خبر و دیدگاه

دستگیری ۱۳ مجرم حرفه ای، در هفته نخست آغاز به کار میثاق امنیتی پایتخت

 

میثاق امنیتی طرح جدید حکومت افغانستان برای ریشه کن کردن جرایم جنایی و جلوگیری از حملات تروریستی و بسیج مردم در امر مبارزه با جرایم و جنایت و تامین امنیت سرتاسری و برگرداندن آرامش روحی و روانی و بهتر شدن امنیت فیزیکی مردم روی دست گرفته شده است . گفته میشود که حکومت قصد دارد با طرح میثاق امنیتی به جنگ، جرم و جنایت برود. این طرح در حالی روی دست گرفته شده است که از دو سال بدین طرف شهروندان کشور از افزایش جرایم جنایی در سراسر کشور بخصوص در شهر کابل نگرانی های جدی خود را داشته اند. تا کنون از اجرای شدن این طرح حدود یک هفته می گذرد و به گفته مقامات وزارت امور داخله از آن نتیجه مطلوب بدست آمده است، براساس اطلاعات وزارت امور داخله و گفته های معین ارشد امنیتی، جنرال صبور قانع در نتیجه همکاری مردم ، از نزدیک به یک هفته که این طرح به اجرا گذاشته شده است حدود ۲۰۰ مجرم در کابل شناسایی و از آن میان ۱۳ تن آنها به نام های عبید مشهور به بچه قباد، اسدالله مشهور به خواهرزاده ، آصف مشهور به مسلمان خدا ، صفی الله درخیل مشهور به بوکسر ، سکندر مشهور به رئیس سکندر، عبدالقدوس مشهور به خان آغا، عبدالمتین سر دسته یک گروه چهار نفری که همراه با افراد خود دستگیر شده است، میرافغان ، کتاب بچه انو،و میر فخر الدین دستگیر و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شده اند و قرار است لست بقیه ۱۸۷ تن دیگر آنها از طریق رسانه ها با مردم شریک شود. حالا سوال اصلی و اساسی که مطرح میشود این است که برآیند نتیجه مثبت میثاق امنیتی افغانستان چگونه میتواند بدست بیاید؟ آیا طرح میثاق امنیتی واقعاً می تواند افزایش جرایم جنایی را کاهش دهد و امنیت روانی و فیزیکی مردم را برگرداند؟ در این نوشته تلاش میکنیم تا فکتور های تاثیر گذار را که می تواند برآیند مثبت از نتیجه میثاق امنیتی بدست ما بدهد به شرح بگیریم.

همکاری مردم : یکی از فکتور های که می تواند نتیجه مثبت از عملی سازی این طرح به دست بدهد همکاری مردم در امر مبارزه با جرایم جنایی و دستگیری مجرمین است. مردم عام پیش از هر کس دیگر دزد و جنایت پیشه ها را در مناطق مسکونی خود می شناسند ولی از آنجا که روحیه همکاری مردم با حکومت ضعیف است و از طرف مردم در صورت همکاری با حکومت از سوی این افراد تهدید می شوند حاضر نیستند تا در این مورد با حکومت همکاری های جدی داشته باشند. اما حکومت با توجه با این فکتور موارد را که در طرح میثاق امنیتی گنجانیده است میتواند با عملی ساختن آن همکاری های همه جانبه مردم را با خود داشته باشد که اینجا بعضی از این موارد را به شرح میگیریم.

۱- دستگیری مجرمان بدون در نظر داشت موقف شان: عده از اشخاص که در موقف های بلند حکومتی و یا جایگاه بالای نفوذ مردمی در اجتماع قرار دارند متهم به حمایت از مجرمین و دسته های مجرمان سازمان یافته اند ویا هم خود دست به جنایت بطور مستقیم میزنند، مردم نیز از آنجا که توان ایستادگی با این افراد را ندارند روحیه همکاری با حکومت را نیز ندارند اما حالا به گفته آقای قانع معین ارشد امنیتی دولت که به پولیس دستور داده است که بدون در نظر داشت موقف ، وابستگی و شهرت مجرمان آنان را بازداشت کنند و در صورتی که پولیس به هر دلیلی از بازداشت مجرم سر باز زند و بی تفاوتی کند، به عوض مجرم مورد بازپرس قرار میگیرد این مورد سبب خواهد شد تا شهروندان نیز با دولت همکاری نمایند. به نظر میرسد که حکومت از قبل دست به بازداشت چنین مجرمین زده است تا خود را به شهروندان به نوع ثابت کرده باشد بطور مثال : هفته قبل زبیر پسر حبیبه دانش نماینده مردم تخار در مجلس نماینده گان را به دلیل سوء استفاده از موقف مادرش که دست به بی نظمی و فیر های هوایی در شهر میزد دستگیر و دوسیه وی را به دادستانی کل فرستاده است.

۲- تقویت پولیس کشفی : در کنار همکاری های مردم هزینه کردن بالای پولیس کشفی و یا مخفی نیز یکی از فکتورهای میباشد که می تواند برآیند خوبی از نتیجه این طرح بدست حکومت بدهد. خوشبختانه که این مورد همچنان در طرح میثاق امنیتی گنجانده شده است. بر اساس میکانیزم اجرایی این طرح در کنار این که وزارت داخله گزمه های شهری را بیشتر میکند یک تعداد کثیر از پولیس ملی کشفی را با لباس های عادی و با وسایط شخصی در بازار به کار می اندازد. هدف از روی دست گرفتن چنین مکانیزم شناسایی و تعقیب مجرمین به منظور دستگیری و نابودی آنها است همکاری پولیس مخفی با مردم همچنان می تواند به همکاری های مردم بیافزاید.

تعقیب و گرفتاری شبکه های مجرمین و نابودی آنهاست: فکتور دومی که میتواند برآیند مثبت از طرح میثاق امنیتی بدست بدهد تعقیب و گرفتاری شبکه های مجرمین و نابودی آنها میباشد .عده کثیر از مردم به این باورند که پولیس در امر گرفتاری مجرمین کوتاهی میکند و مجرمین این فرصت را طلایی شمرده دست به انجام جرایم بیشتر میزنند. اما به نظر میرسد که طرح میثاق امنیتی این مشکل را حل کرده باشد. زیرا به گفته معین ارشد امنیتی وزارت داخله پس از راه اندازی برنامه میثاق امنیتی در بخش تعقیب و گرفتاری شبکه های جرمی پولیس سریع عمل کرده است به گفته او در هفته گذشته دو شبکه جرمی شامل ۱۰ نفر به سرگروهی دو نفر که عارف و عبدالله نام دارند بازداشت شدند. دو نفر آنها در نتیجه برخورد با پولیس کشته شدند و دو نفر دیگر شان پس از زخمی شدن دستگیر شدند. به گفته معین ارشد امنیتی این گروه ها در اختطاف و جرایم سازمان یافته سهم داشتند. در کابل هم اکنون ۲۵۴ ساحه جرم زا که بیشترین جرم در آن ساحات به وقوع می پیوندد وجود دارد که با توجه به عملکرد سریع پولیس و اقدامات لازم در یک هفته گذشته به این سو پنج ساله در حوزه های اول ، دوم ، سوم ، یازدهم و هفدهم تصفیه شده است و کار های تصفیه ساحات دیگر همچنان ادامه دارد. بنابراین دیده می شود که این مشکل را نیز میثاق امنیتی در داخل خود رفع کرده است.

مبارزه جدی با مواد مخدر و تروریسم: فکتور سومی مبارزه جدی با فروشنده های مواد مخدر و همکاران تروریستان است.استفاده مواد مخدر به ذات خود جرم زا است . تحقیقات علمی در مورد این پدیده نشان میدهد که اکثریت مجرمین که بطور مستقیم در انجام جرایم جنایی دست داشته اند و یا با تروریستان در انجام حملات شان آنها را همکاری کرده اند کسانی بوده اند که یا از مواد مخدر استفاده می کنند و یا اینکه قاچاقبران خورد و کوچک این مواد اند. اما طرح میثاق امنیتی با توجه به اهمیت مواد مخدر در چگونگی افزایش جرایم جنایی و همکاری آنها با تروریستان این مورد را نیز مدنظر داشته است. زیرا یکی از اهداف میثاق امنیتی دنبال کردن و بازداشت نمودند توزیع کننده گان بزرگ و کوچک مواد مخدر است. تا کنون مطابق به طرح میثاق امنیتی در یک هفته گذشته سه فروشنده بزرگ و ۳۰ دستفروش مواد مخدر بازداشت اند از طرف با راه اندازی میثاق امنیتی هماهنگی میان نیرو های پولیس و امنیت ملی بیشتر شده و این مورد سبب شده است تا عملیات های مشترک به منظور نابودی تروریستان و برنامه های شان  اجرا شود، مطابق به برنامه میثاق امنیتی در هفته گذشته امنیت ملی و پولیس ملی با راه اندازی عملیات های مشترک دو مهاجم انتحاری را بیش از رسیدن به هدف دستگیر کرده اند و ۲۶ تروریست دیگر که در ترور های هدفمند در کابل متهم بودند بازداشت کرده اند. این افراد در جابجایی مواد انفجاری و ماین های مقناطیسی دست داشتند که از نزد آنها ۲۳ حلقه ماین مقناطیسی و بیش از هزار کیلو مواد انفجاری بدست آمده است و همین طور در برخورد که این افراد با نیرو های امنیت ملی داشته اند شش تن شان کشته و پنج دیگر شان زخمی شده اند.

تشخیص کارت های جعلی موتر و اسلحه ها. فکتور چهارمی تشخیص کارت های جعلی موتر های زرهی و اسلحه های غیر قانونی است . خیلی از مجرمین  با استفاده از موتر های زرهی شیشه سیاه دست به انجام جرایم جنایی ، اختطاف و قاچاق مواد مخدر می زنند و این کار را با استفاده از کارت های موتر های زرهی و اسلحه های موجود در نزد شان انجام میدهند. اما بر اساس برنامه میثاق امنیتی بخشی از کار این میثاق تشخیص اصلی بودن و جعلی بودن مجوز اسلحه و موتر است. مطابق به این میثاق امنیتی مامورین امنیتی دروازه های کابل با استفاده از وسایل الکترونیکی این کار را انجام میدهند ،این نیرو ها وسایط را بررسی  و کنترول میکنند و آن عده از وسایط که در نتیجه کنترول  جعلی ثابت شود جعل کار را دستگیر و موتر و اسلحه اش ضبط می شود. همچنان مطابق به این برنامه دروازه های کابل با ماشین های بیومتریک تجهیز می شوند تا افراد جنایت کار و مجرمان تحت تعقیب شناسایی شوند. در عین حال طبق این برنامه تمامی راننده گان شهر کابل که مسافرکشی می کنند نیز بایومتریک میشوند تا راننده گان که با تروریست ها همکاری دارند به چنگ نیرو های امنیتی بی افتند.

نصب کمره های امنیتی در شهر: نصب کمره های امنیتی در شهر به عنوان یک فکتور قابل ملاحظه می تواند در تامین امنیت شهر موثر تمام شود گرچه اعم اکنون در بعضی از نقاط شهر کابل کمره های امنیتی به منظور شناسایی مجرمین جرایم جنایی نصب است اما این مقدار کافی نبوده حالا مطابق به برنامه میثاق امنیتی در یک هفته گذشته ۶۶ کمره امنیتی در ناحیه های دوم، سوم ، چهارم ، پنجم، ششم ، دهم و یازدهم نصب شده که در شناسایی مجرمین پولیس را کمک خواهد کرد.

تشخیص محلات فروش موتر های سرقت شده: در شهر کابل و همین گونه در ولایات سرقت موتر های در حال افزایش است و این موتر ها در محلات مخصوص خود تحت نام موتر های یک کلی فروخته میشوند مطابق به طرح میثاق امنیتی تمامی محلات فروش موتر های زیر نظر گرفته شده است  تا سارقین دستگیر شوند تا کنون در شهر کابل سه محل فروش وسایط غیر قانونی موتر های سرقت شده تشخیص شده است که این محلات در ولسوالی های قره باغ و چهار آسیاب و منطقه کمپنی است . در یک هفته گذشته مطابق به طرح میثاق امنیتی یک محل آن شناسایی و مسدود گردیده و محلات دیگر نیز به زودی تشخیص و مسدود خواهند شد تا زمینه برای فروش موتر های سرقت شده شهروندان وجود نداشته باشد.

در کل طرح میثاق امنیتی شامل ۴۱ ماده تطبیقی است که مکلفیت های پولیس ، امنیت ملی ، اردوی ملی و هشت نهاد ملکی دیگر را در امر از میان برداشتن جرایم جنایی و نابودی حملات تروریستان واضح می سازد. این طرح هم اکنون در شهر کابل در حالا اجرا است که با نتیجه خوب آن در ولسوالی های ولایت کابل و دیگر ولایات کشور نیز تطبیق خواهد شد. مطابق به این طرح به این طرح در خارج از شهر کابل راه های که از ولایات همجوار به ولسوالی های کابل منتهی میشوند و طالبان از آنها برای نفوذ به کابل استفاده می کنند ، شناسایی و کار جابجایی نیروی های امنیتی و دفاعی در آن عملا آغاز شده است . هم اکنون در ولسوالی های پغمان، موسهی و قره باغ که بعضاً نا امن می شوند به جای پاسگاه های کوچک امنیتی قرارگاه های بزرگ با نیرو های بیشتر ساخته خواهند شد. پس از این تلاش می شود نیرو های کافی با ظرفیت بالای در هر ولسوالی کابل مستقر شوند تا اگر نیاز به اقدام نظامی می شود نیاز نشود که از شهر کابل  نیرو کمکی اعزام شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا