خانه » خبر و دیدگاه (برگه 236)

خبر و دیدگاه

از نامستقل نامشروع بدنیا آمد

سرانجام جعل تخلف و تذویر به کرسی نشست.تقلب از دروازه داخل شد و قانون بدون مقاومت از پنجره بیرون رفت. ...

متن کامل »

کرزی آبروی خود و مردم را برد

انتخابات افغانستان که برای نهادینه شدن دموکراسی در کشور برگزار گردید مایه شرمساری و بدنامی این کشور و مردم گردید. ...

متن کامل »

تصمیم تاریخی و جسورانه داکتر عبدالله “عبدالله” و سرنوشت انتخابات

بعد از تاخیر دو ماه در اعلام نتایج انتخابات که عامل آن تقلب گسترده وسازمان یافته نامزدحاکم واستفاده گسترده ازامکانات ...

متن کامل »

گرمای کوره تقلب در سرمای انتخابات

همانطوری که هموطنان عزیر ما در جریان اند, به علت خیانت نابخشودنی ایکه در رای مردم افغانستان صورت گرفت انتخابات ...

متن کامل »

از سپیده دم امید تا شامگاه یأس

هشت سال پیش، با حضور گسترده سیاسی-نظامی جامعه جهانی در افغانستان و ساختار اداره موقت و به تعقیب آن انتقالی ...

متن کامل »

انتخابات و مرگ سیاسی کرزی

به نظر می رسد که  زمان مرگ سیاسی  رییس جمهورحامد کرزی به شکل بسیار رقت بار و عبرت آمیز آن ...

متن کامل »

انتقال بحران از جنوب به شمال در یک نظر

مسئله انقال بحران به شمال کشور و توسعه دامنه نا امنی ها از هلمند تا کندز یکی از مسایلی مهمی ...

متن کامل »

آقای وزیر اگر من جای شما بودم استعفا می‌کردم

  کابل دیروز بار دیگر شاهد دو حمله‌ی “دشمنان مردم افغانستان” بود. دشمنانی که فقط خودشان هستند که مسوولیت آن ...

متن کامل »

افغانستان از انتخابات تا ناکجا آباد

سر انجام بعد از بگو مگو های رسانه یی و عربده جویی های سیاسی، نتیجۀ ارزیابی کمیسیون شکایت ها، اعلام ...

متن کامل »

درس های تلخ بان کی مون

بدون شّک جریانات افغانستان درس دهنده وعبرت آموز است. اگرگوش شنوا ، چشم بینا و دل آگاهی وجود داشته باشد. ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com