خانه » خبر و دیدگاه » ‘ما به یک مرجعیت نیرومند ملی ضرورت داریم’

‘ما به یک مرجعیت نیرومند ملی ضرورت داریم’

Ahmad Wali Massoud

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید مسعود (رح)

نمیخواهم برگردم به سلیقه های سیزده سال گذشته، بهتر است در روشنی وضعیت موجود به آینده نگاه کنیم.

در سفر اروپا (۲۰۰۱) بود که آمر صاحب شهید طی ملاقاتی با خارجی ها گفت: اگر در مبارزه علیه تروریزم جدی هستید، پس حداقل، حقانیت ما را اعتراف نمایید و ما خود نیروی کافی در اختیار داریم تا علیه تروریزم بجنگیم. برای ما منافع افغانستان اولویت دارد.

پس از کنفرانس بن، امیدواری ها برای مردم ایجاد گردید که متاسفانه بزودی با سیاست های انحصارگرایانه، بهره کشی و ندانم کاری هـاى رهبران، یکجا با بی برنامه گی و ضعف مدیریتی آقای کرزی، حکومت یکسره به فساد و کشور به مشکلات عمیق فرو رفت که وضعیت امروز حاصل آن می باشد و این از همان آغاز قابل پیشبینی بود.

اصرار پیهم من در همه ی این مدت سالها روی برنامه، سازمان سیاسی، مشارکت در تصمیم گیری های کشوری نه ماموریت های حکومتی، ایجاد بنیاد شهید مسعود منحیث یک هویت، تأسیس روزنامه ماندگار در جهت روشنگری عملکرد حکومت و تدوین آجندای ملی برای رسیدن به وحدت ملی، همه بخشی از تلاش های بدون وقفه، بدون چشم داشت و بدون سر و صدا و صادقانه ی ما بمنظور جلوگیری از رفتن کشور به بحران بود. اما آقای کرزی با تیم اش توانست دولتمردان ما را فریب دهد و زمینه ساز وضعیت موجود در کشور گردد.

نشست جمعی از بزرگان ولایت پنجشیر پیرامون انکشاف وضعیت نگران کننده در کشور در صحبت با احمد ولی مسعود در بنیاد شهید مسعود

امروزه انتقال قدرت به حکومت نو، در واقع گروگان مجموع مشکلات، چالش ها، برنامه ها در داخل و پالیسی های بازیگران بیرونى است که قطعآ باید از حقایق آن آگاه باشیم، اگر نگاهى به آینده داریم. قبل از همه ما به یک مرجعیت نیرومند ملی ضرورت داریم تا در مهار و راه حل مشکلات در حال شکل گرفتن سیاسی، امنیتی، اقتصادی مان بپردازد. با یک آماده گی و تحلیل درست از تغیرات حاضر و آینده در سیاست های منطقه ی و جهان داخل میدان شویم و از موقعیت استراتیژیک خود در راستای منافع همگانی استقاده نماییم و جایگاه خود را در برابر این همه بازی ها مشخص سازیم.

اما اگر باز هـم مانند گذشتهء دهـهء اخیر خداى ناخواسته در بازی های کوچک و امتیازگری های شخصی دل خوش کردیم و گیرماندیم، مطمینآ دیگران در زیر چتر این بازی ها و تحولات کلان به سرنوشت مردم ما بازی خواهند کرد و چانسی نخواهیم داشت.

در اولین اقدام همه باید در محور یک استراتیژی ( نقشه راه) به توافق برسیم، چنانچه آمر صاحب شهید گفته بود که باید نظامى ایجاد نماییم تا بتوانیم هم با خود کنار بیاییم و هم با جهان بیرون. با این راهـکار هریک از ما میتوانیم نقش آفرینی خود را با انرژی و توانمندى هـایى که داریم در راستای موفقیت این نقشهء راه متمرکز سازیم.

 

___

مطلب بالا بخشی از سخنرانی احمد ولی مسعود در نشستِ با بزرگان پنجشیر به تاریخ ۱۰ می سال جاری می باشد. 

۴ دیدگاه

  1. متاسفانه بهر دلیل که بود دیدگاه ام نشر نشد

  2. به عقیده من بزرگترین و مطمینترین مرجعیت نیرو مند ملی ، همانا مردم و اراده قاطع مردمی است، که متاسفانه در انتخابات ریاست جمهوری، در ازای چند کرسی دولتی و وعده و وعید های از ایندست، به ااحراج گذاشته شد. اکنون بکدام روی و کدام پشتوانه اجتماعی میتوان سراغ( مرجعیت آنهم نیرومند ) ملی را گرفت ؟ اگر دستی بعدا ، از آن بالا ، چشمداشت کهمکی در ذهن ها خطور کند، پاسخ روشن است : از شما حرکت از ما برکت.، اما در همن سالجاری در انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ نیازی به محتاجان برکتی رو نمود، دردا که با کفران نعمت از جانب ناسپاس بدرقه گردید. حال چه باید کرد؟

  3. مرجعیت نیرومند ملی ، همانا مردم و اراده مردم است که با کمال تاسف، در انتخابات ریاست جمهوری سال روانن در ازای چند مقام دولتی به احراج گذاشته شد . آیا نیروی بلند مرتبت دیگری در زمینه سراغ دارید؟ اگر دستی بدعا به آسمان هم بلند شود پاسخ روشن است : از شما حرکت از ما برکت . حرکت صورت گرفت ؟ برکت رخ به نیازمند کرد، اما نیازمند کفران نعمت کرد. اکنون بکدام روی و با کدام پشتوانه مردمی ، میتوان به سراغ ( مرجعیت آنهم نیرومند ملی ) رفت ؟

  4. “قبل از همه ما به یک مرجعیت نیرومند ملی ضرورت داریم تا در مهار و راه حل مشکلات در حال شکل گرفتن سیاسی، امنیتی، اقتصادی مان بپردازد.” یک اراده نیک و تقاضای بجا. درست اوضاع و احوال افغانستان میطلبد که رهبران سیاسی و نخبگان ما به تحلیل اوضاع بپردازند و راه بیرون رفت ازین مشکلات را طرح و جهت تطبیق آن مردم و تمام نیروها را بسیج نمایند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com