خانه » خبر و دیدگاه (برگه 236)

خبر و دیدگاه

استقلال و دموکراسی جوان تاجکستان

به مناسبت هژدهمین سالگرد جمهوری تاجکستان، روز استقلال وازادی این کشور همسایه وهمفرهنگ را به ملت ودولت تاجکستان تبریک می ...

متن کامل »

سترجنرال عبدالرشید دوستم کجاست؟

یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ولایات جوزجان ،فاریاب و سرپل جنب و جوش فراوانی مبنی بر دادخواهی ...

متن کامل »

مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است

امروز همه برا ی برابری زن و مرد مبارزه داریم ، همه تلاش  می کنیم تا بتوانیم به شکلی از ...

متن کامل »

نقش “کمیسیون مستقل انتخابات” در مهندسی تقلبات

از همان آغاز زمانیکه حامدکرزی “کمیسیون مستقل انتخابات” را طی یک فرمانی ایجاد کرد، بحث بی طرفی و مشروعیت آن ...

متن کامل »

انتخابات و پروژه توطه دولت علیه والی بلخ

بعد از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی، مؤقت و انتخابات دور اول ریاست جمهوری سیاست های عجیب ...

متن کامل »

بیا، غمنامه هارا باز خوانیم

باز، سخن ازرفتن خورشیدیست که دیگربرنمی گردد. خورشیدی که هفت سال پیش درهمین روز ( 18سنبله 1381) ازبرابرچشمان خون آلود ...

متن کامل »

هشت سال در نبود تخم و خوشه ی آزادی

احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور تابشگر گفتیم که از شخصیت سخن میزنیم که، خوشه ی ازادی و آزادگی بود. ...

متن کامل »

تقلب برای کرزی آبرو نگذاشته است

  در جهان معاصر درانتخاب رهبر و یا زعیم یک دولت صرف نظر از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ...

متن کامل »

به مناسبت هشتمین سالروز عروج ملکوتی شهید مسعود

  هشت سال پیش از امروز فرزند فرزانه سرزمین آفتاب که دلش از وحشت زندان سکندر گرفته بود به فضای ...

متن کامل »

زندگی نامۀ احمدشاه مسعود

  سخن از زندگينامۀ احمدشاه مسعود، سخن از تبلور يک اراده و تصميم براي سربلند بودن و سرافراز زيستن يک ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com