اخبار و گزارشات

بسوی ویتنام دیگر

troops-afghanistan

پس از تصمیمگیری ریس جمهوری اوباما مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان، کارشناسان و متخصصین واقعبین سیاسی-نظامی به این باور میشوند که افغانستان ویتنام اوباما خواهد شد.

اخیرا جورج ستانلی میکگورن سناتور پیشین از دوکانای جنوبی و نامزد دیموکرات انتخابات سال ۱۹۷۲م ریاست جمهوری، پیرامون اعزام عساکر بیشتر به افغانستان مقالۀ نگاشته که در روزنامۀ واشنگتن پوست به نشر رسید.

نامبرده نیز با گسیل عساکر بیشتر مخالف هست. وی فکر میکند که افغانستان ویتنام ثانی اوباما خواهد شد.

در آغاز مقاله وی مینویسد که رساء جمهور هریک جان کیندی،لیندی جانسون و ریچارچد نکسن همه فکر میکردند که یگانه راهی که میتواند حکومت دست نشاندۀ ایشانرا در ویتنام نگهدارد و مخالفین را پراگنده سازد، اعزام عساکر بیشتر خواهد بود. ایشان تعداد ارتش امریکایی را در ویتنام به پنجصدهزار بالابرند، اما هنوزهم شورش روبه افزایش بود.

وی می افزاید که در افغانستان شورش را طالبان رهبری میکنند. هدف تشدد حکومت خود ایشان است نه حکومت ما(امریکا). یگانه نزاع ایشان با ما نگهبانی و پشتبانی ماست از حکومتی که ایشان ازش نفرت دراند. اعزام نیروهای بیشتر طالبان را بیشتر از پیش تحریک خواهد کرد.

آقای میگکورن در مقاله اش از جنگ دهۀ هشتاد یاداوری میکند که سبب فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی سابق شد،تا شود هوش دولتمردان امریکایی را برقرار سازد وی مینویسد: هنگام دهۀ هشتاد اتحادجماهیر شوروی تلاش میکرد تا حوادث افغانستان را مهار سازد. بیشتر از پانزده هزار عسکر شان تلف شد و یکتعداد زیادی زخمی و معیوب شدند. گنجینۀ شان تمام شد و اتحادجماهیر شوروی از هم پاشیده شد.

آقای میکگورن از وعده خلافی جانسون یاداوری میکند که وی نیز وعده سپرده بود که به ویتنام عساکر بیشتر نخواهد فرستاد اما وی به وعده اش باقی نماند، وی چنین مینویسد: هنگام انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۶۴م جانسون ما را مطمئین ساخت که عساکر بیشتر را به ویتنام گسیل نخواهد ساخت و موجودیت امریکا را در ان کشور توسعه نخواهد بخشید. وی در زمان کارزار انتخاباتی اش ابراز داشت.”ما حاضر نخواهیم شد که فرزندان امریکایی را ده ها هزار میل دورتر از وطن ارسال نماییم تا وظیفۀ را انجام دهند که مسؤلیت فرزندان اسیایی هست”.

اما بمجرد رسین به قدرت آغاز به ارسال عساکر بیشتر به ویتنام کرد تا اینکه تعداد مجموعی ارتش امریکا در ویتنام به پنجصدهزار نیرو رسید. همه گفتند که پنجاه وهشت هزار امریکایی کشته و تعداد زیاد مجروح شدند.

میکگورن در پایان مقالۀ اش به ریس جمهور اوباما نصیحت میکند تا این جنگ بی مفهوم را بیشتر دامه ندهد و پول امریکا را دیگر به هدر ندهد،وی مینویسد: “اوباما توانایی دارد تا ریس جمهور بهتر باشد، امید وار هستم افغانستان پیام تغییر وی را خدشه دار نسازد!، بعد از نیمۀ قرن دوم جنگ سرد و جنگهای گرم اکنون زمان ان فرارسیده است تا مبلغ هنگفتی را که در عراق و افغانستان به مصرف میرساند بالا سرزمین خود و احیاء ملت خود به مصرف برساند.

در سال ۱۹۷۲م هموطنان عزیزم را به وطن شان فراخواندم ، امروز نیز عین الفاظ را به ریس جمهوری جدید خویش میرسانم تا به وطنش برگردد”.

 

برگرداننده: ذاکر جلالی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا