اخبار و گزارشات

انتخاب رئیس مجلس نماینده گان

parliament_emptypresident

 

انتخاب رئیس مجلس نماینده گان از آغاز کار این مجلس در صدر گفتمان های سیاسی قرارگرفته است زیرا این مجلس با راه اندازی چهار دور انتخابات نتوانستند فردی را به عنوان رئس این مجلس برگزیند. سرانجام بعد از بحث وگفتگوهای زیادی در هفتۀ گذشته با اکثریت آرا کمسیونی را موظف نمودند که  بخاطر بیرون رفت از بن بست کنون روی  طرح های که در داخل شورا مطرح بحث بود کارنموده وفشرده ی آنرا که جنبه های عملی داشته باشد به جلسۀ عمومی  به روز شنبه اول حوت مجلس پیشکش نماید.

روز شبنه کمسیون موظف  گزارش کاری خویش را در قالب سه طرح،  به جلسۀ عمومی پیشکش نمود،  طرح اول آن یک تفاهم عمومی بود،  این طرح با اکثریت آرای اعضای مجلس مورد تائید قرارگرفت واین کمسیون مجددا توظیف گردید تا روی این طرح کارنماید، اما به روز دوشنبه رئیس این کمسیون آقای استاد محمدمحقق از مجلس یک روز دیگر وقت خواست تا با سایر طرف های سیاسی فعال در پارلمان صحبت نمایند ، وقرار است به روز چهارشنبه گزا رش کاری این کمسیون به جلسۀ عمومی مجلس ارائه گردد.

گفته میشود که کمسیون ایجاد شده با رئیس جمهور وهمچنان آقای استاد سیاف ومحمد یونس قانونی نیز دیدار های داشته اند ولی اکثر اعضای مجلس به این بارو است که تا هردو عضو مجلس آقای سیاف وقانونی به یک تفاهم نرسند ، انتخاب رئیس مجلس بیشتر ازاین به دارزا خواهد کشید.

آقای محمد رفیق شهیرنمایندۀ ولایت هرات در ولسی جرگه، به روز سه شنبه به هفته نامه جوانان پیوند ملی گفت : امیدوارهستیم که این مشکل حل گردد ولی با آنهم تا دوجناح (استاد سیاف وآقای قانونی) به یک تفاهم  وخود گذری نرسند ، بعید به نظرمیرسد که فردا طرح کمسیون مورد تائید قرار گرفته واعضای مجلس بتوانند به یک نتیجۀ درست دست یابند.

آقای شهیر علاوه نموده گفت ، این موضوع فعلا به کلی سیاسی است  زیرا هردوطر ف امیدوار است که بازهم میتوانند کرسی ریاست مجلس را بدست آورند.

آقای شهیر به این بارو است که بن بست کنونی تنها میتواند از طریق حقوقی حل گردد وی همچنان افزود که اگر به روز چهارشنبه طرح های کمسیون عملی نگردد، یکتعداد اعضای مستقل مجلس دراین زمینه تصمیم خواهند گرفت تا راه حل این موضوع را به طور مستقلانه پیدا نمایند.

فوزیه کوفی نمایندۀ ولایت بدخشان درولسی جرگه به این باور است که اکثراعضای مجلس به جناح های سیاسی وابسته گی دارند واین موضوع در دور اول انتخابات رئیس مجلس به خوبی روشن گردید ، چون تنها نه نفر اعضای مجلس رای سفید استفاده نموده بودند.

خانم کوفی در مورد ایجاد کمسیون که به ریاست آقای محقق فعالیت دارد، خوشبین است ومیگوید ایجاد این کمسیون در مورد توافق سیاسی که کارمیکند یک قدم به پیش است ولی تازمانیکه ریاست جمهوری وسایر عوامل وعناصر بیرونی وداخلی مجلس صادقانه در برون رفت ازاین موضوع کارنکند بازهم سرنوشت ، انتخاب رئیس مجلس با رای سفید وابسته خواهد بود. به باور خانم کوفی، ریاست جمهوری باید دراین زمینه با احترام به اصل استقلالیت ولسی جرگه تلاش نمایند  تا تلاش های موجود  منجر به یک راه حل قانونی ومفید گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا