ملیون افغانی غرامت بپردازد، چون شورای مذکور نتوانسته به نحو احسن از جان، حیات، آبرو، عزت، شرف، حیثیت، شخصیت، عضویت و حق شهروندی آن نماینده مردم دفاع و حمایت کند.
  عبدالله عبدالله باید از ریاست جرگه جعلی مذکور کنار رود و از کافه ملت پوزش بخواهد و خواهان لغو آن جرگه تا اجرایی شدن پیشنهاد های یاد شده در بالا گردد.
  هرگونه غفلت و نادیده گرفتن حق و حقوق خانم بلقیس روشن خیانت ملی، جنایت علیه حقوق شهروندی و نمایندی از دست نشاندگی، شرف باختگی، بی وجدان بودن شخص عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی احمدزی و سران دو اتاق شورای ملی افغانستان و اشغالگران افغانستان است.

  نهضت جدایی طلبان افغانستان اعلان می دارد که هدف این نهضت نجات کشور، ملت، سرنوشت، استقلال و نظام افغانستان از چنگ جنایتکاران جنگی، خائینین ملی، دهشت افگنان و هراس افگنان است. این نهضت برای نجات افغانستان باورمند است که ملت افغانستان باید حساب و سرنوشت خود را از حساب دشمنان داخلی و خارجی افغانستان جدا ساخته و متحدانه آنان را از کشور خود بیرون رانند و لجام سرنوشت خود، سرزمین و آینده خویش را خود به دست خویش گیرند.

  هشتم آگست ۲۰۲۰ مطابق ۱۸ اسد ۱۳۹۹ هجری شمسی
  شورای رهبری نهضت جدایی طلبان افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا