خانه » خبر و دیدگاه » شکست برتری جوئی قومی

شکست برتری جوئی قومی

محمد اکرام اندیشمند، نویسنده و پژوهشگر

امید وارم شکست اصولی در انتخابات ریاست مجلس، او و همفکران او را به باز بینی باور های برتری جویانه و برتری طلبانۀ قومی بکشاند.
یاد اصولی نرود که برای او بسیاری از وکیلانِ متعلق به قوم پشتون رای ندادند. این می تواند برای او درس بزرگی باشد که افغانستان وطن تمام کسانی است که در این کشور زندگی می کنند. افغانستان وطن همه اقوام این سرزمین است.
سرانجام آن روز در افغانستان فرا رسیدنی است که استفاده از قوم، دین، مذهب، زبان و …. به عنوان ابزار رسیدن به جاه و مقام و ثروت و قدرت پایان یابد. و امروز یکی از همان روزها بود.
بیایید در افغانستان همه با هم منحیث شهروند و انسان درجه یک زندگی کنیم و برای شکل دهی ملت مدنی شهروند و دولت ملی مدرن بکوشیم تا به یک کشور آباد، آرام، مقتدر و مستقل برسیم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com