خبر و دیدگاه

اعلام برأت و بیزاری پشتونها از گروه فاشیست و جنایت کار “افغان ملت”

afghan_melat_nazism

 

ما جامعه فرهنگ دوست و خدا باور پشتون اعمال گروه متحجر وتبهکار افغان ملت را تقبیح نموده واعلام میداریم که این گروه هیچ پیوندی باخواست مشروع پشتونها ندارد و اینها یک مشت انسانهای عقده مند طرد شده و مزدوری اند که نه بخدا باور دارند ونه به اخلاق و ارزش های انسانی.

اینها با حمایت دشمنان ملت مظلوم افغانستان به پست های مهم دولتی گماشته میشوند واختیارات بی حد و مرز برای شان داده میشود تا دارائی های دولت ومردم را غارت کنند. و شخصیت های ملی ومردمی ما را که فرزندان اصیل این مرزبوم است اهانت کنند ونسبت به انها تبلیغات بد نمایند.درحالیکه ما ازادی وافتخارات مان را مدیون انها هستیم . طوریکه همه میدانیم ودر خبرها هم شنیدیم که انوالحق احدی سر دسته گروه شرارت پیشه افغان ملت زمانیکه ریاست بانک مرکزی افغانستان را عهده دار بود شرکت هوئی اریانا را به مالکیت خود درآورد وتمام افراد وابسته به این گروه بدون استثناء صد ها شرکت وما لکیت دولتی را بنام خود کردند ومواردی از این قبیل بحدی است که در حوصله این نامه نمی گنجد و ما هم نمی خواهیم اکنون به آنها بپردازیم چون هدف ما این نیست. همچنان تعصب نژادی را دامن میزنند واقوام را بجان هم می اندازند تا اتباع این سرزمین نسبت بهم اعتماد نداشته باشند و به مسائل ملی توجه نکنند و واژه ملی را یک کلمه اغواگر و عوام فریبانه بپندارند ومردمان این سرزمین همیشه در بی سرنوشتی بسرببرند و از وضع آشفته ارباب شان بهره بگیرد.

هموطنان شرافت مند و آزاده!

پشتونها برادران شما هستند نه دشمن شما پشتونها مثل شما و بیشتر از شما مورد اذیت و آزار گروه جلاد افغان ملت قرارگرفته و قراردارند سران افغان ملت همیشه بفکر منافع ومصالح باداران سلطه گر خود اند نه بفکر پشتون های نگون بخت، شما خوب میدانید گروه افغان ملت مانند اسلاف پلید شان مارا از فراگرفتن علم و دانش محروم نگهداشتن تا برای خالق وآ فریده گار انها (انگلیس) بردگی کنیم تریاک بکاریم و فرزندان ما را به انتحاری بفرستیم و ابزاری باشیم برای قتل غارت وهزاران جنایت دیگر وگوش وبنی دختران خود را ببریم واگر از جهل فرار کنند به صورت شان تیزاب بپاشیم وکتاب قلم که خداوند به آن سوگند یاد کرده است و بهترین مونس وهمدم انسان بوده انرا به دریا برزیم وهمواره در برابر تجدد وترقی قراربگیریم و مانع پیشرفت جامعه شویم و شما خوب میدانید که نظام بردگی دیگر در دنیا به پایان رسیده ولی ملت مظلوم پشتون هنوز از این پدیده شوم رنج میبرند، وشما بیاد دارید منازعه مرزی میان کشور آزربائی جان وار منستان را بر سر مالکیت منطقه ای بنام قره باغ و کشور آزربائی جان که نه میخواست ملت اش درجنگ بسر این مسئله نابود شود ونه ادعای مالکیت ار منستان را می پزیرفت برای خاتمه بخشیدن به این موضوع در پی راه چاره گردید که در عوض پول از یک نیروی خارجی استفاده نماید. اما هیچ کشوری حاضر نشد که ملت و مردم اش را با پول معاوضه کند ومشل همیشه یکی دیگر از چهرهای بدنام وهم اندیش افغان ملت اما از نوع روحانی وجهادی اش بنام گل بدین حکمتیار در تبانی با کشور ایران جوانان ما را به غلامی گرفتن برای ازربائی جان فروختن که بیشتر این عزیزان از ولایت کنرها بودند وپول حاصله از این معامله ننگین را ایران و جناب حکمتیار دریافت کردند تا به مقاصد شوم ترورستی خود برسند و داغ درد اش را والدین پیر وفرزندان معصوم انها تحمل مینمایند هموطن تو تنها قربانی نیستی برادران پشتونت نیز سرنوشت مشابه ترا دارند.

هموطنان غیور دشمنان این سرزمین باز در سدد توطئه تازه برای جنایت تازه تر هم پیمان شدند وباز میخواهند ما را به جبهه های جنگ اعزام نمایند وزندگی ملیونها انسان را بکام مرگ بکشانند این بار تحت شعار لوی افغانستان که این خود یک خیال واهی وتحقق ناپزیراست، و تراویده از مغز چند تن از افراد گروه ملحد افغان ملت ،که میخواهند از ساده گی وخوشباوری مردم مظلوم ودرد مند پشتون سوء استفاده نموده واین مردم رابا شعار یک پارچگی ملت پشتون ورهائی پشتونهای از زیر ستم پاکستان نابود نمایند.

هموطن این وظیفه دینی وشرعی ما است که از فراست وهوشیاری کار گرفته ونگزاریم دشمنان دین و وطن با تصور غلط خود دو ملت دوست وبرادر را در مقابل هم قرار بدهند چنانکه پیامبر بزرگوار اسلام می فرمایند: مومن از یک غار دو بار گزیده نمشود.اگر بخاطر داشته باشید که ما در گزشته یک فرصت طلائی را با غفلت و کم توجهی از دست دادیم و تا فعلا تاوان ان را می پردازیم موقعیکه غازی اماناللله خان که خود برای نجات ما آمد بود و چه فداکاری ها نبود که او درحق ما نکرد و ما او را تنها گزاشتیم ودشمنان قسم خورده ما علیه او توطئه کردند وما باورکردیم بجای اینکه از وی پشتیبانی و او را کمک کنیم فریب دشمن را خوردیم بضد اش و علیه او بغاوت کردیم و درذلت خواری گرفتار شدیم . یقینآ که ما خود با سادگی و بی مسئولیتی وجدی نگرفتن مسائل ملی اسباب وزمینه را برای کشور های طماع فراهم میکنیم وانها از فرصت های پیش امده استفاده بد میمنایند. تحقیقات و نظر سنجی ها نشان میدهد نه نخبگان پشتون نژاد پاکستان با این مسئله موافق هستند و نه افراد عادی جون آ نها با داشتن تابعیت پاکستان در یک امنیت نسبی بسر میبرند و هر کجا که بخواهند سفر میکنند ویا میتوانند کار کنند از خدمات شهری ورفاهی درمقایسه با ما بهره مند هستند؛ وهیچگا در بدبختی ومصیب با ما شریک نمیشوند واز همه مهمتر اینکه در پشت این دسیسه شیطانی دست های پنهان انگلیس و عریان پاکستان نهفته است چنانچه تجربه و تاریخ نشان داده است که انها خیر ما را نمی خواهند و دولت مردان پاکستان با ایجاد اختلاف میان اقوام ساکن در افغانستان خیال تجزیه افغانستان را دارند و میخواهند ولایات هم مرز با پاکستان را به خاک خود الحاق نمایند.

بهتر است حساب گروه فتنه انگیز و شریر افغان ملت و سائر گروه های متهم بجنایت را از اقوام شریف افغانستان جدا کنیم ومسائل ملی را در یک همه پرسی عاری از جعل تزویر برگزار نمایم و فصل تازه ای از زندگی را منند دیگر ملت ها آغازنموده ملت و وطن را از این فاجعه نجات دهیم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا