خبر و دیدگاه

در گذشت یکی از شخصیت های علمی کشور در کلیفورنیا

alt

روز یکشنبه ۸ فروری ۲۰۱۵ در شهر سندیاگو واقع در کلیفورنیای جنوبی مراسم خاک سپاری شخصیت بزرگ علمی ونویسنده عالی مقام کشور پروفیسرغلام علی آئین  بود که جمع غفیری از دوستان ومخلصان وی درتشئیح جنازه این مرد بزرگوار اشتراک ویک تعداد از دانشمندان کشور توسط بیانیه ها از کارنامه ها وخدمات برجسته این مرحوم یادآورشدند، اینجانب  نظر به ارادتی که به ایشان داشتم  ومدت بیست سال افتخار دوستی وهم صحبتی این ابر مرد تاریخ کشور را داشتم بمن نیز اجازه داده شد که در مورد فعالیت های علمی، اداری وسیاسی این شخصیت برازنده کشور صحبتی داشته باشم که خدمت خوانندگان ارجمند تقدیم میکنم :

بنام خداوند جان خرد، بنام آنکه به آدمی قدرت تفکر بخشید تا حق را از باطل تمیز دهد وستایشگرحقیقت باشد.

ای تو معبود همه معبود ها       ای زتو مو جود این موجود ها

ای که از ادراک ما بالا تری     هر چه والا گویمت والاتری

آن توانم کو که تعریفت کنم       آن زبانم کو که توصیف ات کنم

دوستان گرامی ووطنداران ارجمند سلام بر شما

امروز ما یک شخصیت بزرگ علمی، نویسنده عالی مقام کشور،  پروفیسرغلام علی آئین را که جهان فانی را دور از وطن درهجرت  وداع  کرد تجلیل میکنیم. این شخصیت بزرگوار میراث بزرگی  در بخش فرهنگی اداری وسیاسی برای جامعه افغان باقی گذاشت وفراورده های علمی وی توسط نوشته ها، آثار وکتب متعدد به نشر رسیده و مزید بر آن پروفیسر آئین خدمتگارصادق وبا درد وطن بود  که وظایف و مسئولیت های خویش را با منتهای امانت داری انجام داد ودر کنفرانس های بین المللی وسمینارها ی علمی به حیث رئیس هیئت افغان اشتراک وبه عزت وسر فرازی کشورش کوشید.

 کارنامه ها وخدمات پروفیسر آئین خیلی زیاد است که صرف شمه ای از فعالیت های علمی، اداری وسیاسی وی را بطورخیلی مختصر تذکر میدهم ایشان در جوانی مرد مبارز بود که هدف آن اصلاحات جامعه، آزادی بیان ویک تشکیل حزب سیاسی که به خیر وصلاح جامعه باشد فعالیت کرد و برای رسیدن به این هدف دراتحادیه محصلین در دور صدارت شاه محمود خان شامل شد ونو شته های وی تحت عنوان” زمزمه خلق ” درجریده ندای خلق نشر نمود و مدتی را هم درزندان به اسارت گزارنید.

بعد از ختم تحصیلات عالی استاد فاکولته سایئنس واستاد فاکولته تعلیم وتربیه وآمرمرکز تحقیقات علمی گردید ومزید برآن با تیم علمی دانشگاه کولمبیا در نیویارک  که در کابل فعالیت داشت همکاری های نزدیک  داشت وتیم تربیوی کلمبیا درکابل از نظریات ومشورهای استاد آئین درتوسعه و انکشاف تعلیم تربیه افغانستان استفاده میکردند. نظر به تجربه ودانشی که دربخش تعلیمی اندوخته بودندبه حیث رئیس فاکولته تعلیم وتربیه انتخاب شد.

وفات چنین یک شخصیت برازنده کشور ضایعه بزرگ برای ملت افغان وجامعه سانتی یاگو است

خاک شد هر که در این خاک زیست   خاک چه داند که در این خاک کیست

سر انجام باید از این خاک رفت       خوشا آنکه پاک آمد وپاک رفت

وقت آن میسر نیست که از کارنامه  ها وخدمات قابل قدر وبا ارزش علمی،ادبی واداری این شخصیت والا در کشور بطورمفصل یاد آور شوم واما بطور فشرده چند جمله دراین  گردهمائی که به منظور مراسم خا کسپاری وی ترتیب شده ازکارنامه ها و خدمات شان را یاد آور میشوم: نظربه استعداد،روشنگری،گسترده اندیشی وژرف نگری که پروفیسر آئین در تدریس علمی دانشگاه کابل از خود نشان داد بحیث یک عالم برجسته درموسسات علمی دانشکاه کابل شهرت حاصل نمود  و مقام رهبری حکومت آن وقت  آقای نور احمد اعتمادی از ایشان خواهش نمود که با دولت همکاری کند ونظر به دانش وتحصیل عالی که داشت به حیث وزیر مشاور اجرا وظیفه نمود بعد ها به والی ولایت بدخشان،والی هرات وهمچنان والی ولایت کابل توظیف شد،به حیث والی  بدخشان وقتی به کار شروع نمود که بطورغیرانتظار این  ولایت به قحطی وگرسنگی شدید دچار شد که  با کفایت ودرایت خاص پروفیسر آئین توانست که  به تعداد زیاد اهالی بدخشان رااز خطر گرسنگی ومرگ نجات داد  که تا امروز اهالی بدخشان از اقدام دلیرانه وی به  نیکی یاد میکنند.  در وازهای گدام های  پوراز غله دولتی  را دربدخشان بدون امر مقامات بلند پایه دولتی شکستاند وبه مردمی که از گرسنگی در حالت نزع بودند شخصا غله توذیع نمود گرچه این اقدام شان به انتقاد مقامات ذ یصلاح دولتی واقع شد ولی احساسات بشردوستی وعواطف انسانی  وی نگذاشت که وطنداران اش در پیش چشم وی از گرسنگی جان بسپارند.  

چنان چه سعدی علیه الرحمه میفر ماید:

نخواهی که باشد دلت درد مند        دل درد مندان بر آور زبند

ره نیک مردان آزاده گیر           چو ایستاده ای دست افتاده گیر

مدت بیست سال است که من افتخار دوستی وهم صحبتی این بزرگ مرد تاریخ را داشتم واز نظریات سودمند اجتماعی وسیاسی وی  بهره ها برده ام . اویک مرد وطن پرست، با کرکتر، دارای سجایای عالی، متدین، پرهیز کار ونمونه شایسته یک مرد مسلمان واقعی بود و مزید برآن مرد بی آلایش، آزاده ودرویش صفت بود، دوستانی که با مرحوم آئین معرفت داشتند او را مرد نیک اندیش و نیک روش خطاب میکردند.

مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست         نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست

پروفیسر آئین با رضایت قلبی دارفانی را وداع کرد وبسوی معبود خود شتافت گرچه دختران، پسر ونواسه ها را به سوگ نشانید ولی خوشا به حال این مرد محترم وزهی سعادت که جوانان شایسته وتحصیل کرده اعم از دختران  وپسربه جا معه تقدیم نمود.

هرچندرفتنش قلوب مارا سخت غمگین وخاطر مارا آزرده ساخت ولی مرگ سر نوشت محتوم بنی آدم است هر که آمد به جهان  اهل فنا خواهد بودولی خوشبخت کسی است که خاطرات فراموش نشدنی، روش نیک وسیرت نیکو ازخود در میان دوستان ومخلصان باقی میگزارد. مرگ و زندگی مشیت آفریدگار کائینات است و ما به مقدرات الهی تسلیم هستیم خداوند پروفیسر آئین را غریق رحمت خود بسازد وبه باز ماندگان اش صبر اعطاه نماید. روح وروان این مرد بزرگوار شاد ویادش گرامی باد.

وفات این مرد بزرگوار را به بی بی گل جان خانم  محترمه شان ودختران شان زهره  جان آئین وکیلی، زیبا جان آئین که زحمت مریضی دراز مدت پدر را متقبل و به وجه احسن از پدرشان پرستاری کرد ه اند وهمچنان ثریا جان وهارون جان پسر شان  ورحیم جان وکیلی داماد شان از ته دل تسلیت میگویم وخودرا در سوگ مرحوم پروفیسر آهین سهیم دانسته  روح وروان اش را درقرب رحمت الهی خواسته وبرای باز ماندگان آن مغفور صبر جمیل آرزو میکنم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا