خانه » آرشیو نویسنده: حمید بخشی

آرشیو نویسنده: حمید بخشی

جسماً اینجایی، ذهناً قرون وسطایی

خرمن علم را با آتش جهل میسوزانند و گردن عالم با تیغ تکفیر میبرند. بارهاست که میگویم ما جسما متعلق ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com