خانه » برهان الدین ربانی » آگهی مراسم فاتحه و سوگواری رهبر شهید استاد ربانی٬ در شهرکوپنهاگ٬کشور دنمارک

آگهی مراسم فاتحه و سوگواری رهبر شهید استاد ربانی٬ در شهرکوپنهاگ٬کشور دنمارک

rabbani_jamiat_death

تا رخت سفر بسته ای از محفل ما

خونابه ی غصه می نیوشد دل ما 

یا د تو بخیر کز صفای قدمت 

همسایه کعبه می شدی منزل ما.                               

شهادت استاد پروفیسور برهان ایدین ربانی٬ آن خورشید به دوش سحر قافله؛ حادثه ی که مردم فقیر ما را فقیر تر ساخت و اجتماع ما را بی رهبر برای همه ی هموطنان با درد و درک المناک و تاثر آور بود.
استاد فقید شخصیت علمی – سیاسی ی بود که در چند دهه اخیر کاروان جهاد و مقاومت برحق مردمی را با درایت و بردباری رهبری کرد و متاسفانه اینک نبود آن بزرگوار ضایعه بزرگ و جبران نا پذیر دیگری برای مردم سوگوار ما گشت.

برای ابراز تسلیت به خانواده بزرگ جهاد و مقاومت و اتحاف دعا به روح پر فتوح آن شهید مراسم ختم قران عظیم الشان در شهر کوپنهاگ٬کشور دنمارک برگزار میگردد.
اشتراک شما همدیاران عزیز باعث خشنودی روح آن  شهید و تسلی خاطر رهروان راه آزادی و سرافرازی مردم و میهن ما و خانواده های شهداء ما میگردد.

زمان

۰۲-۱۰-۲۰۱۱

az 2 ta 4 assar

مکان

Islamic Cultural Center

Horsebakken 2, 2400

Copenhagen,NV

Denmark

 

تیلفون های تماس 

۵۰۶۷۸۷۵۰

۲۴۸۲۸۱۴۰

۵۳۲۵۰۹۲۲۲ 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com