خبر و دیدگاه

استاد عطا محمد نور، چهرۀ چرخش آفرین در سرنوشت سیاسی کشور

 

این که در حال حاضر در افغانستان و در سرزمین ام البلاد بلخ چه میگذرد به همگان هویداست. بی نیاز از اثبات است که به همت دلیر فرزند این خطه پرافتخار – استاد عطامحمد نور – این فرمانده جسور و فاتح سنگرهای جهاد و مقاومت آزادیبخش ملت مسلمان افغانستان و همرزم صدیق قهرمان ملی، امروز ولایت بلخ پس از تحمل سالها رنج، ویرانی و مصایب بی شمار به یک ولایت نمونه، جزیرۀ صلح، ثبات و امنیت، استوارترین دژ وحدت ملی و تمامیت ارضی، مرکز قانونگرایی و مردمسالاری، بستر مساعد بازسازی و انکشاف، و منطقۀ پاک و مبرا از مواد مخدر، مبدل شده است.

استاد عطامحمد نور همان گونه که طی بیش از یک ربع قرن در سنگرهای جهاد و مقاومت برای حفاظت ازدین، نوامیس ملی، عزت و آزادی افغانستان قهرمانانه رزمید و بهترین سالهای جوانی و زنده گی خویش را  از موقف یک جوان مجاهد تافرمانده عمومی جبهات شمال وقف فریضه و وجیبۀ مقدس جهاد و دفاع از دین مبین اسلام، آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان نمود همواره در داخل کشور و در کنار ملت خویش باقی مانده هرگز و تحت هیچ گونه فشاری چه از جانب قوای اشغالگر شوروی سابق، کمونیستها و وابسته گان آنها و چه از جانب گروههای دیگر سنگر نبرد و دامان پر مهر میهن را ترک نگفته است. استاد عطامحمد نور بار بار موجد بزرگترین چرخشهای سیاسی – نظامی در سرنوشت کشور گردیده است مردم ما را باور بدین است که روحانیت حضرت سلطان اولیا و سپه سالار بزرگ اسلام حضرت علی (ک) که آرامگاه شان در مزارشریف است، کلید فتح افغانستان را در دستان پاک و پولادین این مجاهد مرد مومن و مخلص، که نور ایمان و صداقت از جبینش می، نهاده است. چنان که با فتح مزارشریف در ۲۸ حوت ۱۳۷۰ توسط مجاهدین به فرماندهی استاد عطامحمد نور و متحدین شان، در مدت کوتاهی سراسر افغانستان فتح شد، باری دیگر با آزاد سازی شهرمزارشریف از سلطۀ القاعده و طالبان به تاریخ ۱۹ عقرب ۱۳۸۰، توسط نیروهای مقاومت به فرماندهی استاد عطامحمد نور، به سرعت، کشور ما آزاد گردید.‏تابد

استاد عطامحمد نور همان طورکه مرد نبرد و فاتح سنگر است، با اقداماتش در مقام والی بلخ طی چند سال اخیر ثابت ساخته که مرد شایستۀ صلح و قهرمان لایق سازنده گی نیز است، پیشاهنگی فداکارانه، ابتکار و حمایتهای شجاعانۀ او در استحکام ادارۀ جدید، تصویب قانون اساسی، تحکیم نظام قانونمند، جمع آوری اسلحه، انحلال قوای مسلح سابق، مرکزی سازی عواید ملی، محو کامل تریاک و چرس در ولایت بلخ، تأمین قانونیت و امنیت مطمئن، پیشرفت بازسازی، انکشاف و اصلاح ادارۀ عامه در بلخ به همگان معلوم و اظهرمن الشمس است.

امروز سنگ – سنگ آبادیهای بلخ بامی، نشان از زحمتکشی ها، ابتکارات و ذوق عالی و سازندۀ استاد عطا دارد،

این در واقع اعتراف به یک حقیقت بود که رئیس جمهور کشور در تابستان ۱۳۸۶ گفت :    ” ولایت  بلخ  و  والی آن -استاد عطا –  عزت و  افتخار افغانستان است”

زیرا در شرایطی که هنوز مزارع زهرناک تریاک اکثر مناطق کشور را تحت پوشش داشت، بلخ اولین ولایتی بود که این لکۀ ننگ را از دامان خویش زدود به این ترتیب استاد عطا و بلخ در نبرد برای محو مواد مخدر نیز کلید فتح کشور شدند.

موضعگیری سازندۀ استاد عطامحمد نور در دومین انتخابات ریاست جمهوری

استاد عطامحمدنور با احساس مسئوولیت و رسالت بزرگ ملی و اسلامی خویش و بنابر درک درست از وضع نابه سامان کنونی کشور که قبل از همه محصول ادارۀ نا سالم و فاسد دستگاه رهبری کنونی مخصوصاً حامد کرزی و حلقۀ کوچک تنگنظر و قبیله پرست اطراف وی است، به این نتیجه رسیده است که باید در وضع کشور تغییر رونما گردد، این تغییر باید به صورت مسالمت آمیز در چوکات قانون اساسی و دموکراسی، با استفادۀ سالم از حق مشروع مردم یعنی انتخابات عملی گردد، به این جهت آقای عطامحمد نور با شناخت عمیق از شخصیت محترم داکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجۀ پیشین کشور، از نامزدی ایشان به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حمایت می نماید.

حال این نکته در خور توجه است که مردم آگاه، آزادمنش و تیزهوش افغانستان به که و چه رأی خواهند داد؟

آیا به بیش از هفت سال فساد فزایندۀ اداری و مالی، قاچاق مواد مخدر، حیف و میل دارایی های عامه، بیعدالتی، کشمکشها و تعصبات قومی، غارت کمکهای چهل میلیارد دالری جامعۀ بین المللی، نا امنی روز افزون، لیلام و فروش معادن طلا، مس، ذغال سنگ و نفت کشور به قیمت ارزان در بدل دریافت تحایف صدها ملیون دالری، فقر وبیکاری، بی نظمی و غیره که از مشخصات اداره و تیم فاسد کرزی است 

یا به: شخصیت و تیمی که متشکل از شخصیتهای دانشمند، باتجربه، دارای سابقۀ نیک وخوشنام ودر رأس داکتر عبدالله عبدالله دانشمند، دیپلومات، سیاستمدار ورزیده، فعال ومحبوب، یار و همکار نزدیک قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود-  مظهر وسمبول وحدت ملی بوده واز حمایت قاطع فرمانده  فاتح جهاد ومقاومت، مرد قهرمان صلح وسازنده گی، والی وفرزند پرافتخار ام البلاد بلخ استاد عطامحمد نور برخوردار است.

ولایت بلخ وکارنامۀ شکوهمند وعزت آفرین والی آن استاد عطامحمد نور طی سالهای اخیر نمونه یی از اداره، آبادانی، خدمت وامنیت است که تنها با پیروزی داکتر عبدالله می تواند در سطح کشور تعمیم یابد وهمه مردم افغانستان از مزایای آن بهره مند شوند. 

بازهم برمیگردیم به تیم آقای کرزی در انتخابات

کرزی برای حفظ کرسی خویش به هرکاری متوسل می شود، او طبق معمول به هیچ قول، قرار و فرمان خود پابند نیست، به سخن معروف “تکیه برعهد تو و  باد صبا نتوان کرد!” پس گرفتن فرمان در بارۀ لغو تعلیق وظیفۀ جنرال دوستم، بدون حکم محکمه هم یک نمونه است.

او که چند سال پیش مارشال فهیم را ازکنار خویش رانده و درحقیقت استفراغ کرده بود حالا او را به نماینده گی از قوم تاجیک به معاونیت اول خویش کاندید کرده است. برای قوم با فرهنگ ونجیب تاجیک بسیار درد آور است که یک شخص بی بند وبار ومصروف  به کارهای خلاف چون سگ بازی، مرغ بازی، و… به عنوان نمایندۀ شان در بالاترین ردۀ حاکمیت مطرح گردد! آایا کدام انسان عاقل وبا فرهنگی حاضر خواهد شد که به چنین تیم مفسد رأی بدهد؟ به تیمی که مرکز ومحور متعصبان، زورگویان، جنگسالاران، وقاچاقبران مواد مخدر است .از این واقعیت همه خبر دارند که انحصار قاچاق مواد مخدر افغانستان در اختیار خانواده و برادران آقای کرزی است! کدام انسان هوشیار نمی داند که در تولید وقاچاق تریاک هلمند به عنوان یکی از بزرگترین ساحات تولید تریاک جهان شخص کرزی وبرادرانش یکجا با بعضی قاچاقچیان خارجی نقش اساسی دارند؟ اگر چنین نیست پس چرا به مناطقی که تریاک صفرشده، حجم کمکها وبودجۀ دولت برای بازسازی وانکشاف ناچیز است اما ولایاتی که در آنها کشت تریاک، کشتار انسان و بدبینی نسبت به جامعۀ جهانی بیشتر است بیشترین کمک وتوجه صورت میگیرد!

امروز در دستگاه دولت به دلیل سرقافله گی برادران کرزی وگروه طرفدار او فساد آشکارا بیداد میکند هر روز صد ها هموطن بی گناه ما در اثر بی کفایتی این دستگاه ورهبری خود کامه ومردم ستیز آن قربانی بمباردمان ها وجنگها می شوند.

از طرف دیگر جوانان وفرزندان کشور های متمدن دنیا که روی بوتهای شان گرد ننشسته، هر روز در کوههای جنوب افغانستان در نبرد با القاعده وطالبان  ودر حقیقت بالاثر اشتباهات کرزی به قتل می رسند زیرا که کرزی و دستگاه حکومت او از یک سو خارجی ها را  به جنگ با طالبان میکشانند وهر روز گروه گروه از جوانان قوم با شهامت پشتون را زیرنام طالبان به کشتن میدهد واز سوی دیگر با معاملات  وسازشهای پنهان وآشکار خود به صورت روز افزون گروههای هراس افگن وخرابکار را تقویت نموده، در دستگاه حکومت ومراکز شهر ها منجمله در کابل جابجا می سازند وهمین است که امروز کابل بعد از هشت سال از تشکیل ادارۀ موقت، بیش از هر زمان وهر جای دیگر دنیا نا امن است، مردم، سرمایه داران، سیاستمداران، ژورنالیستان، زنان، کودکان و نوجوانان در کابل وبسیاری از مناطق دیگر اصلاً احساس امنیت ومصونیت نمی کنند!

قانون شکنی های کرزی

آقای کرزی از همان روز های اول قانون اساسی مصوب لویه جرگه را به میل خود تغییر داد و در حقیقت مهمترین وثیقۀ حیات ملی را به بازی گرفت، بعداً بارها سایر قوانین مصوب شورای ملی را لگد مال کرد وهمین حالا برخلاف مادۀ(۶۱)قانون اساسی، به صورت غاصبانه وغیر مشروع بعد از اول جوزا،  به حکومت خویش ادامه میدهد وخیال میکند که قانون شکنی هایش را با شعبده بازی میتواند از انظار عامه پنهان کند. وای به حال ملتی که رئیس جمهور یا حامی درجه یک قانونش، قانون شکن درجه اول باشد! آری ! رأی دادن به کرزی وتیم او یعنی رأی دادن به قانون شکنی، فساد وجنگ سالاری!

وطنفروشی از صفات دیگر این تیم فاسد است

اگر امروز شاه شجاع زنده می بود تبرئه می شد زیرا او تنها به کمک یک قوت بیگانه به تخت وتاج رسیده بود اما آقای کرزی و دار و دسته اش، نه تنها با نیروی بیگانه ارگ را تصرف کرده، بلکه با قانون شکنی، نیرنگ وفریب، اراده و آرای مردم افغانستان را به بازی وتمسخر گرفته ودر دورۀ قدرتش چه ثروتهای مادی ومعنوی این وطن  نبود که لیلام نشد، معدن مس عینک که سالها حفظ شده بود در بدل یک ونیم میلیارد دالر به اجنبی فروخته شد در حالی که شرکت قزاق مس، حاضر بود آن را به سه میلیارد دالر بخرد تنها از همین معامله یک ونیم میلیارد دالر را اقای کرزی و ابراهیم عادل وزیر فاسد و خاین معادنش، کاملاً  “عادلانه”  بین خود تقسیم  و به جیب زده اند، معادن طلای تخار، ذغال سنگ پلخمری، سبزک هرات وغیره نیز به این سرنوشت دچار شدند. فابریکۀ سمنت غوری توسط خانوادۀ کرزی شخصی شد و شخصیت های مجاهد ومبارزی چون مصطفی کاظمی و ذبیح الله عصمتی در اثر مخالفت با غصب فابریکۀ قند کمپنی آریانا وغیره قربانی توطئه های این باند خطر ناک شدند.

آیا باز هم ملت افغانستان به این دستۀ غارتگر، قاتل و وطنفروش رأی خواهند داد؟  – نه! هرگزنه!

طی هفت ونیم سال چهل میلیارد دالر کمک خارجی وارد افغانستان شده، اما هنوز در شهر ها وکنار شاهراهها، کودکان ما در معرض آفتاب سوزان وسرمای طاقتفرسا در فضای باز یا در زیر خیمه های کهنه و پاره درس میخوانند، بیمار می شوند و جان میدهند!چه رسد به قریه ها وقصبات!

میلیارد ها دالری که باید برای آسایش مردم ما مصرف می شد به عنوان معاش به یک عده افراد به نام مشاورین خارجی رشوه و باج داده شده، میلیارد های دیگر صرف سمینارها و ورکشاپهای بی محتوا شده و بقیه هم توسط کرزی و وزرای او به حساب شخصی به بانکهای خارجی انتقال یافته است! اگر چنین نمی بود این کمکها آن قدر زیاد بودند که با استفاده از آنها به هرخانوادۀ افغان یک عراده موتر تیز رفتار جاپانی تهیه می گردید، هیچ کس بیکار، بی سرپناه و بی معاش نمی بود!

هفت ونیم سال گذشته با توجه به حجم بزرگ کمکهای جهانی یک فرصت طلایی برای ترقی افغانستان وخوشبختی مردم ما بود که بنابرتقصیر کرزی و دستگاه فاسد، استفاده جو ورشوه ستان وی، از دست رفت وآنچه باقی ماند میلیارد ها دالر قروض خارجی است که سال ها کمر افغانستان را خواهد شکست!

آیا ملت افغانستان به آقای کرزی ، به آقای فهیم وامثال ایشان که جنگسالاران، قاچاق سالاران وفساد سالارانی بیش نیستند و به هیچ ارزش وآرمان دینی، ملی واخلاقی به جز پول وچوکی، اعتقاد ندارند رأی خواهند داد؟

ملت افغانستان دارای عقل سلیم و وجدان بیدار اند وچشم های شان بینا تر و دل های شان داناتر از آن است که به این مشت خاین وفساد پیشه رأی بدهند!
مردم و مجاهدین افغانستان اگر با تار های عنکبوتی فریب و فساد کرزی و دار و دستۀ نوکرمنش او بسته نمی شدند سالها پیش بساط جنگجویان مخالف  را برچیده بودند . ملت مجاهد ما روزگاری به تنهایی وصرفاً با حمایت محدود لوژستیکی دوستان بین المللی، بزرگترین ابرقدرت دنیا یعنی شوروی را به زانو در آوردند. اما چه دلیل دارد که امروز یک مشت جنگجوی مخالف بنام طالب  می توانند با بزرگترین قوای بین المللی وقوای مسلح افغانستان مقابله نمایند!

پیروزی کرزی پیروزی قریب وفساد، شکست دموکراسی وقانونیت وشکست افغانستان است! شکست افغانستان شکست چهل وپنج کشور دنیا وشکست جامعۀ جهانی است!
کرزی در یک انتخابات شفاف وعادلانه هرگز برنده نخواهد شد انتخاب مردم افغانستان شخصیت خوشنام، مجاهد، دانشمند وسیاسمتدار محبوب داکتر عبدالله عبدالله است. داکتر عبدالله  ازحمایت قوی مردم افغانستان وچهرۀ سرنوشت ساز سیاسی کشور استاد عطامحمد نور که بلخ امروز، ایمان، صداقت لیاقت وکاردانی او را آیینه داری میکند واز پشتبانی قاطبۀ نیروهای ملی، اسلامی و وطندوست  وشخصیتهای ترقی پسند، آزادیخواه، صادق و با وجدان افغان برخوردار است، داکتر عبدالله رئیس جمهور شایستۀ کشور است.

واما اگر جهانیان خاموش بمانند وکرزی باتیم فاسدش از راه تهدید، تطمیع وتقلب وبا استفاده از ملیونها دالر کمک بیگانگان وبا غارت بیت المال ملت، بازهم کرسی خویش را حفظ نماید درآن صورت در سالهای آینده، دموکراسی ونظام دولتی در افغانستان ورشکست شده و یکجا باآن جامعۀ جهانی شکست مفتضحانه یی را تحمل خواهند کرد!

هموطنان عزیز

امروز فساد، خیانت ومداری بازی کرزی به همۀ شما معلوم است. او وتیمش به هیچ قوم وقبیلۀ با نجابت افغان تعلق ندارد.

آیا همین کرزی نیست که در سایۀ حکومتش در شرق، غرب، شمال وجنوب افغانستان هزاران پشتون مسلمان ومیهندوست وبیگناه هرروز قتل عام می شوند وحتی در روز های ثبت نام او به حیث کاندیدای ریاست جمهوری صدها مرد، زن وکودک بیگناه پشتون در ولایات فراه، کندهار، هلمند و غیره در زیر بمهای مرگبار شهید شدند! برای پشتون ها همین است!

پاسخ گفتن به شعار ها واهداف سیاسی جنبش از جمله فیدرال خواهی شان با توطئه، دسیسه بدنام سازی، تعلیق وظیفه و اخراج رهبر جنبش از کشور به عنوان عنصر نا مطلوب و متهم به جنایت و در حقیقت ترور شخصیتی وی و جاری کردن جویبار خون مردم بیگناه  شبرغان در پای جمعه خان همدرد، برای قوم متدین وغیرتمند ازبیک کافی نیست؟

آیا قتل عامها، تجاوز به نوامیس واخراج ملیون ها هزاره از افغانستان که هنوز هم درکویته وشرق ایران آواره اند ، در دورۀ امیر عبدالرحمان خان و احفاد او واخیراً سرکوب مردم زحمتکش ومظلوم هزاره در بهسود به شیوۀ امیرعبدالحمان خان، به عنوان حمایت از کوچی ها، آتش زدن و درآب انداختن  هزاران جلد کتاب مذهبی شیعه  وزبان فارسی ایرانی، شهید ساختن مجاهد بزرگوار سید مصطفی کاظمی  ویارانش، راندن توهین آمیز آقای محقق از کابینه، وسهم کاه گل کردن جاده های شهر بامیان از چهل ملیارد دالر کمک جهانی وغیره وغیره برای مردم عزیز شیعه وقوم رنجدیدۀ هزاره بس نیست؟

آیا انتخاب یک فرد چوکی پرست بی بند و بار وبی پروا به مصالح ملی چون آقای فهیم که قبلاً توسط کرزی اسفراغ شده بود به حیث نمایندۀ تاجیکها، و به سلسلۀ همین استفراقات، اخراج عبیدالله رامین وانجنیر ضرار احمد مقبل وزیران زراعت و داخله از کابینه  با وجودی که اعضای تیم  و از وفاداران شخص کرزی بودند به منظور تصفیۀ تاجیکها از کابینه، برای قوم شریف تاجیک  وبرای مردمان باغیرت شمالی وبغلان کافی نیست؟ 

میگویند گذشته استاد آینده است، گذشتۀ حکومت آقای کرزی به جز خدعه، شعبده، مداری گری، فریب، بدقولی، عهد شکنی، قانون شکنی وبی وفایی چیزی دیگر نبوده است. چگونه امکان دارد که شخصی باچنین سابقه، عادات خود را یک شبه عوض کند ودر حالی که در مرحلۀ بعدی جز با شکستن قانون امید به کاندید شدن هم ندارد بازهم به وعده هایی که امروز میدهد وفاکند؟ اعتماد به این وعده ها حماقتی است غیر قابل عفو!

واما شاید معامله ها با پول نقد شده باشد واین وعده ها تنها برای فریب دادن مردم است وبس!

وطنداران آگاه و پاک طینت

اگر نمی خواهید که ملت افغانستان و جامعۀ جهانی در افغانستان به شکست مواجه شوند! اگر نمی خواهید که بازهم فریب، فساد، غارت دارایی های ملی ، قتل های بیرحمانۀ هموطنان بیگناه، وترور شخصیتهای نیک نام افغانی ادامه یابد اگرنمی خواهید که بازهم کشور ما دستخوش بیعدالتی، فقر، بیکاری، تعصب، تبعیض، نفاق، چپاول، ناامنی و بی اعتمادی میان اقوام باشد پس با هروسیلۀ ممکن قانونی ومسالمت آمیز برسینۀ حکومت نامشروع وغیر قانونی کرزی دست رد بکوبید، جلو فریب وتقلب او را بگیرید. ونگذارید که او با نیرنگ، شعبده ومداری بازی شما ودنیا را مکرراً اغواکند وبر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند.

شما به کاندید شایسته و خدمتگزار صادق تان داکتر عبدالله عبدالله رأی بدهید داکتر عبدالله سمبول وحدت ملی وبرخوردار از اعتماد وحمایت قاطع ملت هوشمند ونجیب افغانستان است. داکتر عبدالله یارو یاور قهرمان ملی افغانستان شهیداحمد شاه مسعود ومورد پشتبانی سترجنرال عطامحمدنور  فرزند برومند بلخ وفرمانده فاتح جهاد ومقاومت ودیگر شخصیت های نیکنام کشور است.

حق با داکتر عبدالله وتیم اوست، داکتر عبدالله یکجا با ملت افغانستان پیروز می شود.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا