خبر و دیدگاه

پیشنهادات برای افغانستان پسا طالبان

بسم الله الرحمن الرحيم
پيشنهادات براي افغانستان پسا طالبان
هدف:
ايجاد يك افغانستان آزاد و مستقل بر پايه هاي اصول مدني ، اخلاقي و عدالتي براي همه افراد كشور و در سطح بين المللي مي باشد .
مرام:
  تطبيق قانوني ، مدني ، اخلاقي ، عدالتي مسايل سياسي ، اجتماعي و اقتصادي براي آباداني كشور و مبارزه بر عليه هر گونه تفوق طلبي قومي ، مذهبي ، نژادي ، جنسيتي و زباني مي باشد. مرام اساسي  عبارت أست از آرامي ، امنيت و رفاه مردم در قبال قانون ، اقتصاد پيشرفته كه همه مردم از آن مستفيد شوند و آموزش و پرورش همگاني براي ارتقاي سطح فكري و معنوي مردم أست كه شروع آن مبارزه با بيسوادي أست تا مردم خود تصميم گيرنده شوند.
مواد ذيل پيشنهاد مي شود :
ماده اول : از آنجايكه افغانستان داراي اقوام گوناگون مي باشد و هر قوم زيبايي هاي فرهنگي خود را دارد ؛ براي ترقي ، پيشرفت و توانمند سازي مردم كه خود مسوليت پذير شوند و احترام به مسايل فرهنگي همه اقوام ، نظام فدرالي پيشنهاد مي شود تا مردم در سرنوشت سياسي ، اجتماعي و فرهنگي خود خوبتر سهيم شوند و مسوليت پذير باشند.
ماده دوم : ما در قرن بيست و يكم زندگي مي كنيم . اين قرن ، قرن تساوي حقوق مدني أست . ما عقيده داريم كه در همچو شرايط جهاني و تجارب كه از تاريخ كشور آموختيم در كنار نظام فدرالي ، نظام سياسي شهروندي را پيشنهاد مي كنيم كه افراد كشور ، زن و مرد در مقابل قانون حقوق مدني مساوي داشته باشند و همه مردم در مقابل قانون مسوليت داشته باشد. در افغانستان پسا طالبان هيچ قومي بر قومي برتري ندارد و هيچ قومي در اكثريت نيست . هيچ مذهبي بر مذهبي برتري ندارد و هيچ مذهبي نبايد در اكثريت باشد. هيچ مردي بر زني و هيچ زني بر مردي برتري ندارد مگر تقوي و دانش . ما همه يك ملت واحد هستيم و اكثريت و اقليت را براي ايجاد همبستگي ملي نه مي شناسم .
ماده سوم : ما هرگونه معاهده و قرارداد داخلي و خارجي را كه به ضد منافع مردم كشور باشد تاييد و تصديق نه مي كنيم .
ماده چهارم : از جامعه جهاني و ملل متحد خواستاريم تا به اساس مواد حقوق بشر و كرامت انساني كه مندرج اصولنامه حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامي كه در سال ١٩٨١ در پاريس توسط دول اسلامي به امضاء رسيده أست ما را ياري رسانده و يك حكومت فرا گير را طي يك كنفرانس بين المللي كه مردم در انتخابات دولت سهم داشته باشند از طريق انتخابات آزاد و سرتاسري فراهم كند .
ماده پنجم : ما اعتقاد داريم كه مذهب يك موضوع شخصي أست و همه مذاهب افغانستان به شمول مذهب هندو و سيك كه در خلقت برادر ما هستند قابل احترام أست و در ساختار اجتماعي و سياسي كشور بدون تبعيض سهم خواهند داشت .
ماده ششم : از آنجايكه افغانستان از نگاه جيو پوليتيك موقف منطقه حايل را بين شرق و غرب دارد كه باعث پسماني و استثمار مردم و معاملات خارجي شده أست، پيشنهاد مي كنيم كه در همان كنفرانس بين المللي افغانستان يك كشور آزاد، مستقل ، بيطرف و غير منسلك اعلان شود.
ماده هفتم : زبان هاي فارسي ، پشتو و ازبكي زبان هاي رسمي كشور خواهند بود .
مسوده براي انجمن هاي سياسي افغانستان
دكتر فريد يونس
استاد بازنشسته بشر شناسي فرهنگي خاور ميانه و فلسفه اسلامي از دانشگاه ايالتي كليفورنيا ، ايالات متحده امريكا
جنوري ٢٧ ، ٢٠٢٣

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا