انتخابات

انتخابات ولسی جرگه گذشت اما…

voting_2010

 

بدون شک رهبری کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون برسی شکایات تا کنون مصمم بنظر می رسند که همه شکایات نواقص و کمبودی ها را بدون کم و کاست با در نظر داشت منافع ملی برسی کنند از طریق رسانه ها و مطبوعات متواتر به مردم افغانستان وعده سپرده اند که تسلیم هیچ نوع فشار از هر مقام و نهاد که باشد نمی شوند ما انتظار می کشیم و تا هنوز باور خویش را از دست نداده ایم نه تنها من منحیث یک کاندید بلکه کمسیون محترم نیز می داند تخطی ها نواقص کاستی های فراوان در انتخابات که گزشت وجود داشت اما حالا چه باید نوشت به باور من  انتخابات به منظور انعکاس وتجلی آراء مردم صورت میگرد. لذا من انتخابات دور دوم ولسی جرگه را که سپری شد.

پر چالش می بینم. برای این ادعا دلائل ذیل را به عرض می رسانم:

۱- در حالیکه تا هنوز در مورد نتائج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری انتقادات همه جانبه و منطقی وجود دارد برای سالم بودن انتخابات سپری شده ولسی جرگه هیچ تضمین همه جانبه نیز وجود ندارد بدون باور داشتن به صداقت کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون برسی شکایات.

۲- مهمترین مسئله برای انتخاب در یک کشور شمارش نفوس است .اما در افغانستان تا هنوز این حقیقت عملی نشده است وفیصدی اشتراک مردم وفیصدی نتائج رائی مشروعیت انتخابات آنچه که گفته می شود و حقیقت را همه جانبه تثبیت کند وجود ندارد اما تا هنوز دولت بحکم رجماٌ بالغیب بر بنائی حدس وگمان ارقام را بدست مطبوعات میدهد و می گویند چند میلون نفر در انتخابات شرکت کرده بودند.

۳- حالا که از انتخابات پارلمانی کشور بخاطر تشکیل شورائی ملی صحبت به عمل میآید بدون تردید تا هنوز مشرانو جرگه افغانستان ناقص وافراد انتصابی از ولایات به خاطر تکمیل نصاب آن گماشته شده اند.

همه می دانند در قانون انتخابات آمده است که مشرانو جرگه متشکل از یک عضو از شورائی ولایتی ویکی هم از شورائی ولسوالی ها میباشد در حالیکه تا هنوز انتخابات بخاطر گزینش شورای ولسوالی ها بر گزار نشده ودر عوض از وشورای ولایتی هر ولایت دوتن به مشرانو جرگه آمده اند این خود پرسش بر انگیز است

۴- هزینه ومصارف انتخابات: در سال گزشته انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ما قبل و موجود مصارف انتخابات از طرف ملل متحد پرداخته شد اگر شفافیت در انتخابات همه جانبه به میان نیاید مصارف انتخابات آیندۀ افغانستان را هیچ نهاد نمی پردازد مصارفیکه بعد از مصارف امنیت فوق العاده گزاف است.

۵- چالش های امنیتی: انتخابات سپری شده ولی امنیت و عمل کرد به عقیده من مانند دورۀ حاکمیت دوکتور نجیب الله بود به این معنی که در مراکز شهر ها انتخابات صورت گرفت و در بین مردم در دهات وقصبات در حالیکه ۵۰% مناطق از کنترول دولت خارج است درست عملی نشد که قابل بحث است.

۶- در گذشته دولت بخاطر دخالت ونفوذ در انتخابات امکانات بیشتر داشت اما بعد از تقرر محترم فضل احمد معنوی در رس این کمسیون مستقل انتخابات مداخله حکومت از بر خی افراد زور گو ضعیف تر بنظر می رسد لذا دخالت در انتخابات از مراجع متعدد دیگری متصور است قاطعیت و صداقت رهبری کمسیون و برسی درست شکایات می تواند جلو مداخلات را بگیرد اما جرعت و شجاعت همه جانبه یک امر ضروری است.

۷- با در نظر داشت مشکلات امنیتی تجارب تلخ از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری که مردم ما داشته اند عمل کرد های پارلمان گذشته که بنطر من خیلی ها ناکام بوده وهیچ دست آورد درجهت بهبود وضعیت زندهگی مردم ندارد با عث آن شد تا مردم کمتر در انتخابات دور دوم ولسی جرگه اشتراک نمایند لذا گمان نمی رود مردم به فعال شدن نهاد که از خود کفایت نشان ندهد ماجرا جو وتنش آفرین باشد بار دیگر دل ببندند و علاقه نشان دهند.

۸- علت دیگری کم رنگ بودن اشتراک مردم ممکن این باشد که در پارلمان گزشته به طرح وتصویب قوانین غیر ضروری وجنجال برانگیز پرداخته می شد .مانند قانون مجازات اطفال یا تبعیض جنسیت. در حالیکه در هیچ کشور اسلامی قانون توأم با تبعیض وجود ندارد.لذا از نظر من بهتر است به أعضای جدید و گزشته که در پارلمان راه میابند و از درک قانون بهره ندارند سیمینار ها دایر و تجربه کار در پارلمان تدریس گردد تا آنانکه روی تصادف یا با نیرنگ دیگری در پارلمان راه میابند حداقل بدانند پارلمان چه وظایف دارد.

۹- در پارلما نیکه مانند افغانستان خطوط فکری أحزاب سیاسی روشن نباشد هیچ تحرک هرگز به مشاهده نمی رسد در حالیکه قانون أحزاب سیاسی باز نگری گردیده و مدت زیاد نیز سپری شده تا کنون از جمله ۱۱۲ حزب که قبلا راجستر شده بودند در قانون جدید کمتر از ده حزب توانسته اند خود را مطابق قانون جدید راجستر کنند متباقی احزاب چون راجستر نشده اند هر گز رسمی گفته نمی شوند روی این اصل  نقش تناسبی أحزاب در پارلمان وحکومت مانند گزشته هر گز محسوس نخواهد بود اگر بر عکس می بود هیچ نیاز بخاطر جعل کاری دیگر پول مصرف کردن ها احساس نمی شد ما انتظار می کشیم و ناظر برسی ها و وعده ها می نشینیم امید وار آنیم تا مسولین آنچه می گویند عملی کنند از شفافیت انتخابات سپری شده به قناعت مردم بپردازند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا