خبر و دیدگاه

کرزی با دل ناخواسته پارلمان را افتتاح کرد

parliament_opening

 

امروز ششم دلو ۱۳۸۹ بعد از کشمکش های دور ودرازی حامد کرزی ریس جمهوری افغانستان مجلس نمایندگان را افتتاح کرد.

در مراسم اغاز به کار دومین پارلمان بعد از سقوط اداره ی طالبان علاوه از اعضای جدید مجلس نمایندگان دو ثلث اعضای قبلی مجلس سنا اپوزیسیون دولت اعضای کابینه ودادگاه عالی دپلومات های مقیم کابل ورهبران احزاب سیاسی شرکت نموده بودند.

کرزی چگونه حاضر شد بعد از چهار ماه پارلمان را افتتاح نماید؟ سوالی است که ذهن هر شهروند افغانستانی را بخود معطوف نموده است .کرزی وحلقه اییتلافی وی در ارگ از ترکیب پارلمان راضی نبودند وتلاش های زیاد صورت گرفت که نتایج پارلمان ملغی وانرا قبول ننمایند دلایلی که ظاهرا به مطبوعات درز کرده که باعث نا راضی بودن ریس جمهورشده بود راه نیافتن تعدادی قابل ملاحظه ای از طر فداران وی و نمایندگان قوم پشتون در ولایت غزنی خوانده شده است علاوه بر این راه یا فتن تعداد از شخصیت های مخالف کرزی به پارلمان ( بهزاد  پدرام منصور داکتر مهدی ) دلیل مهمی محسوب میگردد برای دلهره ریس جمهور و تضعیف نقش حکومت در مجلس نمایندگان.

حامد کرزی سیاست مدار بی تدبیر وحیله گر است و برای رهبری کشور پس از بحران مایه ای از خویش ندارد این مشاوران وهم پیمانان اند که وی را هر طرف می کشانند و در قضایای مهم ملی  وبین المللی  دچار تزلزل  می نمایند و نا گزیر میشود که با امواج بازی کند و قانون گریزی را نیز همراه دارد نمونه خوب ان برخورد با پارلمان جدید بود.

مهم ترین وظفیه رهبر سیاسی افغانستان تامین وحدت ملی وامنیت سراسری  کشور است که منجر به رشد زیر بنا های اساسی وتوسعه اقتصادی گردد میباشد که این حکومت در ده سال گذشته موفق به تامین ان نشده است.

افغانستان از نداشتن راهبرد اساسی برای سیاست ملی وبین المللی خود رنج می برد و کرزی در ارایه وتطبیق سیاست ملی وبین المللی  که با وضعیت کشور همخوانی داشته باشد  موفق نیست  قسمیکه انتظار میرفت وی در موضعگیری های  منطقوی وبین المللی خود دچار اشتباهات جبران ناپذیر شده است که تاوان انرا مردم افغانستان می پردازند ریس جمهور گاهی با شعار های تند وتیز به پاکستان خطاب می نماید که تروزیزم وطالبان را در خاک ان کشور تعقیب خواهد کرد و روز بعد با گردن کجی نامتعارف پاکستان  را کشور دوست وبرادر خطاب می کند رسوایی گرفتن کیسه های پول  بی حساب از طرف  حکومت جمهوری اسلامی ایران ورفتار نا متعادل حکومت ایران در برابر مهاجرین افغانستانی واخیرا توقف تیل گش های تجار ملی ما به همه مردم مانند افتاب روشن است  که باعث تنش های منطقوی شده است.

بر خورد نا متوازن کرزی با جامعه جهانی وبخصوص امریکا  شریک راهبردی جنگ افغانستان علیه تروریزم باعث تنش زیاد گردیده  است و سیاست مداران امریکا از ایشان به حیث رهبر ضعیف ناتوان وفاسد یاد می کنند.

کرزی نمی خواست پارلمان را افتتاح نماید اما در اثر قشار های ملی وبین المللی مجبور به افتتاح پارلمان شد کرزی همچنان تحت فشار فزاینده متحدین قومی خویش قرار دارد تا از طریق محکمه اختصصای تعداد از طرفدران انها به پارلمان راه یابند امری که از جانب اعضای مجلس نمایندگان قابل پذیرش نیست اعضای مجلس نمایندگان در فیصله ای ایجاد وادامه کار دادگاه اختصاصی را مغایر قانون اساسی خواندند اما کرزی تلاش دارد دادگاه عالی را با مجلس  نمایندگان کلاویز نموده واز بوجود امدن این تنش میان دو قوه دولت ماهی گیری نماید.

در بیانه  افتتاحیه مجلس  کرزی تلاش کرد که از کشمکش میان خود واعضای مجلس نمایندگان حرفی به زبان نیاورد وبه توضیح دست اورد های حکومت بعداز طالبان وگفتن تبریک به اعضای مجلس احساسات انها را جلب کند.ایا تبریک گفتن ریس جمهور به اعضای جدید مجلس نمایندگان به معنی ختم کار دادگاه اختصاصی وتایید ترکیب اعلان شده فعلی از طرف کمسیون  مستقل انتخابات است ؟

هنوز زود است که بلی یا خیر گفت اگر در گزینش ریس وهیت اداری مجلس رای ونظر کرزی مراعات شود قصه داداگاه اختصاصی ختم خواهد شد اگر ریس وهیت اداری بر خلاف میل ریس جمهور باشند این دعوی را برای تضعیف مجلس نمایندگان کرزی ادامه میدهد ودقیقا میخواهد این  تنش را میان دادگاه عالی ومجلس نمایندگان جلوه داده واز تضعیف هر دو ارگان استفاده نموده وخواسته های خود را به نحوی تطبیق نماید.

در جریان مراسم تحلیف ریاست جمهوری سال پار کرزی بار بار از کمیسیون انتخابات حتی نام گرفته از رهبری ان قدر دانی نمود اما این بار در تمام بیانیه طولانی ریس جمهور نامی از کمسیون انتخابات نبرد صرف از افغانی شدن کمیسیون انتخابات تذکر داد. حالا کمسیون انتخابات افغانی نیست تعبیر خاصی افغانی شدن کمسیون انتخابات نزد ریس جمهور چه مفهوم دارد؟

ریس جمهوراز مصارف یکصدو چهل ملیون دالر در انتخابات پارلمانی نا راض بوده  وخواهان بررسی ان شد. اما در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نیز به همین اندازه مصارف صورت گرفته بود چگونه در ان زمان ازان یاد نشد ونهادی خواهان بررسی مالی وتقلبات  سازماندهی شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نگردید؟ حالا  خواص میدانند که ریس جمهور ازین حرف ها چه منظور  دارد وچه میخواهد.

در اغاز همه فکر میکردند که کمسیون مستقل انتخابات در گرو ریس حکومت است اما بعد ها عملکرد این اداره نشان داد تا حدی زیادی این کمسیون خواسته های حکومت  را در گزینش نمایندگان طرفدار حکومت  را نادیده گرفته است  وهمین امر باعث جدال میان کرزی وکمسیون انتخابات شده است و پهلوانی سختی را میان کرزی وکمسیون  را همراه داشت که معاونان ریس جمهور وجامعه جهانی طرف کمسیون را گرفتند ودر نتیجه کمسیون بر کرزی پیروز شد. اما گفته میشود که کرزی مصصم است به ریس واعضای کمسیون مستقل انتخابات  جزای لازم بدهد !!! که از امر ملوکانه عصیان نموده اند.

کرزی در جریان صحبت های افتتاحیه مجلس نمایند گان چند باری از صبغت الله مجددی  رئیس قبلی مجلس سنا نام گرفته و تلاش های صلح خواهانه وی را تقدیر کرد، اما غیابت رئیس قبلی مجلس سنا میرساند که مشکلات در روابط وی با ریس جمهور به میان آمده است.

غبیت نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر نیز در افتتاح مجلس نمایندگان سوال بر انگیز است.

بهترین گزینه برای ریس جمهور کرزی این خواهد که از ادامه بحران و تنش در میان قوای سه گانه دولت بهر شکلی که میتواند جلو گیری نموده وراه را برای تفاهم وهمگرایی ملی هموار نماید در ادامه بحران و تنش در دولت زیاد ترین ضربه به ریس جمهوری که در راس دولت قرار دارد میرسد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا