خبر و دیدگاه

عالم شیعه از مناظره فرار کرد ‎

آقاي هاشم روحاني اورزگاني از مناظره در مورد طلاق فرار كرد .
يك كورس جامعه شناسي اسلامي را آنلاين در افغانستان تدريس مي كنم و نامخدا در حدود هشتاد دانشجو شركت مي كند. سه شنبه گذشته در اخير درس يكي از دانشجويان سوال كرد كه شوهر خواهرش بسيار خشونت مي كند فقط براي اينكه شوهر اســت .
خشونت و عصبيت را قرآن محكوم مي كند مشروط براينكه سر مردم ظلم شده باشد در آنصورت شما مي توانيد جدي شويد و صداي تانرا  بالا كنيد . يعني اگر سر شما ظلم مي شود حق داريد جدي شويد و صداي تانرا بالا كنيد . قصه شخصي خود را براي شما  مي نويسم . يكماه قبل يك آخوند شيعه از افغانستان به نام هاشم روحاني اورزگاني در يك برنامه كه از طريق يوتوب پخش مي شود اظهار داشت كه زنان حق طلاق را ندارند . من بسياًر جدي برخورد كردم و او را به ظلم و زن ستيزي محكوم كردم . برنامه چون قبلا ثبت مي شد  يعني prerecorded بود گرداننده برنامه صداي من را قطع كرده بود و اين من را زياد تر عصبي ساخت و درخواست كردم كه يك مناظره صورت گيرد. ديروز ٢٠ مارچ ، ٢٠٢٤ روز مناظره بود و  اورزوگاني سر وعده حاضر  نشد و به اصطلاح بچه هاي كابلي از بحث فرار كرد. برنامه توسط   چند تن از دانشمندان شيعه و يكي دو تن سني براه انداخته شد و  حاضر  شدند كه مسله طلاق را بحث كنيم .  و باز يك نفر كه نمي دانم شيعه بود يا سني به نام سيد قدير صميمي كه خودش را داكتر ميگفت اظهار داشت كه همه فقها طلاق را حق مرد  مي دانند و خوب زورش داده بود كه من قرآن را تفسير مي كنم . اول اين بيخبر از فقه خواست خلع را كه زن حق دارد طلاق بخواهد انكار كرد و يك دروغ كلان گفت كه همه فقها طلاق را حق مرد مي دانند به شمول امام ابوحنيفه عليه الرحمه . نمي دانست كه امام ابو حنيفه قطعا تاليفات از خود ندارد و هر چه به نام فقه حنفي اســت از شاگردان اوست نه خود امام . من ديدم كه ظلم صورت ميگيرد از گلوي اين مرد گرفتم و يك دقيقه اجازه ندادم كه صحبت كند. خوب من را ملامت كردند كه عصبي مي شوم و بگذار كه گپ خود را بزند و اما من موافق اين روحيه نيستم زيرا وقتي شما به ظلم و استبداد راه داديد مانند پرازيت در مغز هاي قومي و قبائلي و زن ستيزي خانه مي كند و يك دليل كه حقوق زنان پايمال است براي اين اســت كه عده زياد خود را خاموش ميگيرند. در قسمت ظلم ، من نه آرام هستم نه با تربيه . با ظلم و استبداد بايد مبارزه كرد و آنان كه حقوق مردم و مخصوصا زنان را پايمال مي كنند بايد سخت جنگيد نه اينكه خاموش بود و يا مصالحه كرد.
من ، شخصا شديد برخورد مي كنم وقتي مي بينم يك نادان دروغ مي گويد تهمت مي كند و يا مرتكب ظلم مي شود. هر فقهي كه و يا هر شخص كه مي گويد زن حق طلاق را ندارد ، عدالت  خداوند را زير سوال مي برد. خداوند و پيامبر هرگز  در مقابل زن تعصب و بي عدالتي نكرده و اين زن ستيزي ها از فكر و عقل ناقص اشخاص مانند اروزگاني و صميمي و غيره اســت .
جوانان  و عزيزان :
چرا  من با طالب مفاهمه نمي كنم ؟ براي اينكه اينها مرتكب ظلم شدند و شما بايد پشت گپ مردم نگرديد كه حالا هر كس حق صحبت را دارد  و آزاد اســت كه نظر خود را بگويد. ظلم و حق تلفي حق نظر را در اسلام ندارد. نخير ! براي ظلم و استبداد حق نيست و ما بايد سخت جواب دندان شكن بدهيم و تكرار مي نوبسم كه هر كسي كه زن را از مرد كمتر مي بيند و يا حقوق حقه زنان را مانند آخوند هاي نادان ايران پايمال مي كند و حق طلاق را از مرد مي داند خاين دين و مردم اســت . برنامه را حتما پخش مي كنند زيرا خواهش كردم كه مانند برنامه گذشته سانسور نكنيد .
در يكي از غزوات اسلام يك كافر به روي حضرت علي رض تف كرد. علي او را نكشت زيرا موضوع شخص مي شد و اما وقتي به اسلام توهين كرد او را كشت. علي نگفت كه اين نظرش اســت . من هم ظلم و حق تلفي را توهين به اسلام مي دانم و شديد برخورد مي كنم . يك دليل كه حقوق بانوان ما توسط طالبان نادان پايمال شده اســت به خاطر اين اســت كه اكثر مردم با ظلم مصالحه و مفاهمه كرده اند .
در ايران زنان حق طلاق را ندارند مشروط بر اينكه در وقت نكاح اين شرط را گذاشته باشند. دولتمردان ايران خلع را به رسميت نمي شناسد . اين يك مشكل بزرگ كشور ايران اســت . در نكاح شرط اســت . زن مي تواند در وقت عقد شرايط خود را بگويد كه بين مردم افغانستان رايح نيست . بانوان ايران براي اينكه آزادي خود را تضمين كنند در وقت نكاح طلاق خود را تضمين مي كنند . و اما وقتي من نكاح عزيزان راعقد مي كنم سوال مي كنم كه شرط داريد يا خير . من از زن و مرد اين سوال را مي كنم زيرا نكاح يك قرارداد اســت و هر دو سهم مساوي دارند با اينكه زنان مهر ميگيرند . براي من يك دوست ايراني گفت كه در ايران ازدواج مطلق يك بزنس شده اســت و زنان تا هزار سكه طلا براي مهر مطالبه مي كنند در حاليكه رسول اكرم فرموده اســت كه كم ترين مهر ثواب بيشتر دارد. در اسلام محمد زن حق طلاق را دارد و اگر خوش نيست و يا هر دليل كه اســت حق دارد جدا شود و مرد فورا بايد او را طلاق دهد . در اسلام محمد ص هيچ كس حق ندارد كه يك شخص را از حق آزادي محروم كند مثليكه طالبان نادان كرده اند . همه مشكل در مذاهب اســت نه در دين و وقتي عدالت تامين مي شود كه شما از مذهب استعفا كنيد
فريد يونس
٢١ مارچ ٢٠٢٤
نوروز مبارك و رمضان كريم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا