خانه » آرشیو نویسنده: محمد اکرام اندیشمند (برگه 10)

آرشیو نویسنده: محمد اکرام اندیشمند

چرا القاعده، داعش و طالبان در تشکیل دولت و نظام سیاسی ناکام ماندند؟

تمام زمینه های اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای عربی تحت استبداد و اختناق زمام داران غیر منتخب برای ...

متن کامل »

هویت تروریزم چیست؟

طالبان یک گروه تروریستی تکفیر گرا، ظالم، وحشی، ضد مدنیت و مخالف تمام حقوق های مدنی و اجتماعی انسان هستند. ...

متن کامل »

دولت چگونه می تواند شکست قندوز را جبران کند؟

ملااختر منصور رهبر طالبان، تصرف شهر قندوز را شکست دولت افغانستان خواند و گفت که زمام داران کابل باید این ...

متن کامل »

دکتور نجیب الله چگونه به دام مرگ افتاد؟

امروز 27 سپتمبر(5 میزان) برابر است به سالروز قتل دکتورنجیب الله آخرین رهبر و زمام دار دولت حزب دموکراتیک خلق ...

متن کامل »

راه حل مشکل با پاکستان؛ مذاکره یا مقابله؟

شاید موضوع نقش پاکستان در جنگ و بی ثباتی افغانستان، یگانه مسئله ای باشد که در میان افراد و گروه ...

متن کامل »

چالش پایداری دولت در افغانستان چیست؟

ضعف دولت در افغانستان پیوسته موجب ناتمامی و ناکامی روندی می شود که به شکل گیری و پایداری دولت-ملت و ...

متن کامل »

نیاز به نقش و تقویت احزاب سیاسی در نظام انتخابات

مسئولیت شکل دهی و تقویت احزاب سیاسی ملی و مقتدر بدوش کیست؟ آیا استدلال نبوِدِ احزاب سیاسی ملی در ایجاد ...

متن کامل »

ترک افغانستان و سراب مهاجرت و زندگی در کشورهای غربی

جنگ، بیکاری، فقر، آیندۀ تاریک در دسترسی به زندگی بهتر و امن، هزاران نفر اتباع افغانستان به خصوص نسل جوان ...

متن کامل »

سکولاریزم و مسلمانان

سکولاریزم چیست؟ سکولار کیست؟ رابطۀ آن با اسلام چگونه ارزیابی می شود؟ آیا سکولاریزم به عنوان یک اندیشۀ سیاسی و ...

متن کامل »

زمام داران دو نیم صد سال اخیر افغانستان(2015 -1765) در یک چشم انداز

جغرافیای افغانستانِ امروز تا قبل از امپراتوری ابدالی یا درانی که توسط احمدشاه ابدالی در 1747 تشکیل شد، بخشی از ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com