خبر و دیدگاه

وزیری که مأمورخود را دزدی یاد میداد

 

در ایامی جوانی کنجکاوبودم چرا ازمرد مردمدار محمد هاشم میوندوال شنیده بودم  درحق وطنداران ما آنقدرمظالم رخ داده که اکثریت ما نمی دانیم وخبر نداریم به امید روزی که مطبوعات آزاد شود و آزادانه بنویسیم و بگوئیم درد دل های خود را چرا امروزخبرطفل قونداقی ارگ نشینان پیشتر از کارنامه های صدراعظم مملکت نشرمی شود و مرحوم داکترعبدالرحمن محمودی می گفت به امید روزی که محمد زایی را نه بگوئیم .

درولایت کُندوزخدمتی بودم به معیت وزیر وزارت زراعت  داکتر ناصر عمر کشاورز که ازکارکرد مدیریت عمومی زراعت بازرسی می کرد درتحویخانه ای رسیدیم مدیر شیشه های شکسته کلکین گدام تحویخانه را به وزیر نشان داد وگفت زمستان نزدیک است اگر این کلکین ها ترمیم نه شود درایام زمستان بسیاری اجناس زنگ زده و فرسوده خواهد شد؛ اما ما برای این کاربودجه ای نداریم وزیر لبخندی ملیحی زده روی خود را به طرف مدیرکرد و گفت  » مدیر صاحب روزانه چند نفرمزدورکار برای خیشاوه و پاک کاری فارم ها می گیرید درجواب گفت چهل الی چهل و پنح نفر وزیرگفت همان  تعداد را پنجاه نفر بنویس« .

مرد مردمی میوندوال دراکتوبر۱۹۶۵ اولین صدراعظمی بود که به زنان مظلوم زیاد ترحق خود ارادیت را درکابینه بدهد بدین لحاظ خانم کبرا نورزا ئی را به وزارت امور صحیه وخانم صالحه اعتمادی را به وزارت امور زنان تعین کردند وزیرامور صحیه وزارت را از نو بازسازی کرد وچنان اداراره کرد که تا امروز ربان زد مردمان راستکار وصادق است. روئسای عاطلِ استفاده جو و کم سواد را بر طرف یا عوض کرد این مقرره ای ها باید بعد امضای صدراعظم باید به توشیح شاه می رسید اعلی حضرت معظم همایونی‌ ؟ باید فرمان را به امضای مبارک شان می رساندند شاه خانم نورزائی را خواسته و پرسیده بودند چرا چنین جرئتی را روا داشته اند وزیر گفته بود عا طل اند، کم سواد اند وبلخصوص رشوت خور و به سوء استفاده جویی متهم اند.  اعلی حضرت فرموده بودند وزیر صاحب شما میدانید هررئیس ۶ یا ۷ اولاد و خانه ای کرایی دارند معاش شان کفایت نمیکند اگررشوه نخورند چه کنند.

کفر گر از قبله خیزد کجا ماند مسلمانی!

همین قسم ژورنالیستی از آقای حامد کرزی پرسید در دفاتر حکومتی از پیاده ای دفتر تا به رئیس و وزیر استفاده جو هستند علنا رشوه می طلبند. حامد خان در جواب اظهار داشت معاش مأمورین برای فامیل شان کفایت نمی کند پس چه کنند ؟

گر چه این بیت برای نادر غدار گفته شده اما بعد هفتاد سال حامد کرزی آنرا تازه کرد.

نادر اوغان (حامد اوغان ) که استقلال ما برباد کرد      دل مامای خود انگریز را شاد کرد

حامد کرزی به درگاهی ولی نعمت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا