خانه » مقالات » اعلاميه ، اطلاعيه و پيامها » سیمینار دوروزهء کانون مطالعات و پژوهش های خراسان در لندن

سیمینار دوروزهء کانون مطالعات و پژوهش های خراسان در لندن

khorasan_research_london

دومین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ آگست ۲۰۰۹ در افغانستان یکی از بحث برانگیز ترین رویدادهای سال در سطح داخلی و بین المللی به شمار می رود. این انتخابات که در میان گمانه زنی های متعدد و چالش های امنیتی و لوژستیکی به همکاری نمایندگی سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا، جامعهء اروپا و دیگر کشورها به اشتراک بیش از چهل تن از نامزادان با برنامه های و دیدگاه های متعدد و گوناگون برگزار گردید، یکی از پرخاطره ترین حوادث سیاسی در تاریخ معاصر کشور است. مطرح شدن دیدگاه و برنامه های مختلف، اشتراک و سهم گیری گروه ها و سازمان های سیاسی متنوع و شکل گیری ائتلاف ها و جبهه گیری های غیرمترقبه از مشخصات عمده این رویداد به شمار می رود. برگزاری انتخابات در میان انبوهی از مشکلات امنیتی و تهدیدهای مکرر طالبان، القاعده و حزب اسلامی حکمتیار، استفاده از امکانات دولتی و سازماندهی تقلب گسترده از ویژگی های دیگر این رخداد محسوب می گردد. افشای تقلبات از سوی نیروها و احزاب داخلی و رسانه های ملی و بین المللی از تحولات دیگری بود که جهان و افغانستان را به لرزده در آورد.

این انتخابات چگونه و در چه شرایطی برگزار گردید؟ پیش زمینه های برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه چگونه می تواند در جامعه ای مثل افغانستان فراهم گردد؟ نقش نهادهای داخلی و بین المللی در سازماندهی و برگزاری یک انتخابات عادلانه، نقش دولت افغانستان به رهبری حامدکرزی و نهادها و سازمان های دولتی در برگزاری انتخابات، نقش احزاب و گروه های مخالف دولت در انتخابات، بررسی و تحلیل حرکت امید و تغییر به رهبری دکتورعبدالله عبدالله در انتخابات اخیر، چگونگی شکل گیری تقلب و راه های جلوگیری از آن؟ رابطهء انتخابات با مشروعیت حکومت و تامین صلح و ثبات در کشور، و بالآخره نقش کشورهای غربی و منطقوی در برگزاری انتخابات و پیامدهای تقلب، و ده های سوال دیگر از مسایلی به شمار می روند که با یک رویکرد علمی و منطقی باید مورد تحلیل و ارزیابی همه جانبه قرارگیرند.

با درک این مسوولیت، کانون مطالعات و پژو هشهای خراسان در لندن سمیناره دو روزه ای را  تحت عنوان:” نقد و بررسی دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان” به اشتراک کارشناسان، پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی از افغانستان وسایر کشور های اروپایی در اواسط ماه دیسامبر ۲۰۰۹ در شهر لندن برگزار می نماید.

مقالات و بحث های ارایه شده در این سیمینار به صورت کتابی در داخل افغانستان از سوی کانون به نشر می رسد. دبیرخانهء کانون از تمام نویسندگان و تحلیل گران کشور خواهشمند است تا مقالات و دیدگاه های خویش را به  ایمیل آدرس کانون (info@khurasansrc.org) ارسال نمایند، تا در سیمینار قرائت و در کتاب به چاپ برسد.

برخی از محور ها و عناوین پیشنهادی و مورد بحث:

بخش اول: برگزاری انتخابات، پیشرط های برگزاری انتخابات سالم و شفاف و نقش دولت، کشورهای غربی و سازمان های بین المللی در تامین شرایط لازم برای برگزاری انتخابات.

بخش دوم: آغاز روند انتخابات، تعدد نامزدها، تنوع برنامه ها، شکل گیری ائتلاف ها، تمویل مالی انتخابات و پیامدهای مختلف این حرکت درکشور.

بخش سوم: نهادهای برگزارکننده، مکانیزم نظارت و عملیاتی شدن برنامه، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها.

بخش چهارم: تاثیر خارجی ها بر انتخابات: کشورهای غربی و منطقوی.

بخش پنجم: برگزاری انتخابات، تقلب سازمان یافته، نقش نهادهای داخلی در تقلب، نقش رسانه های داخلی و بیرونی در افشای تقلب، اصول گرایی و قانون گریزی.

بخش ششم و اخیر: چرا انتخابات ناکام ساخته شد؟ پیامدهای شکست انتخابات بر مشروعیت حکومت و حرکت های سیاسی در افغانستان و تاثیر حرکت های غیر قانونی بر جایگاه افغانستان در جامعه جهانی.

عناوین پیشنهادی:

 1. پیش زمینه ها و پیشرط های برگزاری انتخابات سالم، شفاف، فراگیر و عادلانه
 2. نقش احزاب سیاسی در انتخابات و غیاب احزاب سیاسی در انتخابات اخیر افغانستان
 3. ائتلاف ها و قطب بندی های سیاسی پیش از انتخابات: یک حرکت عقلانی و دموکراتیک یا یک بازی برای حفط وضعیت موجود؟
 4. تعدد نامزدها، تنوع برنامه ها و تاثیر این تعدد و تنوع بر جامعه افغانستان
 5. نقش جوانان و زنان در انتخابات اخیر
 6. نقش رسانه و نهادهای جامعه مدنی در انتخابات افغانستان
 7. انتخابات اخیر افغانستان و پیامد های آن بر روند دولت سازی
 8. بحران مشروعیت و آیندهء سیاسی افغانستان
 9. تقلب چرا و چگونه در انتخابات اخیر سازماندهی و تطبیق گردید
 10. نقش کمیسیون مستقل انتخابات/دولت افغانستان در مهندسی تقلب
 11. نقش یونیما و کای آیده در انتخابات اخیر افغانستان
 12. جایگاه سیاسی و اجتماعی داکتر عبدالله وحامد کرزی در انتخابات اخیر افغانستان
 13. نقش رسانه ها ی داخلی و خارجی در تنویر افکار عامه در روند انتخابات افغانستان
 14. استفاده از امکانات و وسایل دولتی در انتخابات
 15. نقش عامل قومی در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
 16. نخبگان و دومین انتخابات  ریاست جمهوری افغانستان
 17. موضعگیری های غرب در جریان انتخابات افغانستان
 18. موضعگیری های همسایگان در انتخابات افغانستان
 19. نقش غرب در انتصاب کرزی در انتخابات اخیر افغانستان
 20. پیامد های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتصاب کرزی در افغانستان
 21. حکومت کرزی و بحران مشروعیت
 22. چرا داکتر عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات اشتراک نکرد؟
 23. آیا کمیسیون مستقل انتخابات حق لغو دور دوم انتخابات و انتصاب کرزی را از نگاه قانونی داشت یاخیر؟
 24. چگونگی روند نظارت از برگزاری انتخابات در افغانستان و پیامدهای آن
 25. چرا غرب در برابر قانون شکنی و حرکت های غیر دموکراتیک درافغانستان سکوت اخیتار نمود؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com