خبر و دیدگاه

مشکل معارف را جدی بگیرید

education_ministery

 

قابل توجه وزارت محترم معارف:

نامه ی دوم: من در نامه ی قبلی خویش، منتشر شده در شماره ی ۵۰۸ سه شنبه ۱۹ دلو، روزنامه ی وزین ماندگار، از مشکلات معارف یاد آور شده بودم؛ اما با تأسف فراوان نتنها که اندک توجهی به وضعیت معارف نشد. این کار، مسئولین وزارت معارف سبب تشویق کسانی شد که معارف را به عنوان منبع درآمد تصور می کنند نه جایگاه آموزش فرزندان وطن.

گروهی که در معارف بدخشان به حمایت آقای عبدالمعبود ودودی پیش می روند، یک بار دیگر حقوق اطفال معصوم را همراه معاش معلمان با مهارت تام به غارت بردند. مطابق مکتوب ۲۹۴۶ ، ۲۸/۹/۱۳۸۹ مدیریت نظارت تعلمی  ریاست معارف وجدول مواد غذای موسسه W.F.P   که کاپی هایش را مشاهده می نمایید، مقدار ۷۰۴۶۵ کیلوگرام مواد غذای بسکویت به اطفال صنوف اول الی  صنف نهم ارسال شده بود که توزیع گردید باتاسف بیشتر ازیک هزارکارتن بسکیوت که حدود ۱۱۰۰۰ کیلوگرام میشود ازحق واطفال معصوم وضع گردید توسط حاجی عبدالغفار مدیر معارف، انوربیک فرزند عبدالرحیم وعبدالبصیر فرزند شراب علی، اعضای نظرات مدیریت در بازار به فروش رسیده است.

من به عنوان، ناظر بر صحنه، حاجی برات محمد ولسوال منطقه را، همراه ریاست معارف بدخشان، در جریان گذاشتم، مگر به خاطر موجودیت فساد در این اداره ها، کوچکترین اقدام در جلوگیری از این مشکل نشد.

همین گونه، معاش ماه های سنبله، میزان، عقرب، معلمان و کارمندان معارف یفتل، به مبلغ ۷۸۶۱۴۰۶ هفت ملیون و هشت صد و شصت و یک هزار و چهار صد و شش، افغانی مجموع پول، در سه ورق چک، به شماره سریال های زیر، سنبله ۹۱۷۰۵۴۲۰ میزان ۹۱۷۰۵۴۲۱ عقرب ۹۱۷۰۵۴۲۲ از بانک بیرون کشیده شده بود، زیر نظر سه نفر هیأت از معارف و عبدالغفار مدیر معارف مجموع پول که درسه ورق چیک بانگ برآمده بود که سریال نمبر چیک های فوق قرار ذیل است ۱ سنبله ۹۱۷۰۵۴۲۰ میزان ۹۱۷۰۵۴۲۱ عقرب ۹۱۷۰۵۴۲۲ معاش فوق زیرنظر سه نفر هیات ازریاست معارف وعبدالغفار مدیر ولسوالی یفتل انوربیک وعبدالبصیر اعضای نظارت مدیریت معارف توزیع گردید، آن گونه که در جدول توزیع معاشات می نگرید، از مجموع معاشات کارمندان، مجموع ۲۲۴۰۰۰ افغانی، حیف و میل شده است. در کنار این، به چند نفر معاش داده شده است که اصلا به عنوان کارمند معارف یک روز هم کار ننمودند، مانند نقیب الله فرزند غلام یحی برادر زن، سارنوال یفتل و عبدالجمیل فرزند شمس الدین، محبوالله فرزند آدینه محمد و افراد خاص جناب نظری صاحب مدیر جنای بدخشان وعبدالجبار فرزند حیت محمد مربوط جناب مدیر معارف، در عوض معاش شماری از معلمان که با این باند ها مخالفت ورزیده و در خدمت فرزندان وطن هستند، معاششان داده نمی شود.

فضل حق فرزند طلا محمد، معلم مکتب قدق می گوید: “من به عنوان معلم اجیر، مدت ۷ ماه افای وظیفه نمودم، وقتی  معاش معارف آمد مطالبه معاشم را کردم درقدم نخست به من گفتند که معاش تو حواله نشده وقتی به ا حسایه واستحاق مراجعه نمودم اسم خویش را در جدول دریافتم، به مدیر معارف و انور بیک مسؤول توزیع معاش گفتم که معاشاتم دراستحقاق حواله شده چرابرایم نمی دهید؟ مدیر معارف در جوابم گفت: معاش تو داده نمی شود.”

همین گونه، پیر مردی به نام عبدالحفیظ ملازم مکتب سرون، میگوید: “من سر و پای برهنه وظیفه اجرا کردم؛ اما مدیر معارف و اعضای نظارتش معاش مرا نمی دهند و می گویند به وکیلی که رای دادی برو معاشت را از وی بگیر.”

به همین ترتیب، بنا به برخورد های سیاسی  مسوولین معارف، شماری دیگر از کارمندان معارف معاش در یافت نکرده اند.

باند بازی و گروه گرایی در معارف، به اندازه ی شده است که برای افراد منتقد از روند به دوسیه سازی دست زده و می خواهند بر روی کارهای خلاف قانون و زبونانه ی خود، سر پوش بگذارند.

در پیوند به همین، مسئله من هنگامی که از حق تلفی که در موردم شد به داد خواهی پرداختم، یک و نیم ماه پس از برکناری ام  مبلغ دو ملیون یک صد و شصت هزار افغانی را، توسط آدینه محمد فرزند بهادر معتمد معارف یفتل که توسط افرادی در ریاست معارف حمایت می شود از بانک به عنوان معاش شب باش ملازمان مکاتب یفتل، بیرون کشیده شده است.

آقای آدینه محمد که توسط مامایش دولت محمد مدیر مخابرات ریاست معارف و آقای فضل الدین نظری، حمایت می شود پیش از مدیریت معارف بنده پرونده ی ۵ مرتبه اختلاس او، در نزد دادستانی بدخشان و ریاست امنیت ملی، موجود است. من در زمان عهده داری مدیریت معارف، او را نسبت اختلاس های قبلی اش بر کنار نمودم؛ اما به حمایت افراد ذکر شده دوباره در پست معتمد معارف مقرر شده و با سند سازی پول مذکور را، از بانک اختلاس نموده که پس از باز داشت توسط کارمندان امنیت ملی، فردایش توسط فضل الدین نظری و دولت محمد مامایش با ضمانت از بند رها نموده و من را که در آن زمان، از وظیفه سبکدوش شده بودم، مجرم ذکر نموده و حکم جلب مرا داده اند.

درحالی که معاش شب باش ملازمان ۱۳۸۸ را من در ماه حوت ۱۳۸۸ برده توزیع نموده بودم.

اگر خیانتی در کار نیست و هدف به دام انداختن من  وجمعی که به کارهای نادرست معارف منتقدیم نباشد؟ چرا یک بار هم که شده به روند چگونگی برون آوردن معاش و مسوولیت افراد توجه نمی شود.

قاعده این گونه است که اسناد اخذ معاش، توسط رییس معارف و یک نفر از معاونانش امضا و بررسی شده با مهر معارف تأیید و سه مرحله در مدیریت محاسبه ی معارف، بررسی می شود. در این جا مدیر معارف یک ولسوالی در بیرون کشیدن پول از، بانک، هیچ صلاحیت و مسوولیتی ندارد. همین گونه محکمه از معتمد هر نهاد دولتی، وثیقه شرعی و ضمانت می خواهند تا مشکلی در آینده پیش نیاید؛ اما این آقایان از چند نهاد که شامل در خیانت های معارف است، دست به دست هم داده در حالی که از زمان برکناری من از یک و نیم ماه می گذرد، این پرونده را به خاطر خاموشی من گویا به عنوان یک فشار، به من مرتبط ساخته اند.

حالا می خواهم بگویم که باید نهاد های مسئوول معارف و مقام ولایت بدخشان به خاطر رفع این مشکل، پیش از این که مردم خود دست به کار شده و جلو این خیانت هارا، به هر نحو ممکن بگیرند، باید جدی گرفته و به حال آن اقدام نمایند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا