اخبار و گزارشات

طرح مرامنامه و اساسنامه کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان به کشورهای اروپایی

kamjow

 

با درود فراوان به همشهری های دور از میهن، اجازه خواهیم داشت که تا مراتب حرمت شناختی احساس اخلاقی مان را به تک تک شما عزیزان در هر گوشۀ دنیا که هستید بیان نمائیم.

شهروندان مهاجرما در اروپا آگاهند که در سالهای اخیر به ابتکار و رهنمایی و سهم فعال روشنفکران آگاه و دگراندیش کشور ما هر یک:

محترم اسلم سلیم کارشناس سیاسی، محترم انجنیر محمد سالم فعال سیاسی، محترم استاد انجنیر عبیدالله سلطانی، محترم فرید نصرت فعال سیاسی، محترم پروفیسور دکتر عبدالخالق لعلزاد، محترم مجیب الرحمن رحیمی پژوهشگر علوم سیاسی، محترم علی فایق فعال سیاسی، محترم دوکتور نورالحق نسیمی خراسانی ، محترم دکترهارون امیر زاده مفسر سیاسی، محترم جنرال حاجت خان کار شناس نظامی و سیاسی ، محترم الحاج امین قدیر زاده متنفذ مردمی، محترم انجنیر احمد جان امینی، محترم عارف کیهان کار شناس فرهنگی، محترم جنرال ظهوری غوری فعال سیاسی، محترم استاد سرهنگ عظیم خان، محترم الحاج عبدالحبیب مجاهد، محترم الحاج بصیر خان پروانی، محترم جنرال سالم ذکی مجاهد، محترم اسد حبیبی مفسر سیاسی و دیگـــــران … یکی پس از دیگری « نهاد های فرهنگی و اجتماعی خراسان » را درکشور : شــــاهی هـــالند و بریتانیا وجــــرمنی ــ تشکیل نمودند.

قرارمعلوم جوانان وروشنفکران وطندوست وهویت شناس دیگر ما در کشورهای اروپایی:   سویدن ، دنمارک ، ناروی ، اطریش ، فرانکفورت و برلین آلمان ، سویس ، فرانسه ، اوکرائین ، آمریکا و کاناداواسترلیا وسایر کشور های جهان با همبستگی به این روند ابراز وجود وهویت شناسی علاقه مند وآماده تشکیل چنین « نهاد های فرهنگی و اجتماعی خراسان » در کشورهای میزبان خویش میباشند .

برحق که دفاع از زبان فارسی و فرهنگ باستانی ایکه بوسیلۀ این زبان پیر حوزۀ تمدنی آسیا به پایۀ کمال رسیده است و هویت تمام شهروندان کشور ما و منطقه را می سازد، هدف رسالت همگانی مارا تشکیل می دهد.

بناً تشکیل نهاد های فرهنگی خراسان در بیرون کشور منحیث جبهه مقاوم و مدافع فرهنگ، اقدام عاقلانه ایست دردفاع ومعرفی این هویت باستانی وتاریخی مردم ما.

یکعده از جوانان دگر اندیش به این اندیشه شدند که باید « مرام نامه » همه نهاد های فرهنگی خراسان که در کشور های اروپایی در حال تشکیل شدن هستند از دید کلیت یکی باشند تا در آتیه بتوانند در یک جبهه مشترک همبسته ویکدست عمل نمایند.

به این مناسبت ازمنظر کلیت بصورت نمونه: با حُسن نیت طرح مرانامه زیر در اختیار دوستان قرار می گیرد تا با الزام اضافات ضرور قوانین وابسته به کشور میزبان، مراتب تکمیل این مرامنامه راصحه عمل گذارند.

 

بسم الله الرحمان الرحیم

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان

(ک ا ف خ)

مرام نامه کانون

 

این سند حاوی بینش و سمت گیری حقوقی کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان و ( ) است.

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان ، با نگرش انسان دوستی و همبستگی ملی ، خویش را متعهد به معرفی ورشد و غنامندی فرهنگ باستانی حوزۀ تمدنی خراسان زمین میداند.

این کانون جهت شکل دادن به افکار عمومی وبیداری نسل جوان مهاجردور از وطن ، در راه تبلیغ و ترویج ارزشهای علمی و فلسفی و دینی حوزه تمدنی خراسان ، بنفع صلح و ثبات و امنیت مبارزه بی امان می کند .

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان ، یک نهاد مستقل مهاجرین است که بر مبنای اصول دموکراسی در دفاع از حق و حقوق حقه پناهندگان و مهاجرین تشکیل شده و مطابق به موازین مندرج در این مرام نامه ، با رعایت قوانین کشور میزبان بطور علنی کار وفعالیت مینماید.

کانون معتقد است که تعلقات فرهنگی و قومی عامل تعیین کننده در رشد همه جانبه انسانها نیست و هر انسانی میتواند در ارزشهای خود تجدید نظر کند ، نگرش وجذب الگوهای رفتاری و گفتاری باز بینی شود ، و نسبت به دگر لایه های اجتماعی وگروه های تازه ، احساس سنخیت و همبستگی پیدا کند.

پیش شرط این راهبرد ، پذیرش کثرت گرایی اندیشه ، درک ماهیت توحیدی اصالت دین ، آزاد شدن از تحمیلات و فشارهای ستم گستر فرهنگ تصنعی است.

کانون از حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت هر فرد مهاجر هموطن وبه نظمی که حقوق اساسی کشور میزبان مقرر داشته حراست و حمایت می کند .

مرام از کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان ، پشتیبانی بیدریغ از تلاش های مثمر کودکان و نو جوانان وجوانان و سالخوردگان برای شکل دادن به زندگی روزمره و آتیه خود آنها است.

بناً کانون بمنظور حمایت و بهبودی هرچه بیشتر شرایط زیست اجتماعی و ارتقای آگاهی آنان اعم از تأمین تسهیلات اشتغال و رفع نیاز مندی های مادی ، حل موانع پذیرش در محیط آموزش و پرورش مکتبی و دانشگاهی وصحت و سلامت ، اسکان وسایر مشکلات اجتماعی دیگر مهاجرین دریک فرآیند مستدام ، کار وعمل حق خواهانه در کشور میزبان مینماید.

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان ، به حقوق جهان شمول بشر و کانوانسیون های ملل متحد وبرابری در این حقوق ، مستقل از:

جنس ، طبقه ، مذهب ، ایدالوژی سیاسی وسوابق اتنیکی و فرهنگی ، متعهد است .

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان حق و مسؤولیت والدین را در پرورش وآموزش کودکان مطابق به اعتقادات مذهبی شان به بهترین وجه به رسمیت می شناسد . وباور مند است که نسل نوجوان مهاجر دور از میهن ، با آموزش معیار های مذهبی و فرهنگی ، سنن وآداب ناب خود مان و کشور میزبان ، جهت تقویه روحیه وطن دوستی و تحقق برنامه های همه شمول فرهنگی و هنری و سپورتی میان این قشر روشن نگر ، میتوانیم ارزشهای اخلاقی حُسن همزیستی مسالمت آمیز را درروح وروان ایشان ایجاد نمائیم .

کانون معتقد است که : بحث و تبادل نظر ، دادن اطلاعات دقیق از اوضاع کشور بوسیله رسانه های گروهی در مورد مکانیزم های که به تبعیض وانشقاق ملی منجر می شود ، و در مقابله با بی عدالتی ها سیاسی ، نقش عادلانه ، وطندوستانه و صلح خواهانه و بی طرفانه ایفا مینماید .

کانون درعرصه فعالیت های فرهنگی ، ادبی و هنری ، خویش را به وظایف زیر مکلف میداند :

۱ ـ معرفی عظمت فرهنگی حوزه تمدنی خراسان زمین و آریانای بزرگ ، به مهاجرین وشهروندان کشور میزبان …

۲ ـ سازماندهی و فراهم آوری زمینه های ممکنه ــ مبنی بر راه اندازی سمپوزیم های ملی و بین المللی معرفت شناسی آثار وآموزه های علمی ، فلسفی ، ادبی وتاریخی پیشکسوتان فرهنگ باستانی ما درهمکاری مشترک افراد مسؤول و موسسات مربوطه کشور میزبان .

۳ ـ راه اندازی وترتیب و تنظیم محافل هنری و تفریحی ، نشست های شب شعر وادب و قصه خوانی ،

۴ ـ ایجاد زمینه ها وشرایط مساعد آموزش زبان فارسی واصول دینی برای کودکان ، نوجوانان و جوانان و کلان سالان هم میهن مهاجر ما مطابق به نیاز زمان .

۵ ـ مواظبت و دلجویی از سالخوردگان وتلاش انسانی در رفع نیاز های بهداشتی ، اسکان ، اشتغال و مصروفیت های تفریحی و سپورتی …

۶ ـ کار مشترک فرهنگی و اجتماعی میان کانون و نهاد های اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی کشور میزبان و سایر نهاد ها در عرصه های گونه گون حیات اجتماعی مهاجرین .

۷ ـ تدریس ومعرفی مختصر تاریخ کشور میزبان واروپا ، دادن اطلاعات نوین از ساختار حاکمیت قانون در اروپا وبیان سایر ارزشهای ضرور دموکراسی برای سالخوردگان و جوانان مستعد به تکامل مهاجر بمنظور آگهی بیشتر بنفع همجوشی ملی در کشور میزبان .

این کانون در عین این که از مبارزه برحق علیه تبعیض و انشقاق ، عملاً دفاع می کند . وهرگز نمی پذیرد که استناد به تبعیضات سیاسی و اجتماعی (جناحی و سمتی و زبانی ) به ابزاری برای توجیه اهداف ضد انسانی تبدیل گردد .

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان خود را بخشی از یک مبارزه فراگروهی بنفع صلح و همبستگی میان مهاجرین دور از میهن در کشور میزبان محسوب می کند . از اینرو حق ضمانت قانونی حیات اجتماعی مهاجرین هموطن را بخشی ازحقوق حیات اجتماعی و تأمینات حقوقی شهروندان ( کشور میزبان ) تلقی مینماید .

 

بسم الله الرحمان الرحیم

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان

اساس نامه کانون

 

عضویت:

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان ، یک نهاد غیر انتفاعی است . هرکسیکه اهداف آن را بپذیرد و به ارزشهای حقوقی آن موافق باشد ودر جهت تطبیق آن مساعدت نماید عضو بوده میتواند.

سازمان:

کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان مبتنی بر کار دواطلبانه است . اما در صورت داشت امکانات مالی وبودجه لازم میتواند تصمیم بگیرد کسانی را بصورت دایمی ویا مؤقت استخدام کند.

در کانون همبستگی اجتماعی و وفرهنگی خراسان مجمع عمومی بالا ترین ارگان تصمیم گیرنده است وهیئت اجرائیه را انتخاب می کند.

هیئت اجرائیه حق تصمیم گیری امور جاری رادارد . کار های جاری کانون توسط گروه فعالین ، شامل اعضای که در استخدام آن میباشند انجام می پذیرد . واین گروه پاسخگو به هیئت اجرائیه می باشد ودر همکاری با هیئت اجرائیه در مورد استراتژی امور کانون و تحقق برنامه های آن تصمیم میگیرد.

مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی یا جلسه سالانه کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان هر ساله در ماه مارچ برگزار میشود. اما جلسه فوق العاده میتواند به تصمیم هیئت اجرائیه یا درخواست یک سوم اعضاء تشکیل شود.

فراخوان مجمع عمومی توسط هیئت اجرائیه چهارده روز قبل از تدویر مجمع عمومی به اعضای کانون اطلاع داده شود .

همه اعضاء حق پیشنهاد دادن دارند و هیئت اجرائیه باید در فرصت کافی قبل از تدویرمجمع عمومی روند دادن پیشنهاد را به همه‌ اطلاع دهد.

تصمیمات مجمع عمومی با آراء اکثریت ساده (نصف + یک ) گرفته میشود.

مجمع عمومی میتواند اساسنامه را تغییر دهد.

تغییر شرایط عضویت تنها با اکثریت دوسوم اعضاء ممکن است.

برای تصمیم گیری در مورد تغییر دادن مرامنامه تصمیم ورای همه اعضای هیئت اجرائیه به اضافه اکثریت دوسوم شرکت کنندگان در مجمع عمومی لازم است.

مجمع عمومی ، هیئت اجرائیه کانون را به پیشنهاد کمیته انتخابات ، انتخاب میکند.

مجمع عمومی، اعضای کمیته انتخابات (سه نفر عضو و دو ناظر ) را انتخاب میکند.

مجمع عمومی در مورد فعالیت فرهنگی ، مالی و نظارت اظهار نظر میکند و در مورد برائت هیئت اجرائیه از مسؤولیت تصمیم میگیرد.

مجمع عمومی مبلغ حق عضویت را تعیین میکند.

هیئت اجرائیه:

ارگان تصمیم گیرنده کانون در فاصله دو مجمع عمومی است و همراه با گروه فعالین ، مسؤولیت امور جاری کانون را بعهده دارد.

هیئت اجرائیه شامل سه ، پنج یا هفت عضو متشکل از : رئیس و یک مسؤول امور مالی و یک منشی و( سخن گوی ) و اعضاء آن است.

دوره کار هیئت اجرائیه کانون یک سال است ولی میتواند تمدید شود.

اعضای گروه فعالین میتوانند بدون حق رای در جلسات هیئت اجرائیه شرکت کنند.

میزان حقوق کارمندان و دیگر شرایط استخدامی بر مبنای توافقات جاری توسط هیئت اجرائیه تعیین میشود.

هیئت اجرائیه کانون ، عضو جدید میپذیرد یا با خروج اعضاء موافقت میکند.

خدمات اجتماعی:

اصل ومحور فعالیت های اجتماعی کانون منطبق بر اهداف آن ، احترام به حقوق و آزادی های حقوقی مهاجرین در کل می باشد. وکارمندان استخدام شده کانون با حُسن نیت مؤظف به حفظ اسرار مربوط به مهاجرین در امور جاری اند.

فعالیت اطلاعاتی کانون الویت های است که در آتیه از ورای پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی از زاویه دید اهداف مندرج مرامی کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان در زمینه مسائل مختلف سیاسی و فرهنگی فراقاره ای ، به بیرون گزارش داده می شود .

اخراج اعضاء:

میتواند به پیشنهاد هیئت اجرائیه و موافقت دوسوم اکثریت مجمع عمومی صورت بگیرد.

انحلال:

انحلال کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسالن ، باید با موافقت کلیه اعضاء هیئت اجرائیه و به رای اکثریت دوسوم اعضای مجمع عمومی صورت گیرد. تصمیم گیری در اموال و امکانات کانون بعد از انحلال نیز باید با موافقت کلیه اعضای هیئت اجرائیه و به رای دوسوم اعضای مجمع عمومی صورت گیرد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا