خبر و دیدگاه

آیا زن ناموس مرد أست؟

در برنامه BBC لندن بخش فارسي ديدم كه در شش ماه اخير پنجاه و دو زن و دختر ايراني زير عنوان قتل ناموسي توسط اعضاي خانواده و اقارب به قتل رسيده اند. و اين جنايت در كشور هاي اسلامي به شمول افغانستان دوام دارد كه جاي شرم و سرنگوني مسلمانان و آنانيكه در راس كار أست، مي باشد.
متاسفانه در كشور هاي اسلامي قسميكه ديده مي شود  به جاي روش هاي مدني اسلام روحيه  جاهليه قبل از اسلام صادر شده و در كنار آن تفسير غلط آيات كلام الله مجيد به اين جنايت قوت بخشيده است در حاليكه زن و مرد از نگاه مدني حقوق مساوي دارند. از نگاه تحقيقات علمي سوال خلق مي شود كه آيا واقعا زن ناموس مرد أست ؟
زن در اسلام مانند مرد يك شخصيت أست  و هويت خودش را دارد و مانند مرد شرف و عزت دارد .  قرآن مجيد مي گويد كه زن لباس مرد أست و مرد لباس زن أست. زن و مرد از نفس واحد خلق شده أست و هيچ كمي و كمبودي از مرد ندارد. پس اين ناموس و ناموس بازي از كجا شد ؟
تفسير غلط آيه “قوامون ” باعث اين بدبختي زن در كشور مسلمان شده أست. قوامون سرپرست معني شده أست در حاليكه وقتي ما به واژه شناسي عربي رجوع مي كنيم  قوامون معني آن اين أست كه مردان با زنان با عدل و راستي رويه كنند. لطفا  مضمون “اشتباهات در ترجمه و تفسير قرآن مجيد ” اثر اين نويسنده در وب سايت من ديده شود. همچنان اضربوهن غلط زدن ترجمه شده در حاليكه مفهوم آيه زدن نيست جدا شدن أست . در اسلام طلاق فرض أست و نكاح سنت. از يك سو قرآن مي گويد خانه را براي آسايش شما فراهم كرديم و از يك سو مي گويد زن را بزنيد !!!!؟؟؟؟؟
زن در اسلام حق ازدواج و انتخاب همسر را دارد . زن در اسلام بايد در نكاح خود حاضر باشد و براي خود تصميم بگيرد .  پيشواي اسلام فرموده أست كه هيچ كس حق ندارد دختر باكره ( جوان مجرد ) و يا زن بيوه را بدون اجازه اش نكاح كند. زن حق كار را دارد چنانچه بي بي خديجه كبرا رض خودش يك بانوي تجارت پيشه بود . حضرت بي بي فاطمه زهرا دختر گرامي پيامبر ص يك بانوي دانشمند عصر خود بود . حضرت بي بي عايشه رض بعد از رحلت پيامبر ص يك فقهي بود و مردم وقتي سوال مي داشتند به عايشه رجوع مي كردند. زن حق طلاق گرفتن را دارد كه در شريعت خلع گويند. جالب اين است كه اگر زن طلاق ميخواهد  قاضي حق ندارد دليل طلاق را از او سوال كند . وقتي زن طلاق گرفت ؛ بعد از عده حق دارد يك شوهر ديگر بگيرد. پس ناموس چه شد ؟  تفسير غلط قرآن مجيد در طول تاريخ و  احاديث جعلي بر عليه زن ، اين موجود با كرامت را قشر دوم در جامعه ساخته است. كشور هاي اسلامي مطلق ناكام مانده اند تا مردم را درس مدني داده  و از مدنيت واقعي اسلام به مردم آگاهي دهند .  اين غيرت هاي احمقانه و جاهلانه در همه كشور هاست و اما در اسلام و جامعه ي اسلامي نبايد باشد وقتي خداوند به نسل بشر كرامت داده أست و كرامت انسان با ايمان در تقوي و اخلاق اوست . جذب افكار قومي عرب براي كشور هاي قومي و قبائلي آسان بود و همان شد كه جاهليت را با قوم گرايي خمير كردند و به نام غيرت و ناموس حقوق زن مسلمان را پايمال كردند.  اساسا در اسلام دين ناموس و غيرت أست نه زن . اما امروز با بي ديني افتخار مي كنند و زن بيچاره را از همه حقوق به نام ناموس محروم كرده اند. اين روش غلط و شرم آور وقتي تغيير مي كند كه علما دست به دست هم دهند و نگاه عميق به تفسير جديد قرآن كنند. و مردم را تربيه و آموزش مدني دهند كه در اسلام هيچ مردي بر زني و هيچ زني بر مردي برتري ندارد به جز از تقوي و دانش . و اين آموزش و پرورش مدني بايد از خانه و خانواده شروع شود. سوال آخر اينكه مرد كه همسر ندارد و مجرد أست ، خواهر هم ندارد و مادر هم ندارد ناموس او كيست ؟  ما بايد با بازنگري به آيات كلام الله مجيد ازين خرافات و تبعيض و تعصب خود را نجات دهيم زيرا اراده خداوند  عدالت همگاني أست براي مرد و زن مومن.
فريد يونس
استاد بازنشسته ي بشر شناسي فرهنگي خاور ميانه و فلسفه اسلامي

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا